“ศักดิ์สยาม”สั่งบูรณาการคมนาคมสาธารณสุขส่งผู้ป่วยโควิดกลับภูมิลำเนาทั่วประเทศ

ผู้ชมทั้งหมด 457 

ศักดิ์สยาม” สั่งบูรณาการคมนาคมสาธารณสุข ส่งผู้ป่วยโควิดกลับภูมิลำเนาต่อเนื่องไปพื้นที่อื่นๆทั่วประเทศ หลังประสบความสำเร็จนำร่อง 7 จังหวัดอีสานใต้ส่งกลับยอดรวมกว่า 2,824 คน

นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม เปิดเผยภายหลังประชุมติดตามการเตรียมการส่งผู้ป่วย โควิด-19 กลับภูมิลำเนา ในพื้นที่ 7 จังหวัด ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง  จ.บุรีรัมย์ จ.ยโสธร จ.อำนาจเจริญ  จ.สุรินทร์ จ.อุบลราชธานี  จ.ศรีสะเกษ และจ.นครราชสีมา ว่า  ภาพรวมของการรับ – ส่งผู้ป่วย กลับไปยังพื้นที่ภูมิลำเนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 7 จังหวัดมียอดการขนส่งสะสม ตั้งแต่วันที่ 5  สิงหาคม 2564 รวมทั้งสิ้น 2,824 คน

โดยมีผลการดำเนินการรายจังหวัด ดังนี้ คือ 1.นครราชสีมาผู้ป่วยสะสมที่รับกลับ   404 คน  2.บุรีรัมย์ ผู้ป่วยสะสมที่รับกลับ รวม 458 คน 3.สุรินทร์ ผู้ป่วยสะสมที่รับกลับรวม 395 คน  4.ศรีสะเกษผู้ป่วยสะสมที่รับกลับ รวม 211 ราย 5.อุบลราชธานี รวม 778 คน  และ6.ยโสธร ผู้ป่วยสะสมที่รับกลับ  รวม 550 คน 7.อำนาจเจริญ ผู้ป่วยสะสมที่รับกลับ  รวม 28 คน 

ทั้งนี้ในการขนส่งผู้ป่วยดังกล่าวนั้นทาง การรถไฟแห่งประเทศไทย (รฟท.) ได้ใช้รถ CNR ขบวนพิเศษขบวนใหม่ของ รฟท. ซึ่งเป็นรถนั่งและนอนปรับอากาศ ห้องน้ำระบบปิดมีระบบปรับอากาศเหมือนกับบนเครื่องบิน บริการ

นอกจากนี้ ยังได้มีการนำรถบัสโดยสารของบริษัท ขนส่ง จำกัด (บขส.) รับส่งผู้ป่วยจากกรมการขนส่งทหารบก (บางเขน) ไปยังจังหวัดอำนาจเจริญ เมื่อวันที่ 2 และ 4 สิงหาคม 2564 ที่ผ่านมา โดยการปรับปรุงรถโดยสาร และกั้นห้องโดยสารระหว่างพนักงานขับรถ เจ้าหน้าที่สาธารณสุข และห้องโดยสาร การปรับระบบปรับอากาศบนรถ นำพลาสติกมาหุ้มบริเวณเบาะ เพื่อป้องกันการแพร่เชื้อระหว่างเดินทาง

รวมทั้งกรมการขนส่งทางบกดำเนินการรับผู้ป่วยจากจังหวัดนนทบุรี ไปส่งที่ศูนย์ขนส่งทหารบก บางเขน เมื่อวันที่ 2 สิงหาคม 2564 และได้มีการสนธิกำลังกับหน่วยงานในระดับจังหวัดเพื่ออำนวยความสะดวกการเดินทางของผู้ป่วยให้สามารถกลับไปยังภูมิลำเนาได้อย่างสะดวก และปลอดภัย

นอกจากนี้ตนยังได้สั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกำหนดยานพาหนะให้เหมาะสมกับปริมาณผู้ป่วยที่จะเดินทาง ให้สอดคล้องกับ รถไฟ หรือ รถบัสโดยสารแต่ละเที่ยว ในรูปแบบของ Feeder ก่อนที่ส่งผู้ป่วยขึ้นรถบัสโดยสารหรือรถไฟไปยังจังหวัดปลายทางต่อไป โดยให้ บขส. จัดเตรียมรถบัสโดยสาร และกรมการขนส่งทางบก( ขบ.) ดำเนินการช่วยสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาต( สพฉ.) ในการจัดหารถสองแถว หรือรถสามล้อที่มีการปรับแต่งซีลกั้นตามมาตรฐานสาธารณสุข

โดยให้ดำเนินการวางแผนร่วมกันระหว่างจังหวัด และ สพฉ. สำหรับงบประมาณในการลำเลียงผู้ป่วยข้างต้น ให้ใช้งบประมาณของ สพฉ. รวมทั้งให้กรมการขนส่งทางบกพิจารณาการหาแหล่งงบประมาณหรือกองทุนมาใช้ดำเนินการในเรื่องนี้ด้วย

ทั้งนี้ ให้ สพฉ. และกระทรวงคมนาคม บูรณาการในการกำหนดจุดรับ-ส่ง ผู้ป่วยให้มีความชัดเจน    และหลีกเลี่ยงการรับส่งในที่ที่มีประชาชนจำนวนมาก เพื่อป้องกันการแพร่เชื้อระหว่างการเดินทาง รวมถึง ให้ทุกจังหวัดสรุปจำนวนเตียงว่างของโรงพยาบาล/โรงพยาบาลสนาม/ศูนย์พักคอยของ  แต่ละจังหวัดเข้ามาใน Group Line เพื่อให้ สพฉ. ใช้ประกอบการวางแผนการจัดส่งผู้ป่วยกลับภูมิลำเนา

นอกจากนั้น การดำเนินการจัดส่งผู้ป่วยกลับไปยังภูมิลำเนา ขอให้ใช้แนวทางการอำนวยความสะดวกการเดินทางของผู้ป่วยที่ดำเนินการในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 7 จังหวัดที่ผ่านมา เพื่อนำไปใช้กับทุกจังหวัดทั่วประเทศต่อไป