“ศักดิ์สยาม”สั่งหน่วยงานในสังกัดเร่งแก้ไขปัญหาที่ดิน

ผู้ชมทั้งหมด 912 

“ศักดิ์สยาม” สั่งตั้งคณะทำงานร่วม คมนาคม-พม. ภาคประชาชนเร่งแก้ไขปัญหาที่ดินที่ได้รับผลกระทบจากโครงการก่อสร้าง พร้อมให้รฟท.คิดอัตราค่าเช่าใหม่สำหรับผู้มีรายได้น้อย

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการแก้ไขปัญหาด้านที่ดินที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงคมนาคม ครั้งที่ 2/2564 โดยมี นายชยธรรม์ พรหมศร ปลัดกระทรวงคมนาคม คณะกรรมการฯ หน่วยงานสังกัดกระทรวงฯ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมผ่านระบบ Video Conference เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2564

โดยการประชุมครั้งนี้เป็นการประชุมต่อเนื่องจากวันที่ 7 มิถุนายน 2564 เพื่อดำเนินการติดตามนโยบายของ นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม และติดตามความคืบหน้าการดำเนินการภายใต้คณะอนุกรรมการแก้ไขปัญหาด้านที่ดินที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงคมนาคมของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงฯ ได้แก่ การรถไฟแห่งประเทศไทย (รฟท.) กรมทางหลวง (ทล.) และกรมเจ้าท่า (จท.)

ทั้งนี้ นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม ได้มีข้อสั่งการ ดังนี้  1.ให้จัดตั้งคณะทำงานร่วมระหว่าง กระทรวงคมนาคม กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ รฟท. และภาคประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากโครงการของ รฟท. เพื่อบูรณาการการแก้ปัญหาอย่างมีประสิทธิภาพ ภายใน 30 วัน

2.ให้ รฟท. ลงพื้นที่ร่วมกับภาคประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากโครงการต่างๆ เพื่อรับทราบปัญหาอย่างชัดเจนและกำหนดแนวทางแก้ปัญหาร่วมกัน

3.เร่งรัดให้ รฟท. พิจารณาการคิดอัตราค่าเช่าใหม่ให้เป็นไปตามอัตราค่าเช่าสำหรับผู้มีรายได้น้อยของชุมชนพระราม 6 เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร 4. กรณีชุมชนที่ได้รับผลกระทบจากโครงการก่อสร้างทางด่วนยกระดับพระรามสอง – วังมะนาว ตำบลท่าจีน อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร ให้ ทล. เร่งดำเนินการตรวจสอบจำนวนประชาชนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่โครงการให้ชัดเจน พร้อมสำรวจความต้องการของประชาชน

5.กรณีโครงการก่อสร้างสำนักงานแขวงการทาง ชุมชนสะพานร่วมใจ เขตดอนเมืองกรุงเทพมหานคร ให้ ทล. ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่ร่วมกับภาคประชาชนเพื่อหาข้อสรุปต่อไป

6.มอบนโยบายการแก้ไขปัญหาด้านที่ดินที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงคมนาคมของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงฯ โดยให้ยึดแนวทางการจัดตั้งคณะทำงานร่วมระหว่างหน่วยงานที่มีความเกี่ยวข้องกันในทุกด้านร่วมกับภาคประชาชนในการแก้ปัญหา และการลงพื้นที่เพื่อสำรวจข้อมูลข้อเท็จจริง