“ศักดิ์สยาม”สั่งAOTเตรียมพร้อม6สนามบินรองรับนักท่องเที่ยว

ผู้ชมทั้งหมด 1,230 

“ศักดิ์สยาม” สั่ง AOT เตรียมพร้อม 6 สนามบินเปิดรับนักท่องเที่ยวต่างชาติ หลังจากรัฐบาลผ่อนคลายมาตรการให้สามารถเดินทางเข้าประเทศได้เพิ่มมากขึ้น เร่งจัดทำรายละเอียดเพิ่มเติมความจำเป็นในการก่อสร้าง North Expansion เดินหน้าก่อสร้างรันเวย์ที่ 3 เพิ่มขีดความสามารถรองรับผู้โดยสาร 90 ล้านคน

นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม กล่าวว่า ตนได้มอบนโยบายให้กับ บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) หรือ AOT ประเมินความพร้อมศักยภาพของท่าอากาศยานทั้ง 6 แห่งของ AOT คือ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ (ทสภ.) ท่าอากาศยานดอนเมือง (ทดม.) ท่าอากาศยานเชียงใหม่ ท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวง เชียงราย ท่าอากาศยานภูเก็ต และท่าอากาศยานหาดใหญ่ เพื่อเตรียมความพร้อมในการเปิดรับนักท่องเที่ยวต่างชาติ หลังจากรัฐบาลผ่อนคลายมาตรการให้สามารถเดินทางเข้าประเทศได้เพิ่มมากขึ้น โดยเฉพาะมาตรการคัดกรองผู้โดยสารเพื่อป้องกันโรคระบาดโควิด-19

โดยจำเป็นต้องเพิ่มศักยภาพปริมาณการคัดกรอง การจัดเตรียมพื้นที่ และกำลังคน เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของกระทรวงสาธารณสุข ณ ท่าอากาศยานของ AOT เพื่อเสนอต่อ พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี สำหรับเป็นข้อมูลประกอบการวางแนวทาง การเปิดประเทศต่อไป

นอกจากนี้ตนยังได้เร่งให้ AOT จัดทำรายละเอียดเพิ่มเติมของความจำเป็นในการดำเนินการก่อสร้างส่วนต่อขยายด้านทิศเหนือ (North Expansion) ของท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ กรอบวงเงินลงทุน 42,000 ล้านบาท โดยจะต้องไปศึกษารายละเอียดพร้อมเหตุผลและความจำเป็นในการก่อสร้างอาคาร North Expansion ให้สอดคล้องกับการเป็นศูนย์กลางการบิน (Hub) ของท่าอากาศยานสุวรรณภูมิในภูมิภาคอาเซียน

การจัดทำรายงานคาดการณ์ปริมาณผู้โดยสารในอนาคต พร้อมกับสอบถามความต้องการของสายการบินที่จะเข้ามาเปิดเส้นทางการบินเชื่อมต่อกับอาคาร North Expansion เพื่อนำเสนอข้อมูลต่อคณะกรรมการสภาพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เพื่อให้ความเห็นชอบในการดำเนินการ และเสนอต่อคณะรัฐมนตรี (ครม.) ต่อไป

พร้อมกันนี้การพัฒนาสนามบินต้องคำนึงถึงอนาคตในการแก้ปัญหาความแออัดในอดีต และต้องคำนึงถึงการปฏิบัติตามมาตรการรักษาระยะห่างทางสังคม (Social Distancing) ที่เป็นวิถีใหม่การเดินทาง (Transport New Normal) ซึ่งจะต้องจัดเตรียมพื้นที่เพิ่มขึ้นสำหรับรองรับผู้โดยสารในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19

ทั้งนี้หากสามารถดำเนินการก่อสร้างอาคาร North Expansion ได้ในต้นปี 64 และเปิดให้บริการได้ในปี 67 รวมถึงการเปิดใช้รันเวย์ที่ 3 จะทำให้สามารถรองรับเที่ยวบินและจำนวนผู้โดยสารได้มากขึ้นถึง 90 ล้านคนต่อปี ซึ่งจะแก้ปัญหาผู้โดยสารแออัดและสล็อตเที่ยวบินเกินขีดความสามารถในการรองรับของท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ และท่าอากาศยานดอนเมืองได้