“ศักดิ์สยาม”เดินหน้าค้านขยายสัมปทานรถไฟฟ้าสายสีเขียว ย้ำ! ต้องปฎิบัติตามกฎหมาย

ผู้ชมทั้งหมด 541 

คมนาคม ทำหนังสือด่วนถึงปลัดกทม. ตอบ 3 ประเด็น จ้างกรุงเทพธนาคม ติดตั้งระบบ เดินรถรถไฟฟ้าสายสีเขียว ด้าน “ศักดิ์สยามย้ำหากไม่ปฎิบัติตามระเบียบข้อกฎหมายก็จะยังคงเดินหน้าค้านขยายสัมปทานสายสีเขียวต่อไป

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ตามที่กระทรวงมหาดไทยได้เสนอเรื่องขอความเห็นผลการเจรจาและเห็นชอบร่างสัญญาร่วมลงทุนโครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียว ให้คณะรัฐมนตรี (ครม.) พิจารณา และทางสำนักเลขาธิการ ครม. ได้ขอให้กระทรวงคมนาคมเสนอความเห็นประกอบการพิจารณาของ ครม.นั้น ทางกระทรวงคมนาคมจึงได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองการเสนอความเห็นประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรี ที่มี นายชยธรรม์ พรหมศร ปลัดกระทรวงคมนาคม เป็นประธาน ซึ่งการแต่งตั้งคณะกรรมการชุดดังกล่าวเพื่อให้สามารถกลั่นกรองการเสนอความเห็นให้กระทรวง สำหรับจัดทำความเห็นประกอบการพิจารณาอย่างมีประสิทธิภาพ 

ล่าสุดเมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2565 ที่ผ่านมา ทางกระทรวงคมนาคม โดยคณะกรรมการกลั่นกรองการเสนอความเห็นประกอบการพิจารณาของ ครม. ได้ส่งหนังสือไปยัง ปลัดกรุงเทพมหานคร เพื่อขอ กทม.ตอบใน 3 ประเด็นประกอบด้วย 1.ขอสำเนาเอกสารการอนุมัติให้ บริษัท กรุงเทพธนาคม จำกัด เข้าพื้นที่ติดตั้งงานระบบไฟฟ้า ที่ตามบันทึกข้อตกลงระหว่างการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) กับ กรุงเทพมหานคร (กทม.) ว่าด้วยการจำหน่ายทรัพย์สินและโอนภาระทางการเงิน โครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียว ช่วงแบริ่ง-สมุทรปราการ และ ช่วงหมอชิต-สะพานใหม่-คูคต ของ รฟม.ให้ กทม.ที่ ข้อ 2.1กำหนดไว้ว่า รฟม. อนุญาตให้ กทม.เข้าพื้นที่ติดตั้งงานได้ตามความเหมาะสมแต่ กทม.กลับมอบหมายให้ กรุงเทพธนาคม เป็นผู้เข้าพื้นที่แทน 

2.ขอสำเนามติสภา กทม.ในการอนุมัติให้ กทม. ว่าจ้าง กรุงเทพธนาคม เป็นผู้ติดตั้งงานระบบเดินรถ ตามพ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ.2528 รวมถึงการอนุมัติงบประมาณจากสภา กทม.ด้วย และ 3.ขอสำเนามติสภา กทม.ในการอนุมัติให้ กทม.เพื่อว่าจ้างเดินรถดังกล่าว ทั้งนี้ในรายละเอียดขอทราบกรอบระยะเวลา และกรอบวงเงินงบประมาณในการว่าจ้าง กรุงเทพธนาคม เดินรถว่าเป็นงบประมาณเท่าไหร่

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ที่ผ่านมาทางกระทรวงมหาดไทยได้มีความพยายามที่จะเสนอให้ ครม.เห็นชอบในการขยายระยะเวลาสัมปทานให้กับ บริษัท ระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ จำกัด(มหาชน) (BTSC)ผู้ให้บริการรถไฟฟ้าบีทีเอส ออกไปอีก30 ปีมาโดยตลอด ขณะที่กระทรวงคมนาคม ก็ได้มีการคัดค้านในที่ประชุม ครม. รวมถึงการเสนอความเห็นประกอบการพิจารณา ครม.คัดค้านไปแล้วไม่ต่ำกว่า 10 ครั้งในช่วงที่ผ่านมาเกี่ยวกับประเด็นข้อกฎหมาย ทั้งการโอนกรรมสิทธิ์ของโครงการที่ปัจจุบันทาง กทม. ยังไม่ได้มีการจ่ายค่าก่อสร้างให้กับ รฟม. ดังนั้น สิทธิ์ของโครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียวส่วนต่อขยายจะยังเป็นของ รฟม.อยู่ ทาง กทม. จะไปโอนให้สิทธิ์ให้เอกชนในการติดตั้งระบบเดินรถ และ จ้างเดินรถไม่ได้  จนล่าสุด คมนาคมได้ทำหนังสือถึงปลัด กทม.ขอสำเนา  มติสภา กทม.ในการอนุมัติ ให้เอกชนวางระบบและเดินรถ เพื่อมาประกอบความเห็นเข้า ครม.เนื่องจากมองว่าที่ผ่านมาการให้เอกชนเข้ามาวางระบบและเดินรถรถไฟฟ้าสายสีเขียวนั้น  ยังไม่มีเอกสารยืนยันการดำเนินการว่าเป็นการ ดำเนินการโดยชอบด้วยกฎหมายหรือไม่

ด้านนายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม กล่าวยืนยันว่า หากกระทรวงมหาดไทยเสนอขยายสัญญาสัมปทานรถไฟฟ้าสายสีเขียวมาให้ ครม. พิจารณาอนุมัติอีกครั้งในส่วนของคมนาคมยืนยันว่าไม่ขัดข้องหากจะเสนอกลับมา แต่อยากให้ กทม. โดยกระทรวงมหาดไทยตอบความเห็นประกอบการพิจารณา ครม. ตามที่ คณะกรรมการกลั่นกรองการเสนอความเห็นประกอบการพิจารณา ครม. ของกระทรวงคมนาคมที่ทำหนังสือถามไปเพิ่มเติมกลับมาให้ชัดเจนก่อน อย่างไรก็ตามยืนยันว่าหากโครงการดังกล่าวมีการดำเนินการตามระเบียบข้อกฎหมาย และถูกหลักธรรมาภิบาล ทางกระทรวงคมนาคมก็ไม่ได้มีปัญหาแต่อย่างใด