“ศักดิ์สยาม” มั่นใจชง ครม.ปรับแบบมอเตอร์เวย์ “บางปะอิน-โคราช” เพิ่มวงเงิน 6,755 ล้าน ทันปีนี้

ผู้ชมทั้งหมด 257 

ศักดิ์สยาม” มั่นใจชง ครม.อนุมัติปรับแบบมอเตอร์เวย์ “บางปะอิน-โคราช” เพิ่มวงเงิน 6,755 ล้าน ทันภายในปีนี้ ลั่นถ้าไม่ได้ต้องมีการย้ายบางครั้งใหญ่ พร้อมลุยสร้างที่เหลืออีก 16 ตอนให้แล้วเสร็จโดยเร็ว ก่อนเปิดให้บริการปลายปี 66 อย่างช้าสุดไม่เกินปี 67 ระบุหากเปลี่ยนรัฐบาลไม่กระทบโครงการฯแน่นอน

นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รมว.คมนาคม เปิดเผยถึงความคืบหน้าโครงการทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง (มอเตอร์เวย์) หมายเลข 6 หรือ M6 สายบางปะอิน-นครราชสีมา ระยะทาง 196 กิโลเมตร (กม.) วงเงินลงทุน 84,600 ล้านบาท แบ่งเป็นค่าก่อสร้าง 77,970 ล้านบาท และค่าเวนคืน 6,630 ล้านบาท โดยมีก่อสร้างงานโยธาแบ่งเป็น 40 ตอน (สัญญา)ว่า ปัจจุบันโครงการมีความคืบหน้า 95% ก่อสร้างแล้วเสร็จ 24 ตอน ส่วนที่เหลืออีก 5% หรือคิดเป็น 16 ตอน ยังก่อสร้างไม่เสร็จ เนื่องจากอยู่ระหว่างการแก้ไขปรับปรุงแบบก่อสร้างตามสัญญาให้เหมาะสม ทำให้มีค่างานเพิ่มขึ้น แต่อยู่ในกรอบวงเงินที่คณะรัฐมนตรี (ครม.) ได้เห็นชอบไปแล้วเมื่อปี 58

“ในการปรับแบบดังกล่าว เป็นการดำเนินการตามระเบียบกฎหมายและข้อเท็จจริง ซึ่งกรมทางหลวง(ทล.)จะต้องดำเนินการปรับแบบให้แล้วเสร็จและส่งเรื่องมาที่กระทรวงคมนาคม เพื่อพิจารณาก่อนนำเสนอ ครม.เห็นชอบ ซึ่งจะต้องทำเรื่องเสนอให้ทันภายในปีนี้ อย่าบอกว่าไม่ทัน หากไม่ได้ต้องมีการย้ายบางครั้งใหญ่ “นายศักดิ์สยาม กล่าวและว่า ในการนำเสนอครม.ไม่จำเป็นต้องเสนอให้พิจารณาพร้อมกันทั้งหมด สามารถทยอยนำเสนอในส่วนที่เรียบร้อยแล้วก่อนได้ จากนั้นก็ค่อยนำเสนอส่วนที่เหลือให้ครบทั้งหมดโดยเร็ว เพื่อให้สามารถเปิดให้บริการเป็นไปตามแผนที่กำหนดในช่วงปี 66 หรืออย่างช้าสุดไม่เกินปี 67

นายศักดิ์สยาม กล่าวอีกว่า ที่ผ่านมาไม่แน่ใจว่าทำไมไม่ปฏิบัติตามขั้นตอนของระเบียบกฎหมาย ซึ่งต้องมีผู้รัผิดชอบ เรื่องนี้ ทล .ได้มีการตั้งคณะกรรมการสอบสวนหาข้อเท็จจริงผู้เกี่ยวข้องทั้งหมดแล้ว อยู่ระหว่างการพิจารณายังไม่เสร็จ ส่วนการปรับแบบก็ต้องดำเนินการไปเพื่อให้โครงการเดินหน้าได้ โดยยอมรับว่าอาจจะใช้เวลานาน เนื่องจากต้องสำรวจอย่างละเอียดรอบคอบทุกมิติ และเป็นไปตามระเบียบ ข้อกฎหมาย และหลักธรรมาภิบาล

ทั้งนี้เราต้องทำตามระเบียบกฎหมาย เพราะหากบางเรื่องไม่ได้ดำเนินการระเบียบกฎหมาย แม้เรามีเจตนาให้เกิดการใช้งานที่สะดวก แต่ถ้าผิดกฎหมายผู้ดำเนินการจะถูกดำเนินคดีได้ ที่ผ่านมาในการสำรวจในการปรับแบบ โดย ทล. ไม่ได้สำรวจเองหน่วยงานเดียว แต่ได้ตั้งคณะกรรมการขึ้นมา โดยมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมดำเนินการตรวจสอบ เช่น สภาวิศวกร และสถาบันการศึกษา เพื่อให้เป็นการดำเนินการตามระเบียบกฎหมายกับข้อเท็จจริง เรื่องนี้ไม่ใช่แค่สภาพธรรมชาติที่เปลี่ยนไป แต่มีบางตอนที่กระทบต่อโครงสร้างที่เปลี่ยนแปลงไปด้วย

นายศักดิ์สยาม กล่าวอีกว่า หากมีการเปลี่ยนแปลงรัฐบาลและยังไม่สามารถนำเสนอ ครม.เห็นชอบการปรับแบบได้นั้น  ในกรณีนี้ไม่มีปัญหา เพราะผู้บริหารชุดใหม่ที่จะเข้ามา ต้องดำเนินการให้เกิดความต่อเนื่อง เชื่อว่ากว่าจะมีรัฐบาลชุดใหม่ ก็ต้องมีการรักษาการของรัฐบาลชุดเก่าอีกหลายเดือน ซึ่งน่าจะนำเสนอเรื่องการปรับแบบต่อ ครม. ทันแน่นอน

อย่างไรก็ตามขณะนี้ M6 ได้มีการเปิดให้บริการชั่วคราวแบบไม่เห็นค่าผ่านทาง ช่วงปากช่อง-สีคิ้ว-ขามทะเลสอ ระยะทาง 64 กม. เพื่อบรรเทาปัญหาการจราจรบนทางหลวงหมายเลข 2 (ถนนมิตรภาพ) ในช่วงเทศกาลวันหยุดยาวต่างๆ อาทิ เทศกาลปีใหม่ เทศกาลสงกรานต์ และล่าสุดในช่วงสถานการณ์น้ำท่วมที่ผ่านมา ทล. ได้มีการเปิดให้ใช้บริการเช่นกัน ส่วน ในวันหยุดยาวเทศกาลปีใหม่ 66 ได้เตรียมความพร้อมในการเปิดให้บริการแล้ว

รายงานข่าวจาก ทล. ระบุว่า สำหรับมอเตอร์เวย์ M6 ในการปรับแบบครั้งนี้ ทำให้มีค่างานเพิ่มขึ้นประมาณ 6,755 ล้านบาท ปัจจุบัน ทล. ได้มีหนังสือเสนอต่อกระทรวงคมนาคม และสำนักงบประมาณ เพื่อพิจารณารายละเอียด ขออนุมัติเพิ่มวงเงินงบประมาณและขยายการก่อหนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณเพิ่มเติม นอกจากนี้ ทล.ได้ดำเนินการตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้น ทั้งในด้านวิศวกรรมงานทางและโครงสร้าง และการบริหารสัญญาก่อสร้าง โดยมีหน่วยงานภายนอกร่วมเป็นคณะกรรมการ รวมทั้งได้ทำหนังสือหารือระเบียบข้อกฎหมาย และแนวทางการดำเนินการกับหน่วยงานต่างๆ เพื่อให้เกิดความโปร่งใส คุ้มค่า ตรวจสอบได้ และเป็นไปตามกฎหมาย และระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง