“ศักดิ์สยาม” เผยไทยได้รับเลือกตั้งเป็นสมาชิก IMO ต่ออีก1สมัย

ผู้ชมทั้งหมด 356 

“ศักดิ์สยาม” เผยไทยได้รับเลือกตั้งเป็นสมาชิกคณะมนตรีขององค์การทางทะเลระหว่างประเทศ (IMO) กลุ่ม c ต่ออีก 1 สมัย วาระปี 65-66

นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม เปิดเผยว่า ที่ประชุมสมัชชา สมัยสามัญ ขององค์การทางทะเลระหว่างประเทศ (International Maritime Organization : IMO) ได้เลือกตั้งคณะมนตรี (Council Member) IMO วาระปี 2565-2566  ซึ่งประเทศไทยได้รับเลือกตั้งจากสมาชิก IMO ให้ดำรงตำแหน่งสมาชิกคณะมนตรี IMO กลุ่ม C ด้วยคะแนนเสียง 107 เสียง ต่ออีก 1 สมัย โดยมีวาระ 2 ปี

ทั้งนี้ประเทศสมาชิก IMO มีทั้งสิ้น 174 ประเทศ มีที่นั่ง Council Member รวม 40 ที่นั่ง แบ่งเป็น กลุ่ม A จำนวน 10 ที่นั่ง, กลุ่ม B 10 ที่นั่ง, และกลุ่ม C 20 ที่นั่ง มีวาระครั้งละ 2 ปี ซึ่งปีนี้ มีประเทศที่มีสิทธิ์ลงคะแนนเสียงในที่ประชุมสมัชชา รวม 162 ประเทศ จาก 174 ประเทศ

สำหรับประเทศไทยสมัครในกลุ่ม C โดยปีนี้มีประเทศสมัครในกลุ่ม C รวม 27 ประเทศ (มี 20 ที่นั่ง) มีผู้ลงคะแนน 160 ประเทศ ผลการเลือกตั้ง ประเทศไทยได้รับการคัดเลือกเป็นลำดับที่  19   ซึ่งได้คะแนน 107 เท่ากับเดนมาร์ค

อย่างไรก็ตามการประเทศไทยได้รับเลือกตั้งจากสมาชิก IMO อีก 1 สมัยถือเป็นความสำเร็จของประเทศไทยในเวทีโลก ทั้งนี้ประเทศไทย เข้าเป็นสมาชิก IMO เมื่อเดือนกันยายน 2516  และได้รับการเลือกตั้งเป็นสมาชิกคณะมนตรี ครั้งแรกใน ปี 2548 หลังจากนั้นประเทศไทยลงรับสมัครต่อเนื่อง และได้รับการเลือกตั้งต่อเนื่อง ตั้งแต่ปี 2548 มาจนถึง ครั้งนี้ นับเป็นการได้รับการเลือกตั้ง 9 สมัย ต่อเนื่องตลอดมา ซึ่งประเทศไทยได้ ทำหน้าที่ สมาชิกคณะมนตรี ใน IMO มา 16 ปี (2548-2564) และจะทำหน้าที่นี้อีกสองปี ในวาระ ปี 2565-2566

“ต้องขอบคุณ ผู้บริหาร กระทรวงคมนาคม, หน่วยงาน ที่เกี่ยวข้อง กองการต่างประเทศ สำนักงานปลัด กระทรวงคมนาคม, การท่าเรือแห่งประเทศไทย, กรมเจ้าท่า, ผู้ช่วยทูตฝ่ายกิจการทางทะเล , กรมเศรษฐกิจระหว่างประเทศ, กระทรวงการต่างประเทศ , สถานเอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงลอนดอน, คณะกรรมการฯ, อนุกรรมการฯ , คณะทำงานฯ ทุกชุด ที่ทำหน้าที่ อย่างหนัก และทุ่มเท  ต่อเนื่อง ในภารกิจ และ พันธสัญญาที่ประเทศไทย ให้ไว้ต่อประชาคมโลก ทางด้าน Maritime จน ประเทศสมาชิก IMO  ให้ความเชื่อมั่นและไว้วางใจเลือกประเทศไทย เป็นสมาชิกคณะมนตรี อีกสมัย” นายศักดิ์สยาม กล่าว

อนึ่ง IMO เป็นหน่วยงานหนึ่งของสหประชาชาติ จัดตั้งขึ้นเมื่อปี 2502 ปัจจุบัน มีหน้าที่เป็นองค์กรกลางเพื่อเสริมสร้างความร่วมมือระหว่างประเทศสมาชิก ในการกำหนดมาตรฐานและแนวปฏิบัติเพื่อความปลอดภัยในการเดินเรือ คนประจำเรือ และการคุ้มครองสิ่งแวดล้อมทางทะเล รวมทั้งการสร้างความร่วมมือทางวิชาการระหว่างประเทศสมาชิก สำนักงานใหญ่ IMO ตั้งอยู่ ณ กรุงลอนดอน สหราชอาณาจักร