ศิษย์เก่า ส.ก. 97 แต่งชุดนักเรียนเตรียมรับน้องรุ่น 148

ผู้ชมทั้งหมด 1,570 

พล.อ.ประชาพัฒน์ วัจนะรัตน์ กรรมการอิสระ บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน) หรือ GPSC ในฐานะประธานจัดงานมหัศจรรย์วันสุภาพบุรุษสวนกุหลาบวิทยาลัย พร้อมกรรมการนักเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รุ่น 97  นัดรวมรุ่น เพื่อเตรียมความพร้อมกิจกรรมรับน้องใหม่มัธยมศึกษาปีที่ 1 รุ่น 148  “งานมหัศจรรย์วันสุภาพบุรุษสวนกุหลาบวิทยาลัย“ ซึ่งปีนี้ตรงกับวันที่ 16 พ.ค. 2567 เป็นการย้อนอดีตในการเข้ามาเป็นศิษย์ของโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยในวันแรก และเป็นประเพณีที่ปฏิบัติสืบต่อกันมาทุกปี ณ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย  กรุงเทพมหานคร