สกนช. ยัน 1 พ.ค. 65 ปรับการตรึงราคาน้ำมันดีเซลใหม่สูงกว่า 30 บาทต่อลิตร

ผู้ชมทั้งหมด 479 

สกนช. ยัน 1 พ.ค. 65 ปรับการตรึงราคาน้ำมันดีเซลใหม่สูงกว่า 30 บาทต่อลิตร หวั่นสงครามรัสเซีย-ยูเครนยืดเยื้อ พร้อมเร่งปรับแผนยุทธศาสตร์กองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงคาดแล้วเสร็จ ส.ค. 65 เริ่มประกาศใช้ปี 66

นายวิศักดิ์ วัฒนศัพท์ ผู้อำนวยการสำนักงานกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง (สกนช.) เปิดเผยว่า ขณะนี้สกนช. อยู่ระหว่างทบทวนแผนรองรับวิกฤตการณ์ด้านน้ำมันเชื้อเพลิงใหม่ โดยมาตรการการตรึงราคาขายปลีกน้ำมันดีเซลไว้ไม่เกิน 30 บาทต่อลิตรจะดำเนินตามนโยบายไปจนถึง 30 เมษายน 2565 ซึ่งปัจจุบันอยู่ระหว่างพิจารณาปรับมาตรการตรึงราคาน้ำมันดีเซลใหม่ เพื่อเริ่มใช้ในวันที่ 1 พฤษภาคม 2565 โดยหากราคาน้ำมันดิบในตลาดโลกยังคงทรงตัวในระดับสูงอยู่ก็มีโอกาสที่จะพิจารณาปรับมาตรการตรึงราคาน้ำมันดีเซลเพิ่มสูงกว่า 30 บาทต่อลิตร เพื่อพยุงสถานะเงินกองทุนน้ำมันไม่ให้ติดลบเพิ่มขึ้น

ทั้งนี้การพิจารณาปรับมาตรการตรึงราคาน้ำมันดีเซลจะปรับเพิ่มขึ้นเท่าไหร่นั้นจะต้องพิจารณาตามสถานการณ์​ราคาน้ำมันในตลาดโลก และหลังจากได้ข้อสรุปก็จะเสนอต่อคณะ กรรมการบริหารนโยบายพลังงาน (กบง.)​ พิจารณาอีกครั้ง อย่างไรก็ตามการปรับมาตรการตรึงราคาน้ำมันดีเซลนั้นจะเป็นการทยอยปรับขึ้นเพื่อไม่ให้กระทบกับผู้บริโภคจนเกิดไป

อย่างไรก็ตามจากสถานการณ์สงครามระหว่างรัสเซียกับยูเครน ประกอบกับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโควิด – 19 นั้นส่งผลกระทบให้ราคาน้ำมันในตลาดโลกปรับตัวเพิ่มสูงขึ้น และมีความผันผวนจนส่งผลกระทบต่อสถานะเงินกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงติดลบแล้วกว่า 42,000 ล้านบาท ซึ่งหากมีการตรึงราคาน้ำมันดีเซลต่อไปในระดับ 30 บาทต่อลิตรในช่วงที่ราคาน้ำมันตลาดโลกยังคงอยู่ในระดับสูงก็จะส่งผลให้เงินกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงติดลบเพิ่มมากขึ้น

สำหรับสถานะเงินกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงล่าสุดได้รับอนุมัติวงเงินจากคณะรัฐมนตรี (ครม.) ให้กู้เพื่อเสริมสภาพคล่องได้ รวมประมาณ 40,000 ล้านบาท นั้นในเบื้องต้น สกนช.มีความจำเป็นต้องกู้เงินเพิ่มอีกประมาณ 20,000 ล้านบาท เพื่อมาเสริมสภาพคล่องของกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง

ส่วนการจัดทำแผนยุทธศาสตร์กองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงใหม่นั้นคาดว่าจะดำเนินการแล้วเสร็จภายในเดือนสิงหาคม 2565 ซึ่งจะมีการพิจารณาปรับมาตรการลดการจ่ายเงินชดเชยราคาน้ำมันเชื้อเพลิงที่มีสัดส่วนผสมของเชื้อเพลิงชีวภาพในช่วงปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 – 2565 ใหม่ เนื่องจากมาตรการนี้จะสิ้นสุดลงในวันที่ 24 กันยายน 2565 ซึ่งการปรับมาตรการใหม่นั้นจะต้องพิจารณาผลกระทบทางด้านเศรษฐกิจ สังคม และการเมืองด้วย

นอกจากนี้การจัดทำแผนยุทธศาสตร์กองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงใหม่ยังได้พิจารณาปรับมาตรการช่วยเหลือราคาน้ำมันดีเซลใหม่ จากเดิมที่มีมาตรการตรึงราคาขายปลีกน้ำมันดีเซลไว้ที่ 30 บาทต่อลิตรมายาวนานกว่า 10 ปี โดยจะมีการปรับระดับการตรึงราคาน้ำมัน และระยะเวลาในการตรึงราคาใหม่ ซึ่งจะเป็นเท่าใดนั้นก็ต้องพิจารณาในหลายปัจจัย อย่างไรก็ตามแผนยุทธศาสตร์กองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงใหม่คาดว่าจะเริ่มดำเนินการใช้ปี 2566 เบื้อต้นอาจจะปรับระยะเวลาของมาตรการให้เหลือ 3 ปี จากแผนเดิม 5 ปี เนื่องจากสถานการณ์พลังงานโลกเปลี่ยนแปลงเร็ว