“สถานีกลางกรุงเทพอภิวัฒน์” สถานีอัจฉริยะ 5G แห่งแรกของอาเซียน  

ผู้ชมทั้งหมด 562 

สถานีกลางกรุงเทพอภิวัฒน์” สถานีอัจฉริยะ 5G แห่งแรกของอาเซียน ทันสมัย เข้าถึงได้อย่างเท่าเทียม นำร่อง..นี้เปิดให้บริการด้วยหุ่นยนต์ต้อนรับ และSmart Wheelchair ในส่วนของสายสีแดง ก่อนขยายผลทั่วสถานีครอบคลุมรถไฟทางไกลภายในสิ้นปีนี้

เมื่อวันที่ 21 ต.ค. ณ สถานีกลางกรุงเทพอภิวัฒน์ พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานพิธีเปิดโครงการนำร่องในการต่อยอดการใช้ประโยชน์ 5G ของประเทศไทยด้านการส่งเสริมสถานีอัจฉริยะ 5G (5G Smart Station) สถานีกลางกรุงเทพอภิวัฒน์ โดยมี นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รมว.คมนาคม นายมนัสส์ มานะวุฒิเวชกรรมการผู้จัดการใหญ่ (ร่วม) บมจ. ทรู คอร์ปอเรชั่น นายภุชพงค์ โนดไธสง เลขาธิการคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ผู้บริหารและข้าราชการเข้าร่วม 

พล.อ.ประวิตร กล่าวว่า เชื่อมั่นว่าสถานีอัจฉริยะ 5G จะเข้ามายกระดับการให้บริการ ของภาครัฐ แก่ประชาชน ได้อย่างมีประสิทธิภาพ เนื่องจากประชาชนจะสามารถเข้ามาสัมผัสการใช้งานเทคโนโลยี 5G ผ่านประสบการณ์ตรงได้หวังว่าประชาชนผู้เข้ารับบริการ รวมถึง ผู้สูงอายุ และคนพิการ จะสามารถเข้าใช้บริการภายในสถานีได้อย่างสะดวกทั่วถึง เท่าเทียม และปลอดภัย อีกทั้งยังเป็นการอำนวยความสะดวกให้แก่ เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย ในการติดตาม สอดส่อง ดูแลและเฝ้าระวัง กรณีที่ผู้ต้องสงสัย เข้ามาในบริเวณ หรือเข้ามาใช้บริการ การขนส่ง สาธารณะสถานีกลางกรุงเทพอภิวัฒน์  ซึ่งนับเป็นความภาคภูมิใจของคนไทยทุกคนอย่างแท้จริง เพราะไม่เพียงเป็นศูนย์กลางการคมนาคมของประเทศ แต่ยังเป็นสถานีอัจฉริยะ 5G แห่งแรกของอาเซียนที่มีความ ทันสมัย และประชาชนทุกกลุ่มสามารถเข้าถึงได้อย่างเท่าเทียมด้วย

นายศักดิ์สยาม กล่าวว่า โครงการนำร่องในการต่อยอดการใช้ประโยชน์ 5G ของประเทศไทย ด้านการส่งเสริมสถานีอัจฉริยะ 5G (5G Smart Station) ที่การรถไฟแห่งประเทศไทย (รฟท.) เป็นผู้รับผิดชอบโครงการและได้ริเริ่มขึ้นนั้นมีความก้าวหน้าในการพัฒนาจนประสบความสำเร็จเป็นรูปธรรมแล้ว ซึ่งคณะกรรมการขับเคลื่อน 5G แห่งชาติ คณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ คณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ได้เห็นความสำคัญและได้อนุมัติงบประมาณสำหรับใช้ดำเนินโครงการฯ  รวมถึงพันธมิตรทุกภาคส่วนที่ได้ร่วมกันพัฒนาสถานีกลางกรุงเทพอภิวัฒน์ให้เป็น 5G Smart Station ถือว่าเป็นต้นแบบสถานีอัจฉริยะที่ใช้เทคโนโลยี 5G เต็มรูปแบบแห่งแรกในประเทศไทยและในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

นายศักดิ์สยาม กล่าวอีกว่า กระทรวงคมนาคมมุ่งมั่นพัฒนาสถานีกลางกรุงเทพอภิวัฒน์ให้เป็นศูนย์กลางการคมนาคมเทียบเท่าสถานีรถไฟชั้นนำของโลก ครอบคลุมทุกบริการ “ระบบราง” เชื่อมต่อทั้งทางบก ทางน้ำ และทางอากาศ โดยมีความโดดเด่นด้านการออกแบบให้เป็นสถานี “อารยสถาปัตย์” ที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวตามหลัก Universal Design เน้นการให้บริการประชาชนในการเดินทางไปยังทุกจุดหมายด้วยความสะดวกสบาย รวดเร็ว และปลอดภัย  

อย่างไรก็ตามกระทรวงคมนาคมยังได้เล็งเห็นอัจฉริยภาพของเทคโนโลยี 5G ที่สามารถนำมาสร้างประโยชน์ให้ตอบโจทย์ประชาชนผู้ใช้บริการในยุคดิจิทัล โดยมุ่งหวังให้ประชาชนเข้าถึงบริการ 5G ได้อย่างเท่าเทียม และสามารถช่วยเหลือนักเดินทางทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศให้ได้รับความสะดวกสบาย รวดเร็ว และปลอดภัยในการใช้บริการมากยิ่งขึ้น ภายในสถานีกลางกรุงเทพอภิวัฒน์มีระบบ 5G และเทคโนโลยีดิจิทัลล้ำสมัย รวมถึงโซลูชัน 5G ต่าง ๆ ที่พัฒนาร่วมกับ ทรู ซึ่งพร้อมให้บริการประชาชนอย่างเต็มประสิทธิภาพ ประกอบด้วย  หุ่นยนต์ต้อนรับSRT Bot ให้บริการช่วยเหลือผู้โดยสาร ทั้งบริการข้อมูลการเดินทาง นำทางในสถานี แนะนำและเส้นทางการท่องเที่ยว ซึ่งสามารถโต้ตอบได้แบบเรียลไทม์ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ พร้อมช่วยสอดส่องดูแลความปลอดภัยภายในสถานี ,Smart Wheelchair หรือรถเข็นอัจฉริยะ มีระบบ Automation ให้บริการช่วยเหลือผู้สูงอายุและผู้ทุพพลภาพ สามารถเคลื่อนที่ส่งไปยังพื้นที่เป้าหมายอัตโนมัติ ควบคุมง่ายด้วยระบบสัมผัสผ่านหน้าจอคอมพิวเตอร์ มีความปลอดภัยด้วยระบบเซ็นเซอร์แจ้งเตือนเมื่อเข้าใกล้สิ่งของต่าง ๆ และหยุดเมื่อถึงระยะที่ใกล้เกินกำหนด พร้อมปุ่มสัญญาณขอความช่วยเหลือฉุกเฉินได้ทันที และ กล้องวงจรปิดอัจฉริยะ ด้วยเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ (AI) ที่สามารถเชื่อมต่อกล้องวงจรปิดได้ทั่วทั้งสถานี และในอนาคตจะเชื่อมต่อ ไปยังหน่วยงานภาครัฐอื่น ๆ เพื่อเพิ่มความปลอดภัยแก่ประชาชนและผู้ใช้บริการ

ด้านนายสุจิตต์ เชาว์ศิริกุล รองผู้ว่าการกลุ่มบริหารรถไฟฟ้า การรถไฟแห่งประเทศไทย(รฟท.) กล่าวว่า โครงการดังกล่าว รฟท.ใช้งบประมาณในการดำเนินงาน จำนวน 45 ล้านบาทในการจัดซื้อและบำรุงรักษาหุ่นยนต์ต้อนรับ จำนวน6  Smart Wheelchair 7 คัน และติดตั้งกล้องวงจรปิดอัจฉริยะ 121 ตัว ซึ่งกล้องวงจรปิดอัจฉริยะ จะมีความพิเศษที่สามารถตรวจจับได้อย่างละเอียด เช่น ผู้โดยสารล้ำเส้นเหลือง หรือ ข้อมูลด้านอาชญากร อย่างไรก็ตามหลังจากนี้รฟท.จะไปกำหนดจุดในการจัดวางหุ่นยนต์ต้อนรับ และ Smart Wheelchair ในการให้บริการภายในสถานีกลางกรุงเทพอภิวัฒน์ ในส่วนของรถไฟฟ้าสายสีแดงก่อนภายในสิ้นเดือนต.ค.นี้ จากนั้นภายในสิ้นปีจะขยายการให้บริการเต็มระบบทั่วสถานี รวมในส่วนของรถไฟทางไกลด้วย

ด้านนายมนัสส์ มานะวุฒิเวช กรรมการผู้จัดการใหญ่ (ร่วม) บมจ.ทรู คอร์ปอเรชั่น กล่าวว่า เครือข่ายทรู 5G และเทคโนโลยีดิจิทัลล้ำสมัย จะช่วยยกระดับการบริการและความปลอดภัยอัจฉริยะ เพื่อให้ประชาชนผู้ใช้บริการสถานีกลางกรุงเทพอภิวัฒน์ได้รับความสะดวกสบาย รวดเร็ว และปลอดภัยมากยิ่งขึ้น อีกทั้งยังเป็นการส่งเสริมให้ประชาชนคนไทยได้ใช้บริการ 5G อย่างเท่าเทียมและทั่วถึงอีกด้วย