สนพ.ชี้ ราคา “ไบโอดีเซล -เอทานอน” ต้นเดือนมี.ค.67 ปรับลดลง

ผู้ชมทั้งหมด 1,953 

สนพ. เผยราคาน้ำมันไบโอดีเซลไทย ต้นเเดือนมี.ค.67 ลดลง 0.46 บาทต่อลิตร เหลือ 34.60 บาทต่อลิตร


นายวีรพัฒน์ เกียรติเฟื่องฟู ผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน (สนพ.) เปิดเผยว่า สถานการณ์ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงชีวภาพไทย โดยราคาน้ำมันไบโอดีเซล อ้างอิงเฉลี่ยระหว่างวันที่ 4 – 10 มีนาคม 2567 อยู่ที่ ราคา 34.60 บาทต่อลิตร ลดลง 0.46 บาทต่อลิตร จากสัปดาห์ก่อน จากสถานการณ์ราคาผลปาล์มน้ำมัน ณ วันที่ 26 กุมภาพันธ์ – 1 มีนาคม 2567 ปรับลดลงมาอยู่ที่ 32.00 บาทต่อกิโลกรัม ขณะนี้ราคาน้ำมันปาล์มดิบมาเลเซีย เฉลี่ยอยู่ที่ 29.97 บาทต่อกิโลกรัม เพิ่มขึ้นจากสัปดาห์ก่อน 0.06 บาทต่อกิโลกรัม โดยปริมาณสต๊อกน้ำมันปาล์มดิบ ณ สิ้นเดือนมกราคม 2567 อยู่ที่ประมาณ 264,090 ตัน ส่วนสต็อกน้ำมันไบโอดีเซล B100 ณ อยู่ที่ประมาณ 68.41 ล้านลิตร


สำหรับภาพรวมสถานการณ์การผลิตปาล์มน้ำมันของไทยในปี 2567 (ณ มกราคม 2567) นั้น มีเนื้อที่ให้ผลผลิต 5.81 ล้านไร่ มีอัตราสกัดน้ำมันเฉลี่ยประมาณร้อยละ 18.11 มีผลผลิตน้ำมันปาล์มดิบประมาณ 203,112 ตัน คิดเป็นน้ำมันปาล์มดิบ 3.12 ตันต่อไร่ และมีการส่งออก CPO ประมาณ 11,610 ตัน โดยมีความต้องการใช้ในประเทศด้านบริโภคและอุตสาหกรรมอื่นประมาณ 137,750 ตัน


ทั้งนี้ จากข้อมูลปริมาณการใช้เดือนมกราคม 2567 พบว่า มีการใช้น้ำมันดีเซลประมาณ อยู่ที่ 67.88 ล้านลิตรต่อวัน ส่วนปริมาณใช้น้ำมันไบโอดีเซล B100 4.54 ล้านลิตรต่อวัน และมีปริมาณการผลิตน้ำมันไบโอดีเซล อยู่ที่ 4.40 ล้านลิตรต่อวัน


ส่วนราคาเอทานอลของไทยอ้างอิงในเดือนมีนาคม 2567 อยู่ที่ 31.09 บาทต่อลิตร ราคาเปลี่ยนแปลงลดลงจากเดือนก่อน 0.23 บาทต่อลิตร ซึ่งปรับลดลงเนื่องจากราคากากน้ำตาลที่ปรับตัวลดลง ส่วนมันสำปะหลังราคายังคงทรงตัวในระดับสูงขึ้น


ปัจจุบันมีโรงงานเอทานอลที่ผลิตเพื่อจำหน่ายเป็นน้ำมันเชื้อเพลิง จำนวน 28 โรง กำลังการผลิตติดตั้งรวม 6.77 ล้านลิตรต่อวัน โดยผลิตจริงในเดือนมกราคมอยู่ที่ 3.97 ล้านลิตรต่อวัน มีปริมาณการใช้เอทานอลในภาคเชื้อเพลิงเดือนมกราคมอยู่ที่ 3.47 ล้านลิตรต่อวัน อย่างไรก็ตาม สนพ. จะติดตามสถานการณ์ราคาไบโอดีเซล อย่างใกล้ชิด เพื่อให้ราคาเชื้อเพลิงชีวภาพสะท้อนกับสถานการณ์ปัจจุบันและเป็นธรรมกับทุกภาคส่วน