สนพ. ชี้ ราคา Spot LNG ต้นเดือนเม.ย.67 ขยับขึ้น

ผู้ชมทั้งหมด 225 

สนพ.เผยราคาน้ำมันไบโอดีเซลไทยลดลงต่อเนื่อง 1.05 บาทต่อลิตร ด้านราคา Spot LNG ต้นเดือนเม.ย.2567ปรับตัวเพิ่มขึ้น ขณะที่ ก๊าซธรรมชาติ เดือนก.พ.2567 ปรับลดลง

นายวีรพัฒน์  เกียรติเฟื่องฟู ผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน (สนพ.) เปิดเผยว่า สนพ. ได้ติดตามสถานการณ์ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงชีวภาพไทย พบว่า ราคาน้ำมันไบโอดีเซล อ้างอิงเฉลี่ยระหว่างวันที่ 29 เมษายน – 5 พฤษภาคม 2567 อยู่ที่ ราคา 36.89 บาทต่อลิตร ลดลงจากสัปดาห์ก่อน 1.05 บาทต่อลิตร จากสถานการณ์ราคาผลปาล์มน้ำมัน ณ วันที่ 22 – 26 เมษายน 2567 เฉลี่ยอยู่ที่ 33.40 บาทต่อกิโลกรัม ขณะนี้ราคาน้ำมันปาล์มดิบมาเลเซีย ราคาเฉลี่ยอยู่ที่ 33.40 บาทต่อกิโลกรัม ลดลงจากสัปดาห์ก่อน 1.14 บาทต่อกิโลกรัม ในส่วนปริมาณสต๊อกน้ำมันมันปาล์มดิบ ณ สิ้นกุมภาพันธ์ 2567 อยู่ที่ 241,270 ตัน ลดลงจากเดือนก่อน 22,820 ตัน โดยสต็อก B100 อยู่ที่ 60.24 ล้านลิตร ลดลงจากเดือนก่อน 2.05 ล้านลิตร

สนพ. ยังได้ติดตามสถานการณ์ราคาก๊าซธรรมชาติเหลวในตลาดจร หรือ Spot LNG ช่วงระหว่างวันที่ 16 – 15 เมษายน 2567 พบว่า ราคา Spot LNG เฉลี่ยในสัปดาห์นี้ ปรับตัวเพิ่มขึ้นจากสัปดาห์ก่อน 0.764 เหรียญสหรัฐฯ/ล้านบีทียู มาอยู่ที่ระดับ 10.715 เหรียญสหรัฐฯ/ล้านบีทียู เนื่องจากกำลังการผลิตโดยรวมของสหรัฐฯ ลดลงกว่าร้อยละ 11 เมื่อเทียบกับสัปดาห์ก่อนหน้า จากการที่โครงการ Freeport LNG Train 3 ต้องปิดซ่อมมาตั้งแต่ช่วงกลางสัปดาห์ที่ผ่านมา รวมถึงโครงการ Corpus Christi โครงการ Sabine Pass และโครงการ Cameron LNG ที่ต่างปิดซ่อมบำรุงกระบวนการผลิตบางส่วนด้วยเช่นกัน

นอกจากนี้ ตลาดมีความกังวลต่อสถานการณ์ที่รัฐเซียโจมตียูเครนอีกระลอกใหญ่ โดยมุ่งโจมตีโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงาน เช่น โครงข่ายระบบสายส่งกำลังไฟฟ้า และโรงไฟฟ้า Trypilska (ขนาด1.8 กิกะวัตต์) และ Gas Storage ใต้ดิน 2 แห่ง

สำหรับสถานการณ์ก๊าซธรรมชาติ (Natural Gas) พบว่า ราคาก๊าซธรรมชาติ (Pool) เดือนกุมภาพันธ์ 2567 ปรับตัวลดลงจากเดือนก่อน 1.1806 บาท/ล้านบีทียู มาอยู่ที่ระดับ 8.7566 บาท/ล้านบีทียู เนื่องจากปริมาณสำรอง LNG ของประเทศในแถบเอเชียเหนือและยุโรปอยู่ในระดับสูงเพียงพอกับความต้องการใช้ 

ทั้งนี้ ปัจจุบันราคาขายปลีกก๊าซธรรมชาติสำหรับยานยนต์ (NGV) ของไทย (สถานีภายในรัศมี 50 กม. จากสถานีแม่) ตั้งแต่วันที่ ตั้งแต่วันที่ 16 เมษายน – 15 พฤษภาคม 2567 สำหรับรถยนต์ส่วนบุคคล อยู่ที่ 18.66 บาท/กิโลกรัม รถแท็กซี่ อยู่ที่ 14.62 บาท/กิโลกรัม รถโดยสารสาธารณะ อยู่ที่ 14.62 บาท/กิโลกรัม และสำหรับสถานีลูกที่อยู่ไกลสถานีแม่มากที่สุด (ไม่รวมภาษีบำรุงองค์การบริหารส่วนจังหวัด) อยู่ที่ 22.66 บาท/กิโลกรัม  โดยประเทศไทยมีปริมาณการจำหน่ายก๊าซ NGV ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567 อยู่ที่ 3,007 ตันต่อวัน (หรือประมาณ  124.21 ล้านลูกบาศก์ฟุตต่อวัน) มีสถานีบริการที่ยังเปิดให้บริการทั้งหมด 302 สถานี แบ่งเป็น สถานีแม่ 18 สถานี สถานีลูกและสถานีแนวท่อ 284 สถานี 

อย่างไรก็ตาม สนพ. จะติดตามสถานการณ์ราคาพลังงานอย่างใกล้ชิด เพื่อให้ราคาสะท้อนกับสถานการณ์ปัจจุบันและเป็นธรรมกับทุกภาคส่วน