สนพ. เชิญชวนผู้ที่สนใจข้อมูลข่าวสารด้านพลังงานดาวน์โหลดวารสารนโยบายพลังงาน E-Book

ผู้ชมทั้งหมด 11,965 

นักงานนโยบายและแผนพลังงาน (สนพ.) ขอเชิญชวนท่านที่สนใจข้อมูลข่าวสารด้านพลังงานดาวน์โหลด วารสารนโยบายพลังงาน E-Book ฉบับที่ 131 ได้ที่  www.eppo.go.th  หรือ FB : EPPO Thailand และสามารถดาวน์โหลดและตอบแบบสอบถามได้ผ่าน QR-Code นี้ ท่านสามารถตอบแบบสอบถามและร่วมลุ้นของรางวัลจาก สนพ. จำนวน 4 รางวัล ได้ที่ท้ายเล่ม E-Book