สนพ.เล็งตรึงราคาLPGถึงสิ้นปี-หารือปตท.และขบ.ลดภาระราคาNGV

ผู้ชมทั้งหมด 721 

สนพ.แย้มก.พลังงานเล็งขยายกรอบเวลาตรึงราคา LPG ถึงสิ้นปีนี้ หลังราคาสูงขึ้น บรรเทาภาระค่าครองชีพประชาชนช่วงโควิดระบาด ยันต้องเพิ่มกรอบเงินกองทุนน้ำมัน 22,000 ล้านมาช่วยชดเชย พร้อมหารือปตท. และขบ.ช่วยลดภาระราคา NGV

นายวัฒนพงษ์ คุโรวาท ผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน (สนพ.) กล่าวว่า ราคาก๊าซปิโตรเลียมเหลว (LPG) ในตลาดโลกยังคงทรงตัวอยู่ในระดับสูง เฉลี่ยในระดับ 671 เหรียญสหรัฐฯต่อตัน ส่งผลให้ราคาขายปลีก LPG ที่แท้จริงในประเทศไทยอยู่ในระดับ 381 บาทต่อถังขนาด 15 กิโลกรัม ซึ่งสูงกว่าราคาขายปลีกที่กระทรวงพลังงานได้ตรึงราคาไว้ที่ 318 บาทต่อถังขนาด 15 กิโลกรัม  

ทั้งนี้จากราคา LPG ที่ปรับตัวเพิ่มขึ้นนั้นเป็นสาเหตุมาจากกับวิกฤติโลกร้อนส่งผลให้ช่วงฤดูหนาวที่ผ่านมามีช่วงเวลายาวนานทำให้หลายประเทศต่างมีความต้องการใช้ LPG เพิ่มสูงขึ้น รวมถึงมีการใช้มากขึ้นในภาคปิโตรเคมีและภาคอุตสาหกรรมใหม่ ส่งผลให้ราคา LPG ปรับตัวเพิ่มขึ้นด้วย

อย่างไรก็ตามในช่วงเดือนกันยายนนี้ราคา LPG อาจจะปรับตัวลดลงอยู่ในระดับ 657 เหรียญสหรัฐต่อตัน แต่เมื่อเข้าสู่ช่วงปลายปีก็จะเข้าสู่ฤดูหนาวอาจจะส่งผลให้ราคา LPG ปรับตัวเพิ่มอยู่ในระดับสูง ประกอบกับสถานการณ์​การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด – 19 ระลอก3 ได้ส่งกระทบต่อเศรษฐกิจเป็นเวลานาน กระทรวงพลังงานจึงได้หารือในเบื้องต้น เพื่อดำเนินการขยายกรอบการตรึงราคา LPG ไปจนถึงสิ้นปี 2564 เพื่อช่วยลดค่าครองชีพไปของประชาชน

โดยก่อนหน้านั้นคณะกรรมการบริหารนโยบายพลังงาน (กบง.) ได้มีมติให้ขยายเวลาตรึงราคา LPG ไว้เท่าเดิมที่ 318 บาทต่อขนาดถัง 15 กิโลกรัม ไปจนถึงสิ้นเดือนกันยายน 2564 ซึ่งหากราคา LPG ในตลาดโลกไม่เกิน 700 เหรียญสหรัฐฯ ต่อตัน และต้องตรึงราคา LPG ไปจนถึงสิ้นปีอาจจะต้องขอขยายกรอบวงเงินกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงอุดหนุนราคาเป็น 21,000 – 22,000 ล้านบาทจาก 18,000 ล้านบาทหรือขยายกรอบวงเงินเพิ่มอีก 3,000-4000 ล้านบาท

นายวัฒนพงษ์ กล่าวว่า ราคาก๊าซ NGV ที่ 16 สิงหาคม 2564 นั้นบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ได้ประกาศปรับราคาขึ้น 0.93 บาทต่อกิโลกรัม ส่งผลให้ราคาขายปลีกในเขตกรุงเทพฯ อยู่ที่ 15.48 บาทต่อกิโลกรัมนั้น.ยอมรับว่าเป็นราคาผันแปรตามราคาต้นทุนก๊าซที่ปรับตัวเพิ่มขึ้นตามทิศทางราคาน้ำมันในตลาดโลก ซึ่งจากราคาที่ปรับเพิ่มขึ้นส่งผลกระทบต่อกลุ่มแท็กซี่ผู้ใช้ NGV ทางกระทรวงพลังงานก็ได้มีการหารือกับปตท.แล้ว โดยได้แจ้งว่าทางสมาคมแท็กซี่ได้ขอลดราคาเหลือ 10 บาทต่อกิโลกรัม

อย่างไรก็ตามจากการสำรวจคนขับแท็กซี่​พบว่าต้นทุนหลักที่กระทบไม่ใช่ราคาเชื้อเพลิงแต่เป็นค่าเช่าแท็กซี่ซึ่งทาง.สนพ.ก็ได้หารือร่วมกับกรมการขนส่งทางบกในเรื่องนี้เช่นกัน เพื่อร่วมกันหาทางออกให้กับกลุ่มแท็กซี่ผู้ใช้ NGV