สปอ. รฟม. ตรวจการปฏิบัติงานก่อสร้างโครงการรถไฟฟ้าสายสีชมพู ช่วงแคราย – มีนบุรี 

ผู้ชมทั้งหมด 652 

การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) โดยสำนักงานความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน (สปอ.) นำคณะเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ก่อสร้างโครงการรถไฟฟ้าสายสีชมพู ช่วงแคราย – มีนบุรี ตั้งแต่บริเวณสถานีศูนย์ราชการนนทบุรี (PK01) สถานีแคราย (PK02) และสถานีสนามบินน้ำ (PK03) เพื่อตรวจสอบการปฏิบัติงานก่อสร้างตามมาตรการด้านความปลอดภัย

โดยได้ตรวจสอบการยึดวัสดุอุปกรณ์ให้มีความมั่นคงแข็งแรง และกำชับเจ้าหน้าที่ทุกคนให้ปฏิบัติตามมาตรการด้านความปลอดภัยในการก่อสร้างอย่างเคร่งครัด โดยเฉพาะอย่างยิ่ง มาตรการด้านความปลอดภัยในการทำงานบนที่สูง รวมทั้ง การเพิ่มความถี่ของการจัดรถฉีดพรมน้ำในพื้นที่ก่อสร้าง เพื่อลดค่าฝุ่น PM 2.5  เพื่อดำเนินงานก่อสร้างโครงการให้มีความปลอดภัย แก่ประชาชนมากที่สุด และสอดคล้องตาม “ปฏิญญา ว่าด้วยความปลอดภัยในการก่อสร้างโครงการระบบรถไฟฟ้าขนส่งมวลชน Zero Fatal Accident”

นอกจากนี้ยังได้เน้นย้ำให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติ ตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 ตลอดจนเน้นย้ำให้เจ้าหน้าที่ยังคงปฏิบัติตนตามมาตรการ D-M-H-T-T ซึ่งเป็นแนวทางปฏิบัติที่กระทรวงสาธารณสุขแนะนำอย่างต่อเนื่อง

ทั้งนี้ สามารถติดตามสอบถามข้อมูลความคืบหน้าการดำเนินงานโครงการฯ ได้ที่เว็บไซต์ www.mrta-pinkline.com และ Line : @MRTPinkLine และ FB :โครงการรถไฟฟ้าสายสีชมพู ช่วงแคราย – มีนบุรี หรือติดตามข้อมูลข่าวสาร รฟม. เพิ่มเติมได้ที่ เว็บไซต์ รฟม. www.mrta.co.th และเฟซบุ๊กแฟนเพจการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย หรือ Call Center รฟม. โทรศัพท์ 0 2716 4044