สปอ.รฟม. ลงพื้นที่ตรวจสอบความปลอดภัยการดำเนินงาน โครงการรถไฟฟ้าสายสีชมพู

ผู้ชมทั้งหมด 438 

การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) โดยสำนักความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน (สปอ.) นำคณะเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ก่อสร้างโครงการรถไฟฟ้าสายสีชมพู ช่วงแคราย – มีนบุรี ตั้งแต่บริเวณสถานีรามอินทรา กม.9 (PK24) สถานีวงแหวนรามอินทรา (PK25) และสถานีนพรัตน์ (PK26) เพื่อตรวจสอบการปฏิบัติงานก่อสร้างตามมาตรการด้านความปลอดภัย และตรวจสอบอุปกรณ์ต่างๆ ให้มีความสมบูรณ์และพร้อมใช้งาน เพื่อดำเนินงานก่อสร้างโครงการให้มีความปลอดภัยแก่ประชาชนมากที่สุด  

โดย รฟม. ให้ความสำคัญกับมาตรการด้านความปลอดภัยในการดำเนินงานก่อสร้างโครงการฯ โดยเฉพาะการทำงานบนที่สูง และการปิดล้อมพื้นที่ก่อสร้างเพื่อความปลอดภัยระหว่างการดำเนินงาน ซึ่งได้กำชับเจ้าหน้าที่ทุกคนให้ปฏิบัติตามมาตรการฯ อย่างเคร่งครัดเพื่อให้สอดคล้องตาม “ปฏิญญาว่าด้วยความปลอดภัยในการก่อสร้างโครงการระบบรถไฟฟ้าขนส่งมวลชน Zero Fatal Accident” รวมถึงให้ความสำคัญกับการดูแลด้านสิ่งแวดล้อมที่อาจส่งผลกระทบต่อประชาชนได้ โดยเพิ่มความถี่ของการจัดรถฉีดพรมน้ำในพื้นที่ก่อสร้าง และการติดตั้งจุดสเปรย์พ่นน้ำเพื่อลดค่าฝุ่น PM 2.5 นอกจากนี้ยังได้เน้นย้ำให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 และมาตรการ D-M-H-T-T ซึ่งเป็นแนวทางปฏิบัติที่กระทรวงสาธารณสุขแนะนำอย่างต่อเนื่อง

สามารถติดตามสอบถามข้อมูลความคืบหน้าการดำเนินงานโครงการฯ ได้ที่เว็บไซต์ www.mrta-pinkline.com และ Line : @MRTPinkLine และเฟซบุ๊กแฟนเพจ โครงการรถไฟฟ้าสายสีชมพู ช่วงแคราย – มีนบุรี หรือติดตามข้อมูลข่าวสาร รฟม. เพิ่มเติมได้ที่ เว็บไซต์ รฟม. www.mrta.co.th และเฟซบุ๊กแฟนเพจ การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย หรือ Call Center รฟม. โทรศัพท์ 0 2716 4044