สปอ. รฟม. ลงพื้นที่ต่อเนื่อง ตรวจเข้มการปฏิบัติงานก่อสร้างโครงการรถไฟฟ้าสายสีชมพู

ผู้ชมทั้งหมด 615 

การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.)  โดยสำนักความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน (สปอ.) นำคณะเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ตรวจติดตามการปฏิบัติงานก่อสร้างตามแนวสายทางโครงการรถไฟฟ้าสายสีชมพู ช่วงแคราย – มีนบุรี ตั้งแต่บริเวณสถานีศูนย์ราชการนนทบุรี (PK01) จนถึงสถานีนพรัตน์ (PK26) โดยตรวจสอบอุปกรณ์ต่างๆ ให้มีความสมบูรณ์ พร้อมใช้งานตามมาตรการด้านความปลอดภัย และกำชับเจ้าหน้าที่ทุกคนให้ปฏิบัติตามมาตรการด้านความปลอดภัยในการก่อสร้างอย่างเคร่งครัด และให้สอดคล้องตาม “ปฏิญญาว่าด้วยความปลอดภัยในการก่อสร้างโครงการระบบรถไฟฟ้าขนส่งมวลชน Zero Fatal Accident” เพื่อดำเนินงานก่อสร้างโครงการให้มีความปลอดภัยแก่ประชาชนมากที่สุด

นอกจากนี้ รฟม. ยังได้เน้นย้ำให้มีการเพิ่มความถี่ของการจัดรถฉีดพรมน้ำในพื้นที่ก่อสร้าง และติดตั้งจุดสเปรย์พ่นน้ำ เพื่อลดค่าฝุ่น PM 2.5 รวมถึงให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 และมาตรการ D-M-H-T-T ซึ่งเป็นแนวทางปฏิบัติที่กระทรวงสาธารณสุขแนะนำอย่างต่อเนื่อง

สามารถติดตามสอบถามข้อมูลความคืบหน้าการดำเนินงานโครงการฯ ได้ที่เว็บไซต์ www.mrta-pinkline.com และ Line : @MRTPinkLine และ FB :โครงการรถไฟฟ้าสายสีชมพู ช่วงแคราย – มีนบุรี หรือติดตามข้อมูลข่าวสาร รฟม. เพิ่มเติมได้ที่ เว็บไซต์ รฟม. www.mrta.co.th และเฟซบุ๊กแฟนเพจการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย หรือ Call Center รฟม. โทรศัพท์ 0 2716 4044