“สมาคมเอทานอล” เตรียมเสนอรัฐดัน E20 เป็นน้ำมันพื้นฐาน – เปิดเสรีเอทานอล

ผู้ชมทั้งหมด 483 

นายกสมาคมเอทานอล เตรียมเสนอกระทรวงพลังงานดัน E20 เป็นน้ำมันพื้นฐาน ยกเลิกแก๊สโซฮอล์ 91 คาดช่วยหนุนความต้องการใช้เอทานอลเพิ่มเป็น 6 ล้านลิตรต่อวัน พร้อมผลักดันให้ภาครัฐเปิดเสรีเอทานอลเป็นเกรดอุตสาหกรรม

นางสาวสุรียส โควสุรัตน์ นายกสมาคมเอทานอลจากมันสำปะหลัง เปิดเผยว่า สมาคมฯเตรียมเข้าพบ นายสุพัฒนพงษ์ พันธ์มีเชาว์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน เพื่อเสนอให้ผลักดันน้ำมันแก๊สโซฮอล์ E20 เป็นน้ำมันพื้นฐาน โดยยกเลิกน้ำมันแก๊สโซฮอล์ 91 รวมทั้งเพิ่มส่วนต่างราคาน้ำมันแก๊สโซฮอล์ E20 กับราคาน้ำมันแก๊สโซฮอล์ 95 มากขึ้น จากปัจจุบัน (วันที่ 23 ก.ค.65) ราคาแก๊สโซฮอล์ E20 อยู่ที่ 36.54 บาทต่อลิตร แก๊สโซฮอล์ 95 อยู่ที่ 37.65 บาทต่อลิตร นอกจากนี้ยังช่วยให้เกิดการใช้เอทานอลเพิ่มขึ้นจากปัจจุบันอยู่ที่ 4.5 ล้านลิตรต่อวัน เพิ่มเป็น 6 ล้านลิตรต่อวัน

ทั้งนี้ในปัจจุบันประเทศไทยมีโรงงานเอทานอลทั้งจากมันสำปะหลังและกากน้ำมัน (โมลาส) รวม 27 แห่ง กำลังการผลิตรวมอยู่ที่ประมาณ 7 ล้านลิตรต่อวัน ดังนั้นหากรัฐมีนโยบายส่งเสริมการใช้แก๊สโซฮอล์ E20 ให้เป็นน้ำมันพื้นฐานก็ส่งทำให้ความต้องการใช้เอทานอลเพิ่มขึ้น ขณะเดียวกันยังสามารถลดการนำเข้าเอทานอลจากต่างประเทศ มีเงินหมุนเวียนในประเทศ และยังเป็นการช่วยเหลือเกษตรกรชาวไทยอีกด้วย จึงเป็นโอกาสที่จะทำให้ประเทศได้ประโยชน์ทั้งในด้านพลังงาน และด้านเกษตรกรรม เพราะเอทานอลถือเป็นพลังงานทางเลือก ที่จะช่วยสร้างเสถียรภาพและความมั่นคงทางพลังงานในช่วงราคาน้ำมันผันผวน

อย่างไรก็ตามปัจจุบันราคารับซื้อมันสำปะหลังอยู่ที่ 3 บาทต่อกิโลกรัม หากมีการส่งเสริมการใช้เอทานอลเพิ่มก็จะส่งผลให้ราคามันสำปะหลังเพิ่มขึ้น ส่วนราคาเอทานอลอยู่ที่ 27.54 บาทต่อลิตร ใกล้เคียงกับราคาน้ำมันหน้าโรงกลั่นฯ เนื่องจากในช่วงนี้ราคาน้ำมันตลาดโลกปรับลดลง เทียบกับในช่วง 2 สัปดาห์ที่ผ่านมาที่ราคาน้ำมันดิบ 110 เหรียญสหรัฐต่อบาร์เรล ราคาหน้าโรงกลั่นจะอยู่ที่ 33 บาทต่อลิตร

นอกจากนี้การส่งเสริมน้ำมันแก๊สโซฮอล์ E20 เป็นน้ำมันพื้นฐานนั้นเชื่อว่าจะเป็นแรงจูงใจให้ความต้องการใช้น้ำมันแก๊สโซฮอล์ E20 เพิ่มขึ้น จากปัจจุบันกลุ่มเบนซิน มีปริมาณการใช้รวม 30 ล้านลิตรต่อวัน แบ่งเป็น น้ำมันแก๊สโซฮอล์ E20 ประมาณ 5 ล้านลิตรต่อวัน น้ำมันแก๊สโซฮอล์ E85 ประมาณ 1 ล้านลิตรต่อวัน น้ำมันแก๊สโซฮอล์ 95 ประมาณ 5-7 แสนลิตรต่อวัน และที่เหลือเป็นน้ำมันแก๊สโซฮอล์ 91 และน้ำมันเบนซิน

นางสาวสุรียส กล่าวว่า นอกจากเรื่องผลักดันแก๊สโซฮอล์ E20 เป็นน้ำมันพื้นฐานแล้ว ทางสมาคมฯ ยังจะผลักดันให้ภาครัฐเปิดเสรีเอทานอลเป็นเกรดอุตสาหกรรม จากปัจจุบันโรงงานผลิตเอทานอลทั้ง 27 โรงผลิตเอทานอลสำหรับเป็นเชื้อเพลิง และได้รับการยกเว้นในช่วงโควิด – 19 ระบาด ในการผลิตและจำหน่ายเอทานอลเพื่อการสาธารณสุขในช่วงระยะสั้นเท่านั้น

ทั้งนี้หากภาครัฐเปิดเสรีการผลิตเอทานอลเป็นเกรดอุตสาหกรรมก็จะช่วยเพิ่มโอกาสให้กับผู้ประกอบการสามารถนำเอทานอลมาพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์มูลค่าสูงในกลุ่มอื่นๆ ในอนาคต อาทิ ไบโอพลาสติก ผลิตภัณฑ์ยา เครื่องสำอาง ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาด และน้ำมันเชื้อเพลิงอากาศยาน เป็นต้น ซึ่งสามารถช่วยลดกานำเข้าเอทานอลเกรดอุตสาหกรรมได้อย่างมีนัยสำคัญ จากปัจจุบันประเทศไทยต้องนำเข้าเอทานอลเกรดอุตสาหกรรมถึง 70 ล้านลิตร อย่างไรก็ตามหากภาครัฐ หรือ กระทรวงการคลัง กรมสรรพสามิต มีการอนุมัติให้ผลิตเอทานอลเกรดอุตสาหกรรมก็เชื่อว่าโรงงานผลิตเอทานอลทั้ง 27 โรงจะมีความพร้อมเพื่อผลิตเอทานอลเกรดอุตสาหกรรมอย่างแน่นอน