“สหภาพขสมก.” ปลื้ม “มนพร” รับเรื่องค้านปรับปรุงเส้นทางรถโดยสารประจำทาง

ผู้ชมทั้งหมด 640 

สหภาพขสมก.” ปลื้ม “มนพร” หลังเข้ารับเรื่องร้องเรียนขอคัดค้านปรับปรุงเส้นทางรถโดยสารประจำทาง พร้อมยืนยันจะรักษาผลประโยชน์ของหน่วยงานอย่างเหมาะสม-เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชน

นางมนพร เจริญศรี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม เปิดเผยว่า ภายในวันนี้ได้เข้ารับหนังสือและข้อเรียกร้อง จากนายประมิต เมฆฉาย ประธานสหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจ องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ (สร.ขสมก.) พร้อมด้วยสมาชิกสหภาพฯ ถึงกรณีที่ว่า ขอคัดค้านการพิจารณาปรับปรุงเส้นทางรถโดยสารประจำทาง หมวด 1 จากกรณีที่บริษัท ไทย สมายล์บัส จำกัด และบริษัทในเครือ ผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบการขนส่งในเส้นทางรถโดยสารประจำทาง หมวด 1 ในเขตกรุงเทพมหานคร และจังหวัดที่มีเส้นทางต่อเนื่อง โดยแจ้งความประสงค์ต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ขอปรับปรุงเส้นทางเดินรถ จำนวน 36 เส้นทาง ซึ่งเส้นทางดังกล่าวมีการทับซ้อนกับเส้นทางเดินรถของ ขสมก.

โดยภายหลังจากการเจรจาตนได้เข้าใจและรับทราบปัญหาที่เกิดขึ้น พร้อมยืนยันว่าจะปกป้องและรักษาผลประโยชน์ขององค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ พร้อมคำนึงถึงผลประโยชน์ของกระชาชนเป็นหลัก ทั้งนี้ “นายสุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ” รองนายกรัฐมนตรีและ และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม ยังให้ความสำคัญต่อการดำเนินงานของทุกหน่วยงาน และทุกฝ่ายต้องได้รับประโยชน์อย่างเหมาะสม อย่างไรก็ตามสำหรับหนังสือร้องเรียนในครั้งนี้จะเร่งพิจารณาการปรับปรุงเส้นทางเดินรถโดยสารประจำทาง หมวด 1 โดยเร็วเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับประชาชน และไม่ส่งผลกระทบกับ ขสมก.

ด้านนายประมิต เมฆฉาย ประธาน สร.ขสมก.ได้กล่าว  ขอบคุณรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม ที่ได้ช่วยให้พนักของ ขสมก.สามารถเบิกจ่ายงบค่ารักษาพยาบาลได้โดยตรงพนักงาน ขสมก. ไม่ต้องสำรองจ่ายไปก่อน ซึ่งถือว่ารัฐบาลและรัฐมนตรีมนพร เจริญศรี ได้เห็นความสำคัญของพนักงาน