สำนักงาน กกพ. จับสลากสรรหา คพข. รุ่นที่ 4 เลือกผู้แทนแก้ไขปัญหาการรับบริการด้านไฟฟ้า ดูแลประชาชน

ผู้ชมทั้งหมด 533 

เมื่อวันที่ 26 กันยายน ที่ผ่านมา สำนักงาน กกพ.ได้ดำเนินการจัดเวทีจับสลากสรรหาคณะกรรมการผู้ใช้พลังงานประจำเขต (คพข.) รุ่นที่ 4 ถ่ายทอดสดผ่านทางเว็บไซต์ ของสำนักงาน กกพ. www.erc.or.th, เฟสบุ๊คแฟนเพจ สำนักงาน กกพ. และทาง Zoom เสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อย ด้วยความโปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ โดยมีผู้แทนสักขีพยานจากหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และสื่อมวลชน เข้าร่วมสังเกตการณ์ในการจับสลาก ณ สำนักงาน กกพ. อาคารจัตุรัสจามจุรี ชั้น 19 กรุงเทพมหานคร

สำหรับ การสรรหาคณะกรรมการผู้ใช้พลังงานประจำเขต หรือ คพข. ก็เพื่อให้เข้ามาทำหน้าที่สำคัญในการเป็นผู้แทนผู้ใช้พลังงาน และเป็นกลไกสนับสนุนการกำกับกิจการพลังงานของ คณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (กกพ.) ในการคุ้มครองผู้ใช้พลังงาน รับเรื่องร้องเรียนไกล่เกลี่ย และแก้ไขปัญหาการได้รับบริการทางด้านพลังงาน  สำหรับกระบวนการสรรหา คพข. ในชุดที่ 4 (วาระปี 2565-2569) เป็นการสรรหา คพข. ชุดใหม่ จำนวน 143 คนทั่วประเทศ โดยเป็นผู้แทนภาคประชาชนจำนวน 117 คน  และผู้แทนจากสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย และสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย จำนวน 26 คน เพื่อมาปฏิบัติหน้าที่แทน คพข. ชุดปัจจุบันที่จะหมดวาระลงภายในปีนี้

โดยการจับสลากการสรรหา คพข. รุ่นที่ 4 ทางสำนักงาน กกพ. จะดำเนินการประกาศรายชื่อ คพข. ของแต่ละจังหวัด พร้อมรายชื่อสำรอง โดยรายชื่อดังกล่าวได้ผ่านการตรวจสอบจากสำนักงาน กกพ. เป็นที่เรียบร้อยและสำนักงาน กกพ. จะประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็น คพข. และบัญชีรายชื่อสำรองของแต่ละจังหวัด ในวันจันทร์ที่ 17 ตุลาคม 2565  ผ่านช่องทางเว็บไซต์สำนักงาน กกพ. www.erc.or.th หนังสือพิมพ์รายวัน และปิดประกาศ ณ ศาลากลางทุกจังหวัด ท่านสามารถติดตามข่าวสารตามช่องทางดังกล่าวต่อไป