สิ้นปีนี้!! โบกมือลา “ไทยสมายล์” เหลือการบินไทยแบรนด์เดียว

ผู้ชมทั้งหมด 420 

สิ้นปีนี้!! โบกมือลา “ไทยสมายล์” เหลือการบินไทยแบรนด์เดียว ชี้เป็นการปรับโครงสร้างแก้ไขแผนธุรกิจในแผนฟื้นฟูกิจการ มั่นใจคล่องตัวเพิ่มประสิทธิภาพการใช้เครื่องบิน ช่วยลดต้นทุนลง30%

นายปิยสวัสดิ์ อัมระนันทน์ ประธานคณะผู้บริหารแผนฟื้นฟูกิจการบริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) เปิดเผยถึงกรณีการปรับโครงสร้างธุรกิจสายการบินในกลุ่มการบินไทย โดยยุติบทบาทของบริษัทไทยสมายล์ว่า เรื่องการปรับโครงสร้างธุรกิจการบินเป็นส่วนหนึ่งของแผนการฟื้นฟูกิจการของบริษัทฯอยู่แล้ว ซึ่งระบุชัดว่าในที่สุดแล้วจะเหลือเพียงการบินไทยแบรนด์เดียวเท่านั้น ไม่มีไทยสมายล์ เพื่อให้เกิดความคล่องตัวในการบริหารจัดการ

โดยเรื่องนี้อยู่ระหว่างการศึกษาเพื่อแก้ไขแผนธุรกิจภายใต้ยุทธศาสตร์การบริหารที่เป็นทีมเดียว ซึ่งจะใช้เวลาในการศึกษาประมาณ 2 เดือนน่าจะแล้วเสร็จในช่วงเดือนพ.ค.66 จากนั้นจะนำเสนอคณะกรรมการเจ้าหนี้เพื่อขอความเห็นชอบ ก่อนนำเสนอรมว.คมนาคมในฐานะที่กำกับดูแลกิจการการบินพลเรือน เพื่อพิจารณาเห็นชอบการแก้ไขปรับปรุงแผนธุรกิจ ก่อนเสนอสำนักงานคณะกรรมการการบินพลเรือน(กบร.) คาดว่าภายในสิ้นปีนี้น่าจะสามารถบริหารงานที่เป็นทีมเดียวกันได้ ทั้งนี้การเปลี่ยนแปลงของรัฐบาลจะไม่กระทบต่อแผนการปรับปรุงธุรกิจของการบินไทย และยืนยันว่าการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นไม่กระทบต่อผู้โดยสารที่ใช้ของบริการของสายการบินไทยสมายล์อยู่แล้วด้วย

นายชาย เอี่ยมศิริ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัทการบินไทยฯ กล่าวว่า เมื่อแผนการปรับปรุงธุรกิจดังกล่าวได้รับความเห็นชอบแล้วการบริหารไทยสมายล์จะกลับไปเป็นเหมือนเดิมเมื่อครั้งเริ่มต้นมีไทยสมายล์ที่เป็นส่วนหนึ่งของการบินไทยไม่ได้มีการแยกการบริหาร ซึ่งจะทำให้เกิดความคล่องตัวในการบริหารทรัพย์สินและเพิ่มประสิทธิภาพการใช้เครื่องบินมากขึ้นกว่าเดิมจากปัจจุบันที่ไทยสมายล์บินอยู่ 9 ชั่วโมงต่อวันจะเพิ่มเป็น 12-13 ชั่วโมงต่อวันได้ ซึ่งจะช่วยลดต้นทุนลงได้ประมาณ 30% และจะส่งผลให้การดำเนินงานในปี 66 กลับมาเป็นบวกไม่ขาดทุน

นายกรกฎ ชาตะสิงห์ ประธานเจ้าหน้าที่สายการพาณิชย์ บริษัทการบินไทยฯ กล่าวว่า เมื่อเหลือแบรด์เดียวแล้วการบินไทยจะสามารถบริหารจัดการเครื่องบินได้ง่าย โดยนำเครื่องบินลำตัวแคบA320 ของไทยสมายล์ไปให้บริการบินในบางเส้นทางที่เหมาะสมได้ เช่น อินเดีย จีน สิงคโปร์ เป็นต้น