“สุขสมรวย วันทนียกุล” เลขารมว.คมนาคมเปิดให้สมาคมนักเรียนไทย – จีน เข้าเยี่ยมคารวะ

ผู้ชมทั้งหมด 521 

นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม มอบหมายให้นางสุขสมรวย วันทนียกุล เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม เป็นผู้แทน เนื่องในโอกาสที่สมาคมนักเรียนไทย – จีน นำโดย นายสรวง สิทธิสมาน นายกสมาคมนักเรียนไทย – จีน เข้าเยี่ยมคารวะและขอบพระคุณกระทรวงคมนาคมในการประสานงานและให้ความช่วยเหลือสมาคมฯ ในการนำนักศึกษาไทยเดินทางกลับไปศึกษาต่อ ณ สาธารณรัฐประชาชนจีน ในวันที่ 29 มิถุนายน 2565 ณ ห้องประชุมกระทรวงคมนาคม

ในโอกาสนี้ ทั้งสองฝ่ายยินดีกับมิตรภาพและความสัมพันธ์อย่างรอบด้านที่ใกล้ชิดระหว่างกระทรวงคมนาคมกับหน่วยงานของจีน รวมทั้งการให้ความช่วยเหลือและอำนวยความสะดวกในการเดินทางไปมาหาสู่ซึ่งกันและกัน ระหว่างสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส COVID-19 ซึ่งสมาคมฯ อยู่ระหว่างเตรียมการสำหรับการเดินทางของนักเรียนไทยกลุ่มต่อไป เพื่อกลับไปศึกษาต่อ ณ สาธารณรัฐประชาชนจีน ตลอดจนการส่งเสริมการแลกเปลี่ยนในระดับประชาชน

นางสุขสมรวย ได้เน้นย้ำต่อสมาคมฯ ว่ารัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมให้ความสำคัญและมีความตั้งใจอย่างยิ่งในการสั่งการให้หน่วยงานต่าง ๆ ของกระทรวงคมนาคมให้ความช่วยเหลือกลุ่มนักเรียนไทยให้สามารถเดินทางกลับไปศึกษาต่อ ณ สาธารณรัฐประชาชนจีนได้อย่างสะดวก มีความหลากหลายในการเดินทาง และมีความปลอดภัย ในโอกาสนี้ ทั้งสองฝ่ายได้แลกเปลี่ยนความเห็นเกี่ยวกับสถานการณ์การเดินทางของประชาชนในภูมิภาค และประเด็นต่าง ๆ ระหว่างประเทศทั้งสองที่สนใจร่วมกัน โดยทั้งสองฝ่ายเห็นพ้องถึงความสำคัญของการแลกเปลี่ยนการเดินทางของนักเรียนและครอบครัวอย่างสม่ำเสมอ เพื่อรักษาพลวัตและขับเคลื่อนความสัมพันธ์ในทุกระดับให้มีความแน่นแฟ้นยิ่งขึ้นต่อไป

ทั้งนี้ นักศึกษาไทยในสาธารณรัฐประชาชนจีนได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส COVID-19 ทำให้ไม่สามารถเดินทางกลับไปศึกษาต่อได้ สมาคมนักเรียนไทย – จีน จึงได้ประสานขอความช่วยเหลือจากกระทรวงคมนาคม จนประสบความสำเร็จในการนำนักศึกษาไทย จำนวน 140 คน เดินทางกลับไปศึกษาต่อ ณ สาธารณรัฐประชาชนจีน เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2565 ด้วยเที่ยวบินที่ TG8122 ซึ่งถือเป็นการนำร่องสำหรับนักศึกษาไทยที่เหลืออีกกว่า 20,000 คน ที่รอการเดินทางกลับไปศึกษาต่อ และเป็นการสนับสนุนให้บุคลากรของประเทศไทยออกไปเก็บเกี่ยวความรู้จากต่างประเทศ เพื่อนำกลับมาต่อยอดพัฒนาประเทศไทยในอนาคตด้วย