“สุพัฒนพงษ์” ลงพื้นที่ จ.สมุทรปราการ ติดตามเหตุน้ำท่วม จ.สมุทรปราการ

ผู้ชมทั้งหมด 1,376 

“สุพัฒนพงษ์” นำทีมกระทรวงพลังงาน และปตท. ติดตามเหตุน้ำท่วม จ.สมุทรปราการ พร้อมมอบน้ำมัน 3,000 ลิตร สนับสนุนภารกิจกองทัพภาคที่ 1 ขุดลอกคูคลองเพิ่มศักยภาพการระบายน้ำ

วันนี้ (8 ต.ค.64 ) นายสุพัฒนพงษ์ พันธ์มีเชาว์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน พร้อมด้วย นายสมบูรณ์ หน่อแก้ว รองปลัดกระทรวงพลังงาน และ นายอรรถพล ฤกษ์พิบูลย์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ และคณะผู้บริหารบริษัท ปตท.จำกัด (มหาชน) ลงพื้นที่จังหวัดสมุทรปราการ ตรวจติดตามสถานการณ์เฝ้าระวังน้ำท่วม และความพร้อมของสถานีสูบน้ำนางหงส์ พร้อมมอบน้ำมันดีเซล 3,000 ลิตร สนับสนุนภารกิจกองทัพภาคที่ 1 ขุดลอกคูคลองเพิ่มศักยภาพการระบายน้ำ โดยมี นายกรุงศรีวิไล ส.ส.เขต 3 พรรคพลังประชารัฐจังหวัดสมุทรปราการ พร้อมด้วย นายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ และคณะฯ ให้การต้อนรับ ณ บริเวณสถานีสูบน้ำนางหงษ์ ต.คลองด่าน อ.บางบ่อ จ.สมุทรปราการ

นายสุพัฒนพงษ์ พันธ์มีเชาวน์ รองนายกรัฐมนตรีและ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน เปิดเผยว่า กระทรวงพลังงาน เป็นหนึ่งในหน่วยงานที่ร่วมบูรณการการแก้ปัญหาและดำเนินช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมจากอิทธิพลของพายุ “เตี้ยนหมู่” ตามข้อสั่งการของพล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ที่มีความห่วงใยต่อประชาชนในทุกพื้นที่ที่ประสบอุทกภัยที่ต้องได้รับความช่วยเหลืออย่างเร่งด่วน รวมถึงให้มีการตรวจติดตามการเตรียมความพร้อมในทุกพื้นที่เสี่ยงต่ออุทกภัยจากมวลน้ำที่เกิดจากอิทธิพลของพายุดังกล่าว

รวมถึงการเฝ้าระวังสถานการณ์น้ำท่วมจากปริมาณน้ำฝนหรือน้ำหลากมาจากแหล่งน้ำต่างๆซึ่งจะทำให้ประชาชนในจังหวัดสมุทรปราการได้รับผลกระทบจากอุทกภัยให้น้อยที่สุด ซึ่งที่ผ่านมากระทรวงพลังงาน รวมถึงหน่วยงานและรัฐวิสาหกิจในสังกัดได้ลงพื้นที่ช่วยเหลือประชาชนที่ประสบอุทกภัยแล้วใน 2 จังหวัด คือ จังหวัดลพบุรี และจังหวัดนครปฐม พร้อมรับฟังปัญหาความเดือดร้อนตลอดจนสิ่งที่ประชาชนต้องการความช่วยเหลือ เพื่อนำไปบูรณาการช่วยเหลือประชาชนทุกพื้นที่ประสบภัยอย่างเร่งด่วน และยังมีแผนลงพื้นที่ช่วยเหลืออุทกภัยในจังหวัดอื่นๆอย่างต่อเนื่อง

สำหรับการลงพื้นที่จังหวัดสมุทรปราการครั้งนี้ นอกจากจะเป็นการติดตามสถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่แล้วยังเป็นการติดตามดูความพร้อมของคลองระบายน้ำ สถานีสูบน้ำ รวมถึงประตูระบายน้ำ ในการรับมือสถานการณ์น้ำท่วม เนื่องจากจังหวัดสมุทรปราการถือเป็นอีกหนึ่งจังหวัดในเส้นทางการระบายน้ำลงสู่ทะเล ซึ่งมีความเสี่ยงต่อสถานการณ์น้ำท่วมที่จะส่งผลกระทบต่อการดำรงชีวิตและการประกอบอาชีพของประชาชนเช่นกัน นอกจากนี้ ยังได้มอบน้ำมันดีเซลจำนวน 3 พันลิตร

จากความร่วมมือของบริษัท ปตท.จำกัด (มหาชน) เพื่อสนับสนุนภารกิจของกองทัพบก โดยกองทัพภาคที่ 1 ในการขุดลอกเส้นทางระบายน้ำ เช่น ขุดลอกดินตะกอน ตลอดจนการเก็บวัชพืช เพื่อเพิ่มศักยภาพในการระบายน้ำให้กับประตูระบายน้ำปากตะคลอง ของจังหวัดฉะเชิงเทรา เพื่อให้ปริมาณมวลน้ำในจังหวัดสมุทรปราการสามารถระบายน้ำได้เพิ่มมากขึ้นอย่างมีประสิทธิภาพ

ด้านนายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ กล่าวว่า ทางจังหวัดได้บูรณาการร่วมกับกองทัพบก โดยกองทัพภาคที่1 ในการเตรียมพร้อมต่อสถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่จังหวัดสมุทรปราการ ทั้งการขุดลอกคลองระบายน้ำ อาทิ บริเวณคลองสำโรง จากเดิมมีความลึก 1.5 เมตร เพิ่มขึ้นเป็น 2.5 เมตร รวมถึงการกำจัดวัชพืช เพื่อให้การระบายน้ำเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งทางจังหวัดก็ขอขอบคุณกระทรวงพลังงานและบริษัท ปตท.จำกัด (มหาชน) ที่ได้เข้ามาสนับสนุนน้ำมันดีเซลจำนวน 3 พันลิตรในการดำเนินการของทางจังหวัด