“สุรพงษ์” จี้บวท.พัฒนาระบบควบคุมการบินหัวหินชุมพร

ผู้ชมทั้งหมด 258 

“สุรพงษ์” มอบ บวทเดินหน้าปรับปรุงพัฒนาระบบเทคโนโลยีสนามบินหัวหิน พร้อมตรวจเยี่ยมภารกิจ  หอควบคุมการจราจรทางอากาศชุมพร เตรียมรองรับการเติบโตของปริมาณเที่ยวบิน

เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2567 นายสุรพงษ์  ปิยะโชติ  รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม พร้อมด้วยคณะผู้บริหารกระทรวงคมนาคม ได้ลงพื้นที่ตรวจติดตามงานตามข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี เมื่อคราว ครม. สัญจร จังหวัดเพชรบุรี พร้อมทั้งรับฟังความคืบหน้าการดำเนินโครงการต่าง ๆ  ของ บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด (บวท.) หน่วยงานผู้ให้บริการการจราจรทางอากาศ  ซึ่งเป็นหน่วยงานในการกำกับดูแล ให้เตรียมพร้อมในการอำนวยความสะดวกให้กับทุกเที่ยวบิน ทั้งเที่ยวบินที่เป็นเครื่องบินประเภทส่วนบุคคล และเครื่องบินฝึกบินของโรงเรียนการบิน ที่มาใช้บริการ ณ ท่าอากาศยานหัวหิน โดย บวท.ได้นำเสนอโครงการปรับปรุงประสิทธิภาพระบบช่วยการเดินอากาศ และระบบติดตามอากาศยาน เพื่อสนับสนุนการให้บริการควบคุมจราจรทางอากาศบริเวณเขตประชิดสนามบิน ณ ท่าอากาศยานหัวหิน ทั้งนี้ บวท. ได้เสนอแผนจัดสร้างอาคาร Support building ณ ท่าอากาศยานหัวหิน ซึ่งขณะนี้ได้ออกแบบอาคารแล้วเสร็จ อยู่ระหว่างส่งเรื่องขออนุญาตหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องเพื่อเตรียมพร้อมรองรับการเติบโตของปริมาณเที่ยวบินในพื้นที่ 

นอกจากนี้ ได้เดินทางไปตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ควบคุมจราจรทางอากาศ ณ หอควบคุมการจราจรทางอากาศชุมพร ซึ่งจังหวัดชุมพรเป็นจังหวัดที่มีศักยภาพสูงด้านการท่องเที่ยวที่สามารถเดินทางได้โดยรถยนต์รถไฟ และเครื่องบิน เป็นการส่งเสริมและกระตุ้นการท่องเที่ยวเมืองริมทะเล สร้างรายได้ให้คนในท้องถิ่น และเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจให้กับประเทศ ตามนโยบายของรัฐบาลและกระทรวงคมนาคม