“สุรพงษ์” เร่งรฟท.เปิดเดินรถไฟทางคู่ นครปฐม – ชุมพร ทั้งเส้นทางภายใน ส.ค.67

ผู้ชมทั้งหมด 267 

สุรพงษ์” เดินหน้ายกระดพัฒนาระบบขนส่งสาธารณะ-รถไฟ เชื่อมโยงการท่องเที่ยว พร้อมเร่งรัดรถไฟทางคู่สายใต้ ช่วงนครปฐม – ชุมพร เปิดเดินรถทั้งเส้นทางภายใน ส.ค.67

นายสุรพงษ์ ปิยะโชติ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม เปิดเผยภายหลังการลงพื้นที่ตรวจติดตามระบบคมนาคมขนส่งและโลจิสติกส์พื้นที่จังหวัดเพชรบุรี ณ สำนักงานขนส่งจังหวัดเพชรบุรี ว่า ตนได้ติดตามการให้บริการประชาชนของสำนักงานขนส่งจังหวัดเพชรบุรี ซึ่งได้มีการนำเทคโนโลยีมาใช้ในการอำนวยความสะดวก ทั้งการกำกับดูแลระบบการขนส่งทางถนน การดำเนินการเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน การให้บริการรถขนส่งสารสาธารณะทุกประเภทต้องเป็นไปตามมาตรฐาน เพื่อยกระดับการออกใบอนุญาต และตรวจสอบติดตามด้านการบริการ ความปลอดภัยที่มีความเคร่งครัด

โดยได้เน้นย้ำให้มีการเชื่อมโยงการเดินทางที่สถานีขนส่งผู้โดยสาร สถานีรถไฟเพชรบุรี สถานที่ท่องเที่ยวสำคัญ รวมถึงพื้นที่เศรษฐกิจของจังหวัด ขณะเดียวกันยังได้ติดตามการปรับปรุงพัฒนาระบบการขนส่งสาธารณะเชื่อมต่อทางรถไฟในอนาคต จากการปรับปรุงเส้นทาง เพื่อรองรับการท่องเที่ยวอำเภอชะอำ และติดตามการให้บริการประชาชนทางโครงข่ายรถไฟ

นายสุรพงษ์ กล่าวอีกว่า ตนยังได้ติดตามภาพรวมความคืบหน้าโครงการรถทางคู่สายใต้ ช่วงนครปฐม – ชุมพร โดยแบ่งเป็น 3 ช่วง 5 สัญญา ดังนี้ ช่วงที่ 1 นครปฐม – หัวหิน ระยะทาง 169 กิโลเมตร (กม. ) 27 สถานี ประกอบด้วย 2 สัญญา ได้แก่ สัญญาที่ 1 ช่วงนครปฐม – หนองปลาไหล คืบหน้ากว่าร้อยละ 98 โดยงานระบบรางส่วนแรกแล้วเสร็จ เปิดเดินรถจาก สถานีบ้านคูบัว ถึง สถานีหนองปลาไหล ระยะทาง 36 กม. ส่วนที่เหลือจาก สถานีนครปฐม ถึง สถานีบ้านคูบัว (ระยะที่ 2) มีแผนการแบ่งออกเป็น 2 ช่วง คือ ช่วงสถานีโพรงมะเดื่อ ถึง สถานีบ้านคูบัว คาดว่าจะเปิดเดินรถในเดือนมิถุนายน 2567 และช่วงสถานีนครปฐม ถึง สถานีโพรงมะเดื่อ คาดว่าจะเปิดเดินรถในเดือนสิงหาคม 2567

ส่วนสัญญาที่ 2 ช่วงหนองปลาไหล – หัวหิน คืบหน้ากว่าร้อยละ 99 โดยงานระบบรางดำเนินการแล้วเสร็จ จากสถานีหนองปลาไหล ถึง สถานีหนองแก (สถานีหัวหิน) ระยะทาง 76 กม. และเปิดเดินรถแล้ว ส่วนอาคารสถานีทั้งหมด 10 สถานี ดำเนินการส่งมอบงานแล้ว 5 สถานี คงเหลือ 5 สถานี คือ สถานีเพชรบุรี สถานีชะอำ สถานีหนองจอก สถานีหนองไม้เหลือง และสถานีหัวหิน คาดว่าจะส่งมอบแล้วเสร็จภายในวันที่ 15 มิถุนายน 2567 ส่วนอาคารสถานียกระดับหัวหิน เปิดให้บริการบางส่วนแล้ว เพื่อรองรับการเปิดเดินรถทางคู่ เมื่อเดือนธันวาคม 2566 ที่ผ่านมา

สำหรับช่วงที่ 2 หัวหิน – ประจวบคีรีขันธ์ สัญญาที่ 3 ระยะทาง 84 กิโลเมตร ปัจจุบันก่อสร้างงานโยธาแล้วเสร็จเปิดเดินรถทางคู่แล้ว ช่วงที่ 3 ประจวบคีรีขันธ์ – ชุมพร ระยะทาง 167 กม. ประกอบด้วย สัญญาที่ 4 ช่วงประจวบคีรีขันธ์ – บางสะพานน้อย งานโยธาแล้วเสร็จเปิดเดินรถทางคู่แล้ว และสัญญาที่ 5 ช่วงบางสะพานน้อย – ชุมพร ระยะทาง 80 กิโลเมตร คืบกว่าร้อยละ 99 โดยช่วงสถานีบางสะพานน้อย – สถานีสะพลี ก่อสร้างงานโยธาแล้วเสร็จเปิดเดินรถทางคู่แล้ว และช่วงที่เหลือจะเปิดให้บริการในเดือนมิถุนายน 2567

นายสุรพงษ์ กล่าวว่า ตนได้มีข้อสั่งการให้เร่งรัดดำเนินการก่อสร้างรถไฟทางคู่สายใต้ ช่วงนครปฐม – ชุมพร ให้สามารถเปิดเดินรถทั้งเส้นทางภายในเดือนสิงหาคม 2567 นี้ ซึ่งจะทำให้เพิ่มประสิทธิภาพการขนส่งในระบบรางด้วยระบบรถไฟทางคู่ที่สะดวก ตรงต่อเวลา สามารถพัฒนาการท่องเที่ยว เพิ่มขีดความสามารถทางเศรษฐกิจของพื้นที่และประเทศ