“สุริยะ”  คาดหยุดยาวปีใหม่ 6 สนามบินทอท.ผู้โดยสารทะลัก 2.65 ล้านคน

ผู้ชมทั้งหมด 5,989 

สุริยะ” กำชับทุกสนามบินรองรับการเดินทางของประชาชนช่วงเทศกาลปีใหม่ 67 คาดผู้โดยสารทะลัก 2.65 ล้านคน ด้านทอทพร้อมให้บริการจอดรถยนต์ฟรีที่สนามบินสุวรรณภูมิ ดอนเมืองและภูเก็ต 

นายสุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ รมว.คมนาคม เปิดเผยว่า ในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2567 มีวันหยุดติดต่อกันหลายวัน คาดการณ์ว่าจะมีผู้โดยสารมาใช้บริการท่าอากาศยานทั้ง 6 แห่งของบริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) หรือทอท. กว่า 2.65 ล้านคน หรือประมาณ 379,830 คนต่อวัน เพิ่มขึ้นร้อยละ 35.5 โดยได้กำชับให้ ทอท.เตรียมความพร้อมรองรับการให้บริการในช่วงวันหยุดยาว ทั้งด้านการอำนวยความสะดวกและความปลอดภัยแก่ผู้โดยสาร ควบคู่ไปกับการเร่งแก้ปัญหาความหนาแน่นของผู้โดยสารผ่านการใช้ เทคโนโลยีนวัตกรรมใหม่ให้เต็มประสิทธิภาพ และบูรณาการด้านความปลอดภัยร่วมกับส่วนงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้มีความพร้อมให้บริการสอดคล้องกับปริมาณการเดินทางที่เพิ่มขึ้นในช่วงวันหยุดยาวตามนโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจของรัฐบาลในการสร้างรายได้จากการท่องเที่ยว เพื่อให้ผู้ใช้บริการและนักท่องเที่ยวได้รับบริการที่สะดวก รวดเร็วและเกิดความประทับใจในคุณภาพของระบบขนส่งทางอากาศไทย 

ด้านนายกีรติ กิจมานะวัฒน์ กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ ทอท. กล่าวว่า ทอท. พร้อมดำเนินการตามนโยบายของ นายสุริยะ โดยทอท.ได้มอบของขวัญปีใหม่ 2567 ด้วยการยกเว้นอัตราค่าบริการจอดรถยนต์ ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ (ทสภ.) ท่าอากาศยานดอนเมือง (ทดม.) และท่าอากาศยานภูเก็ต (ทภก.) ดังนี้ 

ทสภ. เตรียมพื้นที่จอดรถยนต์บริเวณลานจอดรถยนต์ระยะยาวโซน C ตั้งแต่เวลา 00.01 น. วันที่ 29 ธันวาคม 2566 ถึงเวลา 24.00 น.ของวันที่ 1 มกราคม 2567 สามารถจอดรถยนต์ได้ 718 คัน โดยมีรถ Shuttle Bus ให้บริการ รับ – ส่ง ผู้โดยสารภายใน ทสภ. เพื่อไปยังอาคารต่างๆ ตลอด 24 ชั่วโมง 

ทดม.จัดเตรียมพื้นที่จอดรถบริเวณระหว่างอาคารคลังสินค้า 2 และอาคารจอดรถยนต์ 5 ชั้น ตั้งแต่เวลา 00.01 น. วันที่ 29 ธันวาคม 2566 ถึงเวลา 23.59 น. วัน ที่ 1 มกราคม 2567 สามารถจอดรถยนต์ได้ 250 คัน โดยมีรถ Shuttle Bus ให้บริการรับ – ส่งผู้โดยสารระหว่างที่จอดรถยนต์กับอาคารผู้โดยสารทุกๆ 15 นาที ตลอด 24 ชั่วโมง ทภก. เตรียมพื้นที่จอดรถบริเวณหน้าอาคารสำนักงาน ทภก. ตั้งแต่เวลา 01.00 น. วันที่ 29 ธันวาคม 2566 ถึงเวลา 24.00 น. ของวันที่ 1 มกราคม 2567 

ทั้งนี้ ทอท. ได้เตรียมความพร้อมรองรับปริมาณผู้โดยสารที่จะเดินทางในช่วงเทศกาลปีใหม่ของท่าอากาศยานในความรับผิดชอบ 6 แห่ง ได้แก่ ทสภ. ทดม. ท่าอากาศยานเชียงใหม่ (ทชม.) ท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวงเชียงราย (ทชร.) ทภก.และท่าอากาศยานหาดใหญ่ (ทหญ.) (ข้อมูล ณ วันที่ 8 ธันวาคม 2566) โดยคาดการณ์ปริมาณผู้โดยสารประมาณ 2,658,809 คนหรือเฉลี่ย 379,830 คนต่อวัน เพิ่มขึ้นร้อยละ 35.5 และมีเที่ยวบิน 15,152 เที่ยวบิน หรือเฉลี่ย 2,165 เที่ยวบินต่อวัน เพิ่มขึ้นร้อยละ 27.4 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน 

โดย ทสภ.มีปริมาณการจราจรทางอากาศมากที่สุด ซึ่งคาดว่ามีผู้ โดยสาร 1,344,383 คน หรือเฉลี่ย 192,055 คนต่อวัน เพิ่มขึ้นร้อยละ 38.8 และมีเที่ยวบิน 6,955 เที่ยวบิน หรือเฉลี่ย 994 เที่ยวบินต่อวัน เพิ่มขึ้นร้อยละ 24.9 ส่วนที่ ทดม. คาดว่ามีผู้โดยสาร 625,309 คน หรือเฉลี่ย 89,330 คนต่อวัน เพิ่มขึ้นร้อยละ 27.6 และมีเที่ยวบิน 3,998 เที่ยวบิน หรือเฉลี่ย 571 เที่ยวบินต่อวัน เพิ่มขึ้นร้อยละ 27 

สำหรับท่าอากาศยานอีก 4 แห่ง คือ ทชม.คาดว่ามีผู้โดยสาร 240,249 คนหรือเฉลี่ย 34,321 คนต่อวันเพิ่มขึ้นร้อยละ 44.1 และมีเที่ยวบิน 1,379 เที่ยวบินหรือเฉลี่ย 197 เที่ยวบินต่อวัน เพิ่มขึ้นร้อยละ 29.6 ขณะที่ท่าอากาศยานทชร.คาดว่ามีผู้โดยสาร 40,558 คนหรือเฉลี่ย 5,794 คนต่อวันลดลงร้อยละ 2.2 และมีเที่ยวบิน 280 เที่ยวบินหรือเฉลี่ย 40 เที่ยวบินต่อวันลดลงร้อยละ 3.4

ด้านทภก. คาดว่ามีผู้โดยสาร 347,650 หรือเฉลี่ย 49,664 คนต่อวัน เพิ่มขึ้นร้อยละ 48.5 และมีเที่ยวบิน 2,144 เที่ยวบิน หรือเฉลี่ยประมาณ 306 เที่ยวบินต่อวัน เพิ่มขึ้นร้อยละ 53.3 และ ทหญ.คาดว่ามีผู้โดยสาร 60,660 คน หรือเฉลี่ย 8,666 คนต่อวันลดลงร้อยละ 1.7 และมีเที่ยวบิน 396 เที่ยวบิน หรือเฉลี่ย 57 เที่ยวบินต่อวันลดลงร้อยละ 6.6 

นายกีรติ กล่าวอีกว่า ทอท. ได้นําเทคโนโลยีและนวัตกรรมเกี่ยวกับระบบบริการผู้โดยสารขึ้นเครื่อง (Common Use Passenger Processing System: CUPPS) ประกอบด้วย 5 ระบบ มาใช้เพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการผู้โดยสารทั้ง 6 ท่าอากาศยาน ให้ได้รับความสะดวกรวดเร็ว และลดระยะเวลาการรอคอยเพื่อบรรเทาความหนาแน่นของผู้โดยสารในช่วงวันหยุดยาว ได้แก่ (1) ระบบตรวจบัตรโดยสารขึ้นเครื่อง (Common Use Terminal Equipment: CUTE) เป็นระบบอำนวยความสะดวกและจัดการด้านการเข้าถึงระบบเช็กอินผู้โดยสารผ่าน Airlines Application (2) ระบบเช็กอินด้วยตนเองอัตโนมัติ (Common Use Self Service: CUSS) เป็นระบบอำนวยความสะดวก และจัดการด้านการเข้าถึงระบบเช็กอินผู้โดยสาร โดยมุ่งเน้นการบริการแบบ Self-Service ซึ่งผู้โดยสารไม่ต้องรอแถวเช็กอิน 

นอกจากนี้ ยังสามารถเช็กอินล่วงหน้าก่อนเวลาได้ (ตามเงื่อนไขของแต่ละสายการบิน) (3) ระบบรับกระเป๋าสัมภาระอัตโนมัติ (Common Use Bag Drop: CUBD) เป็นระบบอำนวยความสะดวกและจัดการด้านกระเป๋าสัมภาระโดยผู้โดยสารสามารถโหลดกระเป๋าสัมภาระสู่สายพานลำเลียงได้ด้วยตนเองอัตโนมัติ  (4) ระบบตรวจสอบยืนยันตัวตนผู้โดยสาร (Passenger Validation System: PVS) เป็นระบบการตรวจสอบข้อมูลการเดินทางของผู้โดยสาร เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการรักษาความปลอดภัยท่าอากาศยาน 

รวมถึงการอำนวยความสะดวกในการปฏิบัติงานของสายการบินเพื่อตรวจสอบข้อมูลผู้โดยสารและคัดกรองผู้โดยสารในการเข้าแต่ละพื้นที่ตามเงื่อนไขที่ตั้งไว้ในระบบ และ (5) ระบบประตูทางออกขึ้นเครื่องอัตโนมัติ (Self-Boarding Gate: SBG) เป็นระบบที่ช่วยเพิ่มความคล่องตัวในกระบวนการขึ้นเครื่องของผู้โดยสารบริเวณประตูทางออกขึ้นเครื่องให้มีความสะดวก รวดเร็ว นอกจากนี้ มี Application: SAWASDEE by AOT ที่ผู้โดยสารสามารถเช็กข้อมูลและสถานะเที่ยวบินแบบ Real-time พร้อมระบบแจ้งเตือนแบบอัจฉริยะ เช็กสถานะกระเป๋าเดินทาง จองที่จอดรถ และระบบนำทางภายในอาคารผู้โดยสาร เป็นต้น 

สำหรับผู้ถือหนังสือเดินทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Passport) ทุกสัญชาติสามารถใช้ช่องตรวจหนังสือเดินทางอัตโนมัติ (Auto Channel) เดินทางออกนอกราชอาณาจักร ณ จุดตรวจหนังสือเดินทางผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศด่านตรวจคนเข้าเมือง ทสภ. ซึ่งจะเพิ่มขีดความสามารถในการตรวจหนังสือเดินทางจากเดิม 5,000 คนต่อชั่วโมง เป็น 12,000 คนต่อชั่วโมง

สำหรับการเตรียมความพร้อมด้านการอำนวยความสะดวกและความปลอดภัยแก่ผู้โดยสาร ทอท. ได้ร่วมกับหน่วยงานในท่าอากาศยานอำนวยความสะดวกผู้โดยสารในขั้นตอนต่าง ๆ ซึ่งมีการจัดพิธีปล่อยแถวการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่เพื่อเตรียมความพร้อมต้อนรับผู้โดยสารที่เดินทางในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2567 ณ ท่าอากาศยานของ ทอท. โดยจัดตั้งศูนย์ประสานงานและอำนวยความสะดวก (Passenger Facilitation Center) ตลอดจนบูรณาการการทำงานร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งหน่วยงานราชการ สายการบิน ผู้ประกอบการ ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการให้บริการ อาทิ ตรวจสภาพรถรับจ้างสาธารณะ การตรวจวัดระดับแอลกอฮอล์ของผู้ขับขี่รถรับจ้างสาธารณะ การจัดเตรียมรถแท็กซี่สาธารณะ เพิ่มความถี่รถโดยสารสาธารณะและการดูแลการจราจรทางอากาศ 

รวมทั้งจัดอัตรากำลังพลให้เพียงพอเพื่อดูแลผู้โดยสารตลอด 24 ชั่วโมง เพิ่มความถี่ในการจัดรถเข็นกระเป๋า การทำความสะอาดห้องน้ำเพิ่มเคาน์เตอร์เช็กอินและสิ่งอำนวยความสะดวกต่าง ๆ บริหารจัดการจราจรทั้งภาคพื้นและพื้นที่การบิน (Landside & Airside) ในช่วงชั่วโมงคับคั่ง (Peak Hour) บริหารจัดการสายพานกระเป๋า จัดเจ้าหน้าที่ Airport Help ช่วยดูแลเรื่องการจัดแถวของผู้โดยสารในพื้นที่ต่างๆ รวมทั้งประสานงานร่วมกับส่วนงานราชการด้านการข่าว และขอความร่วมมือจากส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ สายการบิน และผู้ประกอบการในท่าอากาศยานเฝ้าสังเกตพื้นที่ด้วย

นอกจากนี้ ทอท. ได้ร่วมส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ด้วยการจัดกิจกรรมและตกแต่งภายในอาคารผู้โดยสารทุกท่าอากาศยานของ ทอท. ในบรรยากาศคริสต์มาสต์และปีใหม่เพื่อสร้างความประทับใจแก่ผู้โดยสาร โดยที่ ทสภ. จัดต้นคริสต์มาสสูง 12 เมตร บริเวณเคาน์เตอร์เช็คอิน Row H/J ห้องโถงผู้โดยสารขาออกชั้น 4 และจัดพื้นที่จำลองบ้านซานตาคลอส ณ บริเวณทางออก Exit A โถงผู้โดยสารขาเข้าภายในประเทศชั้น 2 ประตู 1 ตั้งแต่วันนี้ – 5 มกราคม2567 

ในส่วน ทดม. จัดกิจกรรมมอบของที่ระลึกให้กับผู้โดยสารและผู้ใช้บริการในวันที่ 25 ธันวาคม 2566 ณเคาน์เตอร์ออกบัตรโดยสารหมายเลข 11 – 12 อาคารผู้โดยสารภายในประเทศอาคาร 2 สำหรับทชม.จัดกิจกรรมแจกของขวัญวันคริสต์มาสในวันที่ 25 ธันวาคม 2566 ทชร. จัดการแสดงดนตรีพิเศษพร้อมมอบของที่ระลึกระหว่างวันที่ 24-25 ธันวาคม 2566 และ 1 มกราคม 2567

ทภก. จัดกิจกรรมมอบของที่ระลึกในวันที่ 25 ธันวาคม 2566 และ ทหญ. จัดแสดงวงออร์เคสตรา (Orchestra) บรรเลงเพลงสร้างบรรยากาศเทศกาลคริสต์มาสและปีใหม่ พร้อมแจกของที่ระลึกแก่ผู้โดยสารและผู้ใช้บริการ ในวันที่ 25 ธันวาคม 2566 เนื่องจากเทศกาลปีใหม่คาดว่าจะมีผู้มาใช้บริการท่าอากาศยานจำนวนมาก ทอท. จึงขอความร่วมมือผู้โดยสารเผื่อเวลาเดินทางล่วงหน้า 2 – 3 ชั่วโมง เพื่อป้องกันการพลาดเที่ยวบิน ทั้งนี้ สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ AOT Contact Center โทร. 1722 ตลอด 24 ชั่วโมง