“สุริยะ” เช็กความคืบหน้าโครงสร้างพื้นฐาน ดันภูเก็ตสู่ “Gateway” อันดามัน

ผู้ชมทั้งหมด 122 

สุริยะ” ลงภูเก็ตเช็กความคืบหน้าโครงสร้างพื้นฐานคมนาคม เร่งแก้ปัญหาจราจรติดขัดรับท่องเที่ยวโตดันภูเก็ตสู่“Gateway” อันดามัน

นายสุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม ลงพื้นที่จังหวัดภูเก็ต ตรวจติดตามการดำเนินงานโครงการคมนาคม และเตรียมความพร้อมรองรับการตรวจราชการของ นายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรี โดยได้ติดตามการดำเนินงานท่าอากาศยานนานาชาติภูเก็ต ตลอดจนการพัฒนาโครงข่ายทางหลวง รองรับการขยายตัวด้านการท่องเที่ยว แก้ไขปัญหาการจราจรติดขัด โดยมี นายพงศ์กวิน จึงรุ่งเรืองกิจ ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมพร้อมด้วย นายชยธรรม์ พรหมศร ปลัดกระทรวงคมนาคม นายศรัทธา ทองคำ รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต ผู้บริหารกระทรวงคมนาคม ส่วนราชการในพื้นที่ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เมื่อวันที่ 18 เมษายน 2567 

นายสุริยะ กล่าวว่า รัฐบาลได้ให้ความสำคัญกับการส่งเสริมการท่องเที่ยวบริเวณชายฝั่งทะเลอันดามัน โดยเฉพาะจังหวัดภูเก็ต ซึ่งเป็นเมืองท่องเที่ยวชั้นนำระดับโลกที่สร้างรายได้ให้กับประเทศ ในปี 2566 กว่า 300,000 ล้านบาทตนจึงมีข้อสั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อาทิ กรมทางหลวง บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) (ทอท.) เร่งรัดพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานสนามบิน ตลอดจนโครงข่ายทางหลวง เพื่อรองรับการขยายตัวด้านการท่องเที่ยวแก้ไขปัญหาจราจรติดขัด พร้อมรับการเดินทางของนักท่องเที่ยวและประชาชนในพื้นที่ ให้มีความสะดวกและปลอดภัย สำหรับการลงพื้นที่วันนี้ เพื่อติดตามข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีในเรื่องการสร้างสะพานหรือทางแยกต่าง รวมถึงการบริหารจัดการจราจร และเตรียมการก่อนนายกรัฐมนตรีลงพื้นที่ในวันที่ 19 เมษายน นี้ 

ทั้งนี้ในจังหวัดภูเก็ตมีโครงการต่าง  ของกระทรวงคมนาคมที่สำคัญ อาทิ แผนพัฒนาท่าอากาศยานภูเก็ต ระยะที่ 2 ก่อสร้างส่วนต่อขยายอาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถรองรับผู้โดยสารจาก 12.5 ล้านคนต่อปี เป็น 18 ล้านคนต่อปี ปัจจุบันอยู่ระหว่างการจัดหาผู้รับจ้างออกแบบ คาดว่าจะแล้วเสร็จในเดือนพฤษภาคม2568 เสนอคณะรัฐมนตรีอนุมัติได้ในปี 2569 ก่อสร้างปลายปี 2569 แล้วเสร็จปี 2572 โครงการพัฒนาท่าอากาศยานกระบี่ อยู่ระหว่างดำเนินการโอนจากกรมท่าอากาศยาน ให้ ทอทบริหารจัดการ 

ส่วนโครงการทางพิเศษจังหวัดภูเก็ต ระยะที่ 1 ช่วงกะทู้ – ป่าตอง ซึ่งมีลักษณะเป็นอุโมงค์ โดยมีแนวคิดในการปรับรูปแบบอุโมงค์ของโครงการ เพื่อทำให้โครงการเดินหน้าได้เร็วขึ้น ปัจจุบันอยู่ในขั้นตอนการจัดกรรมสิทธิ์ที่ดิน คาดว่าจะนำเสนอ ครม อนุมัติได้ในเดือนธันวาคม 2568 ลงนามในสัญญาปี 2569 เปิดให้บริการปี 2573 และระยะที่ 2 ช่วงเมืองใหม่ – เกาะแก้ว – กะทู้ ปัจจุบันอยู่ระหว่างการพิจารณารายงาน EIA คาดว่าจะได้ตัวผู้รับจ้างและลงนามสัญญาได้ปลายปี 2569 เปิดให้บริการปี 2573

ทั้งนี้ กระทรวงคมนาคม มีความมุ่งมั่นที่จะเดินหน้าเพิ่มประสิทธิภาพโครงข่ายคมนาคม ควบคู่ไปกับการบริหารจัดการจราจรระหว่างการก่อสร้าง เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่นักท่องเที่ยวและประชาชนในพื้นที่ พร้อมเสริมศักยภาพจังหวัดภูเก็ตให้เป็น “Gateway” อันดามัน ขับเคลื่อนเศรษฐกิจ สร้างรายได้เข้าสู่ประเทศ และยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนอย่างยั่งยืน