“สุวรรณภูมิ” จัดกิจกรรมสงกรานต์ต้อนรับผู้โดยสารระหว่าง 1 – 20 เมษายนนี้

ผู้ชมทั้งหมด 642 

ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ (ทสภ.) จัดกิจกรรมเทศกาลสงกรานต์ต้อนรับผู้โดยสารในธีม “Amazing SONGKRAN A world Heritage Experience สงกรานต์ไทย มรดกโลก ภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม” เฉลิมฉลองประเพณีสงกรานต์ของไทยที่ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของมนุษยชาติ จากองค์การยูเนสโก โดยได้อัญเชิญพระพุทธรูปมาประดิษฐานให้ผู้โดยสารได้สรงน้ำพระ เพื่อความเป็นสิริมงคล สาธิตการประดิษฐ์พิมเสนและแป้งร่ำเป็นของที่ระลึกให้ผู้โดยสาร การแสดงหุ่นละครเล็กและฟ้อนกิงกะหร่าสร้างบรรยากาศแห่งความสุข ความประทับใจแก่นักท่องเที่ยวในการเดินทางช่วงเทศกาลสงกรานต์

ทสภ.จัดกิจกรรมเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี 2567 ตั้งแต่วันที่ 1 – 20 เมษายน 2567 เพื่อต้อนรับผู้โดยสาร ทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติที่เดินทางมาร่วมเฉลิมฉลองเทศกาลสงกรานต์ในประเทศไทย โดยจัดตกแต่งพื้นที่ถ่ายภาพด้วยบรรยากาศเทศกาลสงกรานต์ภายใต้คอนเซ็ปต์วัฒนธรรม สายน้ำ จำลองการก่อเจดีย์ทราย และรถตุ๊กตุ๊ก ซึ่งถือเป็นไฮไลต์ที่นักท่องเที่ยวให้ความสนใจและเป็นที่รู้จักไปทั่วโลก เพื่อให้ผู้โดยสารได้ถ่ายภาพเป็นที่ระลึกที่บริเวณเคาน์เตอร์เช็กอิน Row H/J ห้องโถงผู้โดยสารขาออก ชั้น 4 ประตู 4 – 5 และบริเวณห้องโถงผู้โดยสารขาเข้าภายในประเทศ ชั้น 2 ประตู 1 โดยจุดถ่ายภาพบริเวณเคาน์เตอร์เช็กอิน Row H/J ได้จัดพื้นที่สำหรับให้ผู้โดยสารสรงน้ำพระพุทธรูป เพื่อความเป็นสิริมงคลด้วย

นอกจากนี้ ทสภ. ยังได้จัดแสดงนิทรรศการถ่ายทอดเรื่องราวความเป็นมาทางวัฒนธรรมประเพณีเทศกาลสงกรานต์ ที่ได้ขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรม โดยมีคำบรรยาย 3 ภาษา คือ ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ และภาษาจีน ณ บริเวณ ชั้น 3 อาคารเทียบเครื่องบินรองหลังที่ 1 (Satellite – 1 : SAT -1) ด้วย

ทั้งนี้ในระหว่างวันที่ 13 – 15 เมษายน 2567 ทสภ. จะจัดกิจกรรมสาธิตการประดิษฐ์พิมเสนและการทำแป้งร่ำจากภูมิปัญญาคนไทย โดยขอเชิญชวนผู้โดยสารมีส่วนร่วมในการประดิษฐ์และสามารถนำกลับไปเป็นของที่ระลึก โดยไม่มีค่าใช้จ่าย ภายในอาคารเทียบเครื่องบิน D ทั้งฝั่งตะวันออกและฝั่งตะวันตก นอกจากนี้ เพื่อให้เข้ากับบรรยากาศแห่งความสนุกสนาน รื่นเริง เนื่องในโอกาสวันปีใหม่ไทย ในวันที่ 13 เมษายน 2567 ทสภ.ได้จัดการแสดงหุ่นละครเล็กและรำกลองยาว ณ โถงผู้โดยสารขาเข้าระหว่างประเทศชั้น 2 และการแสดงฟ้อนกิงกะหร่า ณ ชั้น 3 อาคาร SAT – 1 พร้อมแจกของที่ระลึกเป็นยาดมสมุนไพรที่เป็นสินค้าวิสาหกิจชุมชนโดยรอบ ทสภ.