ส่งมอบRECให้กับNovo Nordisk Thailand

ผู้ชมทั้งหมด 1,020 

กฟผ. เดินหน้าเต็มรูปแบบสนับสนุนตลาดธุรกิจพลังงานสีเขียว ส่งมอบ REC ให้กับ บริษัท Novo Nordisk Thailand หวังลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก

นายประเสริฐศักดิ์ เชิงชวโน รองผู้ว่าการพัฒนาโรงไฟฟ้าและพลังงานหมุนเวียน การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) เป็นตัวแทน กฟผ. ส่งมอบใบรับรองการผลิตพลังงานหมุนเวียน (Renewable Energy Certificate: REC) ให้กับ Mr.John Christopher Dawber รองประธานและผู้จัดการทั่วไป บริษัท โนโว นอร์ดิสค์ ฟาร์มา (ประเทศไทย) จำกัด เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2564 ณ ห้องแถลงข่าว ชั้น 3 อาคาร ท.103 สำนักงานกลาง กฟผ. หลังจากมีการตกลงซื้อเครดิตกับ กฟผ. ตั้งแต่วันที่ 7 มิถุนายน 2564

นายประเสริฐศักดิ์ เปิดเผยว่า กฟผ. มีนโยบายส่งเสริมและพัฒนาการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนภายในประเทศ ด้วยการเป็นผู้ขายและรับรองสิทธิการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียน หรือ REC โดยการมอบใบรับรองการผลิตพลังงานหมุนเวียนให้กับ บริษัท โนโว นอร์ดิสค์ ฟาร์มา (ประเทศไทย) จำกัด เครดิตที่ซื้อจำนวน 40 RECs คิดเป็นปริมาณเทียบเท่าการผลิตไฟฟ้าจากเขื่อนศรีนครินทร์ กฟผ. จ.กาญจนบุรี จำนวน 40 เมกะวัตต์-ชั่วโมง หรือ 40,000 หน่วย

สำหรับธุรกิจการซื้อขาย REC จะเป็นกลไกที่ช่วยส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาการผลิตและการใช้ไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนในประเทศให้มากยิ่งขึ้น ช่วยกระตุ้นการลดก๊าซเรือนกระจก และยังเป็นอีกหนึ่งกลไกที่จะนำประเทศไทยไปสู่การบรรลุเป้าหมายระดับชาติ เพื่อให้คนไทยได้ใช้พลังงานสะอาดและยั่งยืน ช่วยให้ผู้ใช้ไฟฟ้าสามารถ
อ้างสิทธิ์การใช้ไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียน ด้วยการสนับสนุนผู้ผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียน

ด้าน Mr.John Christopher Dawber กล่าวว่า บริษัท โนโว นอร์ดิสค์ ฟาร์มา เป็นบริษัทผลิตยาที่มีชื่อเสียงจากประเทศเดนมาร์ก ซึ่งมีโรงงานอยู่ทั่วโลกและสาขาในประเทศไทย กว่า 20 ปีที่ผ่านมา ที่บริษัทมีนโยบายส่งเสริมพลังงานหมุนเวียน เนื่องจากประเทศเดนมาร์กส่งเสริมด้านพลังงานหมุนเวียน เช่น พลังงานจากกันหันลม โดยให้ความสำคัญเรื่องสังคมคาร์บอนต่ำ และผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมเป็นศูนย์

“เราต้องการให้พนักงานของบริษัทมีความภูมิใจ เกิดแรงบันดาลใจในการมีส่วนช่วยดูแลอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม เพราะเรามีความมุ่งมั่นเป็นบริษัทที่ดูแลด้านสุขภาพควบคู่กับการดูแลสิ่งแวดล้อม จึงมีความยินดีที่ได้ร่วมกับ กฟผ. ในโครงการพลังงานสีเขียว นับเป็นก้าวแรกของบริษัทที่ได้มีส่วนร่วมในการดูแลอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมด้านพลังงาน บริษัทมีความมุ่งมั่นในการดำเนินธุรกิจในขณะเดียวกัน มีความตระหนักถึงความรับผิดชอบต่อสังคมแบบยั่งยืน”

อนึ่งสำหรับผู้ที่สนใจผลิตภัณฑ์ใบรับรองการผลิตพลังงานหมุนเวียน สามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://greenlink.egat.co.th/