ส.ค.นี้เปิดรับสมัครคณะกรรมกกพ.ใหม่3ราย

ผู้ชมทั้งหมด 487 

สำนักงาน กกพ. กลางเดือน ส.ค.นี้เตรียมเปิดรับสมัครคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานใหม่ 3 ราย เผยได้ตัว NGOs อธิการบดีร่วมสรรหา

นายคมกฤช ตันตระวาณิชย์ เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (สำนักงาน กกพ.) ในฐานะโฆษกคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (กกพ.) เปิดเผยว่า ผลการคัดเลือกผู้แทนองค์กรเอกชนที่ไม่แสวงหากำไรในทางธุรกิจ (NGOs) และผู้แทนอธิการบดีของสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ เพื่อเข้าร่วมเป็นคณะกรรมการสรรหากรรมการกำกับกิจการพลังงาน ดังมีรายชื่อต่อไปนี้

1.ผู้แทนองค์กรเอกชนที่ไม่แสวงหากำไรในทางธุรกิจที่ได้รับคัดเลือกเป็นกรรมการสรรหากรรมการกำกับกิจการพลังงานได้แก่ นายวิจารย์ สิมาฉายา จากมูลนิธิสถาบันสิ่งแวดล้อมไทยและรายชื่อสำรองซึ่งเป็นผู้ได้รับคะแนนลำดับรองเรียงตามลำดับคะแนนสูงสุดลงไป ได้แก่นายศรีสุวรรณ จรรยา จากสมาคมต่อต้านสภาวะโลกร้อน

2. ผู้แทนอธิการบดีของสถาบันอุดมศึกษาของรัฐที่ได้รับคัดเลือกเป็นกรรมการสรรหากรรมการกำกับกิจการพลังงานได้แก่ ศาสตราจารย์ ดร.บัณฑิต เอื้ออาภรณ์ อธิการบดีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ทั้งนี้ ไม่มีรายชื่อสำรอง เนื่องจากขอถอนตัวระหว่างการนับคะแนน

ทั้งนี้ สำนักงาน กกพ. จะรวบรวมรายชื่อกรรมการสรรหากรรมการกำกับกิจการพลังงานซึ่งมีที่มาจากกระบวนการสรรหาคัดเลือกจากหน่วยงานต่างๆ อีก 6 ท่าน รวมเป็นจำนวนทั้งหมด 8 ท่าน เพื่อตรวจสอบคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามก่อนเสนอรายชื่อ เพื่อให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานนำเสนอคณะรัฐมนตรี (ครม.) พิจารณาแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการสรรหากรรมการกำกับกิจการพลังงานตามขั้นตอนต่อไป ในเบื้องต้นคาดว่าจะสามารถประกาศรับสมัครผู้ที่สนใจจะเสนอชื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็น กกพ. จำนวน 3 ท่านได้ราวกลางเดือนสิงหาคม 2564