อพท. สำรวจ “คลองท่อม กระบี่” ดันขึ้น “พื้นที่พิเศษแห่งใหม่”

ผู้ชมทั้งหมด 138 

นาวาอากาศเอก อธิคุณ คงมี ผู้อำนวยการองค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน หรือ อพท. นำคณะผู้บริหาร อพท. ลงพื้นที่ อ.คลองท่อม จ.กระบี่  โดยมี นายสุรัตน์ จรณโยธิน ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดกระบี่ ให้การต้อนรับและนำชมพื้นที่ เพื่อสำรวจศักยภาพและความเหมาะสมของ อ.คลองท่อม ในการเตรียมประกาศเป็นพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยืน ครอบคลุมพื้นที่บริเวณน้ำพุร้อนเค็ม น้ำตกร้อนและสระมรกตภายใต้แนวคิด “คลองท่อมเมืองสุขภาพ หรือ Wellness Town”  โดย อพท. จะเป็นหน่วยงานประสานภาครัฐ ภาคเอกชน ชุมชนท้องถิ่นและองค์กรที่เกี่ยวข้อง ร่วมกันพัฒนาและยกระดับให้พื้นที่แห่งนี้ให้ได้มาตรฐานและมีการจัดการการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน เพื่อเป็นหมุดหมายการเดินทางของนักท่องเที่ยวคุณภาพ โดยชุมชนท้องถิ่นได้รับประโยชน์จากแหล่งท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน