“อาคาร 50 ปี กฟผ.” คว้ารางวัลดีเด่น Thailand Energy Awards 2022

ผู้ชมทั้งหมด 463 

กฟผ. คว้ารางวัลดีเด่น ด้านอนุรักษ์พลังงาน ประเภทอาคารสร้างสรรค์เพื่อการอนุรักษ์พลังงาน (อาคารใหม่) ในเวที Thailand Energy Awards 2022 จากผลงานการออกแบบ “อาคาร 50 ปี กฟผ.” สะท้อนความมุ่งมั่นในการร่วมอนุรักษ์พลังงานที่ยั่งยืน มุ่งสู่เป้าหมาย Carbon Neutrality และ Net Zero Emissions ของประเทศไทย

เมื่อวันที่ 20 ตุลาคม 2566 นายพีระพันธุ์ สาลีรัฐวิภาค รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน เป็นประธานในพิธีมอบรางวัล Thailand Energy Awards 2022 ซึ่งจัดโดยกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน เพื่อยกย่องชื่นชมผู้ที่มีผลงานดีเด่นด้านอนุรักษ์พลังงานและการพัฒนาพลังงานทดแทน โดยมี ดร.จิราพร ศิริคำ รองผู้ว่าการธุรกิจเกี่ยวเนื่อง รักษาการในตำแหน่งผู้ว่าการการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) เป็นผู้แทน กฟผ. เข้ารับรางวัลดีเด่น ด้านอนุรักษ์พลังงาน ประเภทอาคารสร้างสรรค์เพื่อการอนุรักษ์พลังงาน อาคารใหม่ (New & Existing Building) จากผลงาน “อาคาร 50 ปี กฟผ.” สะท้อนถึงความมุ่งมั่นตั้งใจที่จะร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนการอนุรักษ์พลังงานที่ยั่งยืน มุ่งสู่เป้าหมายความเป็นกลางทางคาร์บอน (Carbon Neutrality) ภายในปี ค.ศ. 2050 และเป้าหมายการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ (Net Zero Emissions) ภายในปี ค.ศ. 2065 ของประเทศไทย

สำหรับอาคาร 50 ปี กฟผ. เป็นอาคารสำนักงานสูง 20 ชั้น ที่ได้รับการออกแบบให้เป็นต้นแบบด้านการอนุรักษ์พลังงาน คำนึงถึงความเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมตามมาตรฐานการประเมินความยั่งยืนทางพลังงานและสิ่งแวดล้อม โดยยึดหลัก Universal Design และแนวคิด EGAT for ALL: กฟผ. เป็นของทุกคน ทำเพื่อทุกคน โดยตัวอาคารออกแบบรูปทรงให้มีลักษณะโค้งมนเป็นวงรี เพื่อลดพื้นที่ผิวในการถ่ายเทความร้อนและลดการรั่วซึมของอากาศเข้าสู่อาคาร อีกทั้งยังมีความโดดเด่นด้านการอนุรักษ์พลังงานด้วยการใช้ระบบปรับอากาศที่มีเทคโนโลยีการอนุรักษ์พลังงานแบบระบบคานทำความเย็น ทำให้สามารถลดการใช้พลังงานลงได้กว่า 30% จากระบบปรับอากาศที่ออกแบบใช้งานในอาคารอนุรักษ์พลังงานทั่วไป

ขณะที่ระบบแสงสว่างของอาคาร เน้นการออกแบบที่ผสานการใช้แสงธรรมชาติร่วมกับหลอดไฟ LED ประสิทธิภาพสูง เพื่อให้ความสว่างกับพื้นที่อาคารและบริเวณโดยรอบ พร้อมติดตั้งอุปกรณ์ Light Sensor และ Motion Sensor ทำให้ค่าการใช้พลังงานของระบบไฟฟ้าแสงสว่างเหลือเพียง 8.9 วัตต์/ตารางเมตร ซึ่งต่ำกว่าค่าเกณฑ์มาตรฐานการออกแบบอาคารเพื่อการอนุรักษ์พลังงาน (Building Energy Code) ที่กำหนดให้ต้องมีค่าไม่เกิน 14 วัตต์/ตารางเมตร รวมถึงติดตั้งแผงเซลล์แสงอาทิตย์บนหลังคา (Solar Roof) ขนาดกำลังผลิตติดตั้ง 50.49 กิโลวัตต์ อีกด้วย

นอกจากนี้ ยังมีการออกแบบให้สามารถใช้ทรัพยากรอื่น ๆ อย่างประหยัดและคุ้มค่า ทั้งการนำน้ำทิ้งจากอ่างล้างมือและจากพื้นห้องน้ำของอาคารมาบำบัดเพื่อนำกลับมาใช้กับสุขภัณฑ์ การออกแบบบ่อหน่วงน้ำสำหรับกักเก็บน้ำจากระบบระบายน้ำและน้ำฝนบริเวณรอบอาคารเพื่อนำมารดต้นไม้ ส่งผลให้เป็นอาคารที่มีการบริหารจัดการพลังงานและทรัพยากรให้มีประสิทธิภาพอย่างครบวงจร

ทั้งนี้ที่ผ่านมา อาคาร 50 ปี กฟผ. ยังได้รับรางวัลชนะเลิศจากการประกวด ASEAN Energy Awards 2022 ซึ่งจัดขึ้นโดยศูนย์พลังงานอาเซียน ได้รับฉลากแบบอาคารเพื่อการอนุรักษ์พลังงาน และโล่ประกาศเกียรติคุณประจำปี 2563 ในระดับดีมาก ตามเกณฑ์ Building Energy Code ของกระทรวงพลังงาน รวมถึงได้การรับรองมาตรฐาน Leadership in Energy and Environmental Design (LEED) จากประเทศสหรัฐอเมริกา ประเภทอาคารใหม่ ในระดับ Platinum ซึ่งเป็นเกณฑ์การประเมินระดับสูงสุดในการก่อสร้างอาคารอนุรักษ์พลังงานอีกด้วย