อินโนพาวเวอร์ เข้าร่วมงาน “EARTH JUMP 2024 : The Edge of Action”

ผู้ชมทั้งหมด 114 

เมื่อเร็วๆนี้ บริษัท อินโนพาวเวอร์ จำกัด ได้เข้าร่วมงาน “EARTH JUMP 2024 : The Edge of Action” โดยธนาคารกสิกรไทย เป็นผู้จัดงาน ในวันที่ 27 พฤษภาคม 2567 เพื่อยกระดับธุรกิจและสังคมไทยสู่เศรษฐกิจคาร์บอนต่ำ โดย บริษัท อินโนพาวเวอร์ จำกัด ได้เข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งในองค์กรให้คำปรึกษา ออกบูธ จัดกิจกรรม ด้วย Solutions เรื่อง Renewable Energy Certificate (REC) หรือ ใบรับรองการผลิตพลังงานหมุนเวียน รวมถึงเรื่อง Solar และ EV อีกทั้งยังเป็นผู้จำหน่าย REC ให้กับ ธนาคารกสิกรไทย เพื่อมอบให้กับวิทยากรบรรยายในงาน ซึ่งเป็นผู้บริหารองค์กรชั้นนำจากภาครัฐ และเอกชนกว่า 40 ราย รวมถึงนายกรัฐมนตรี นายเศรษฐา ทวีสิน เป็นการชดเชยค่าเฉลี่ยที่ 1 บุคคล จะใช้ไฟฟ้าใน 1 ปี เสมือนว่าทั้งปี 2567 ใช้พลังงานหมุนเวียนไปแล้ว