อินโนพาวเวอร์ ได้รับเลือกเป็นกรรมการ TVCA

ผู้ชมทั้งหมด 434 

เมื่อเร็วๆนี้ บจ.อินโนพาวเวอร์ ได้รับเลือกเป็นหนึ่งในกรรมการของ สมาคมไทยผู้ประกอบธุรกิจเงินร่วมลงทุน (TVCA – Thai Venture Capital Association) โดย นายโอม ขาวสอาด Head of Venture Capital (คนที่1 ซ้าย) ซึ่งเป็นสมาคมหลักของประเทศไทยด้าน Venture Capital มีเป้าหมายต้องการสนับสนุนบริษัทสตาร์ทอัพในประเทศไทย