เครือข่ายส่งเสริมศักยภาพสตรีเอ็กซอนโมบิลฯ มอบเงิน 1.35 แสนบาท ให้กับสถาบันสุขภาพเด็กฯ หวังช่วยดูแลเด็กช่วงโควิด-19

ผู้ชมทั้งหมด 554 

เมื่อเร็วๆนี้ คุณปาจรีย์ มีกังวาล ประธานเครือข่ายส่งเสริมศักยภาพสตรีของเอ็กซอนโมบิลในประเทศไทย และ คุณยอดพงศ์ สุตธรรม นายกสโมสรพนักงานเอสโซ่ พร้อมด้วยคณะทำงาน มอบเงินบริจาคจำนวนเงิน 135,000 บาท ให้แก่ แพทย์หญิงพนิดา ศรีสันต์ รองผู้อำนวยการด้านการแพทย์ สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี และทีมงาน ณ สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี

สำหรับเครือข่ายส่งเสริมศักยภาพสตรีของเอ็กซอนโมบิลในประเทศไทย (ExxonMobil Thailand – Women’s Interest Network) มีการดำเนินงานเพื่อพัฒนาศักยภาพพนักงานสตรีในเอ็กซอนโมบิล และ การทำกิจกรรมสาธารณประโยชน์เพื่อสตรีและเด็ก ซึ่งในครั้งนี้ได้ร่วมมือกับสโมสรพนักงานเอสโซ่ ในการทำกิจกรรมพนักงานจิตอาสา รวบรวมเงินบริจาคเพื่อช่วยเหลือเด็กเล็ก รวมถึงมารดาและครอบครัวที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 โดยบางส่วนยังอยู่ในห้องไอซียู ซึ่งเป็นผู้ยากไร้และต้องการความช่วยเหลืออีกมาก

สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข ได้ปรับรูปแบบการดูแลรักษาในช่วงโควิด-19 จากเดิมที่รับเฉพาะผู้ป่วยเด็กอายุน้อยกว่า 15 ปี ให้เป็นการบริบาลแบบครอบครัว ดูแลผู้ป่วยเด็กที่ติดเชื้อโควิดที่มารักษาพร้อมทั้งครอบครัว เพื่อขยายการดูแลออกไปให้ทั่วถึง ซึ่งคณะเจ้าหน้าที่ทำงานอย่างหนักและต้องจัดหาอุปกรณ์การแพทย์ในการดูแลผู้ป่วยเพิ่มขึ้นอย่างมาก