เคลื่อนย้ายนกแอร์! ทอท.ขอขยายเวลาปิดสนามบินแม่ฟ้าหลวงถึง 5 ส.ค. นี้

ผู้ชมทั้งหมด 927 

ทอท. เร่งเคลื่อนย้ายนกแอร์! ไถลออกนอกทางวิ่ง พร้อมขอขยายเวลาปิดสนามบินแม่ฟ้าหลวงเชียงรายถึง 5 ส.ค. นี้  

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) หรือ AOT (ทอท.) ได้รายงานความคืบหน้าการเคลื่อนย้ายอากาศยานขัดข้อง (Disabled Aircraft Removal) ของสายการบินนกแอร์ เที่ยวบิน DD108 อากาศยานแบบ B737- 800 หมายเลขทะเบียน HS-DBR ที่ประสบเหตุอากาศยานไถลออกนอกทางวิ่ง (Runway Excursion) ระหว่างทำการร่อนลงทางวิ่ง 03 ณ ท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวง เชียงราย (ทชร.) เมื่อวันที่ 30 กรกฎาคม 2565 เวลา 21.06 น.

โดยล่าสุด เมื่อวันที่ 2 สิงหาคม 2565 เวลาประมาณ 12.00 น. ทีมเคลื่อนย้ายฯ ได้ดำเนินการลากจูงอากาศยานขึ้นจากบริเวณพื้นที่ที่ล้ออากาศยานจมดินได้สำเร็จและสามารถลากจูงอากาศยานได้ระยะทางประมาณ 6 เมตร แต่เกิดเหตุการณ์ไม่คาดคิดขึ้น “ล้อ Main Landing Gear ด้านซ้าย เกิดการทรุดตัว ” ภายหลังเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น ทีมเคลื่อนย้ายฯ ได้ทำการตรวจสอบในเบื้องต้นแล้วพบว่า มีน้ำขังใต้ดินจำนวนมาก เนื่องจากฝนตกหนักในคืนที่ผ่านมาและในตอนเช้าก่อนเข้าปฎิบัติงาน จึงเป็นสาเหตุที่ทำให้ดินเกิดการทรุดตัว

อย่างไรก็ตาม นาวาอากาศตรี ดร.สมชนก เทียมเทียบรัตน์ ผู้อำนวยการท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวง เชียงราย ได้มีการสั่งการให้แก้ไขโดยเร่งด่วน ซึ่งจากการประเมินสถานการณ์กับทีมเคลื่อนย้ายฯ พบว่า จำเป็นต้องใช้อุปกรณ์เพิ่มเติมอีกจำนวนมาก ซึ่งต้องใช้ระยะเวลาในการเดินทางมายัง ทชร. เพื่อดำเนินการเคลื่อนย้ายอากาศยาน

ดังนั้น เพื่อประโยชน์สูงสุดแก่ผู้โดยสาร และสายการบินในการบริหารจัดการเที่ยวบินได้อย่างมีประสิทธิภาพ  และประสิทธิผล ทชร. จึงมีความจำเป็นต้องออกประกาศผู้ทำการในอากาศ (NOTAM) “ขยายระยะเวลาปิดทางวิ่ง ถึงวันที่ 5 สิงหาคม 2565 เวลา 22.00 น.”  โดยจะดำเนินการเคลื่อนย้ายอากาศยานให้เร็วที่สุดและเป็นไปตามมาตรฐานความปลอดภัย ทั้งนี้ทชร. จะเร่งดำเนินการเคลื่อนย้ายอากาศยานโดยเร็วที่สุด หากสามารถดำเนินการแล้วเสร็จก่อนระยะเวลาแจ้งปิดทางวิ่ง จะแจ้งให้ทราบโดยทันที

อย่างไรก็ตาม ก่อนการเปิดใช้งานทางวิ่ง จะต้องดำเนินการตรวจสอบความพร้อมของทางวิ่ง ทางขับ ลานจอดและอุปกรณ์สิ่งอำนวยสะดวกต่าง ๆ ให้พร้อมใช้งาน มีความปลอดภัยตามมาตรฐานสนามบิน และตามข้อกำหนดของสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย (กพท.) ก่อนจึงจะสามารถเปิดใช้งานได้

การเคลื่อนย้ายอากาศยานขัดข้อง Disabled Aircraft Removal เป็นการดำเนินการที่ต้องอาศัยความร่วมมือของหลายหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และสิ่งสำคัญในการวัดประสิทธิภาพและประสิทธิผลของแผนการเคลื่อนย้ายอากาศยานขัดข้อง คือ ความรวดเร็ว เวลา ความถูกต้อง การสั่งการ การติดต่อสื่อสาร และสิ่งที่สำคัญที่สุดคือ “เป็นไปตามมาตรฐานความปลอดภัย”

นอกเหนือจากภารกิจการเคลื่อนย้ายอากาศยาน ทชร. ได้ดำเนินการดูแลและอำนวยความสะดวกให้กับผู้โดยสารที่ได้รับผลกระทบ จากกรณีเหตุการณ์อากาศยานลื่นไถลออกนอกทางวิ่ง โดยได้จัดสนับสนุนรถรับ – ส่งผู้โดยสารที่ “ตกค้าง” ที่ไม่สามารถเดินทางโดยรถที่สายการบินจัดหาไว้ให้ได้ทันและผู้โดยสารที่มีความประสงค์เดินทางไปยัง ท่าอากาศยานเชียงใหม่ (ทชม.) เพื่อเดินทางต่อไปยังท่าอากาศยานปลายทาง ร่วมกับสมาคมธุรกิจท่องเที่ยวจังหวัดเชียงรายและมหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงราย อีกทั้งจัดรถแท๊กซี่มิเตอร์ และแท๊กซี่ลีมูซีนให้บริการแก่ผู้โดยสารที่เดินทางมาจาก ทชม. ตลอด 24 ชั่วโมง และขอความร่วมมือร้านค้าให้บริการสำหรับผู้โดยสารที่เดินทางมาจาก ทชม. โดยให้บริการถึง เวลา 22.00 น.