“เจ้าท่า” พร้อมรับมือวันลอยกระทง 66 ตั้งศูนย์อำนวยความปลอดภัยทางน้ำ 50 แห่ง

ผู้ชมทั้งหมด 2,292 

“เจ้าท่า” พร้อมรับมือวันลอยกระทง 66 ตั้งศูนย์อำนวยความปลอดภัยทางน้ำ 50 แห่ง พร้อมจัด เจ้าหน้าที่ดูแลประชาชนทุกท่าเทียบเรือ คาดมีผู้โดยสารใช้บริการเรือโดยสารทั่วประเทศ 3 แสนคน เพิ่มขึ้นจากช่วงปกติ 30%

เมื่อเวลา วันที่ 20 พ.ย. ณ ห้องประชุมวิสูตรสาครดิษฐ์ ชั้น 4 อาคาร 162 ปี กรมเจ้าท่า นายกริชเพชร ชัยช่วย ผู้ตรวจราชการกระทรวงคมนาคม รักษาราชการแทนอธิบดีกรมเจ้าท่า (จท.) เป็นประธานการประชุมจัดทำแผนการปฏิบัติมาตรการเพื่อความปลอดภัยเทศกาลลอยกระทง ประจำปี 2566 พร้อมสาธิตการช่วยเหลือผู้ประสบเหตุทางน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยา บริเวณท่าเทียบเรือไอคอนสยาม

นายกริชเพชร กล่าวว่า กรมเจ้าท่าได้มอบนโยบายให้ศูนย์ปฏิบัติการควบคุม ความปลอดภัยและการจราจรทางน้ำ กรมเจ้าท่า ณ อาคาร 39  เป็นหน่วยหลักในการบัญชาการ และควบคุมกำกับ ดูแลความปลอดภัย พร้อมจัดตั้งศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางน้ำ กรมเจ้าท่า ทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค จำนวน 50 ศูนย์ จัดเจ้าหน้าที่พร้อมเรือตรวจการณ์ ออกปฏิบัติงานรักษาความปลอดภัยและควบคุมการจราจรทางน้ำ ในพื้นที่รับผิดชอบกรุงเทพฯ จำนวน 8 ลำ

นายกริชเพชร กล่าวว่า ที่สำคัญกรมเจ้าท่าได้ร่วมมือกับกรุงเทพมหานคร และมูลนิธิต่าง ๆ จัดเจ้าหน้าที่คอยอำนวยความสะดวกบริเวณท่าเทียบเรือโดยสารจำนวน 63 ท่าเรือ เพื่ออำนวยความสะดวกประชาชนและนักท่องเที่ยว  ดังนี้ แม่น้ำเจ้าพระยา 53 ท่าเรือ คลองแสนแสบ 7 ท่าเรือ  คลองโอ่งอ่าง 1 ท่าเรือ และคลองผดุงกรุงเกษม 1 ท่าเรือ พร้อมจัดตั้งจุดอำนวยความสะดวก และดูแลความปลอดภัยทางน้ำ บริเวณท่าเทียบเรือที่มีประชาชนและนักท่องเที่ยวใช้บริการหนาแน่นของกรุงเทพมหานคร เช่น ท่าเรือเอเชียทีค, ท่าเรือไอคอนสยาม, ท่าเรือริเวอร์ซิตี้, ท่าเรือคลองโอ่งอ่าง, ท่าเรือหัวลำโพง, ท่าเรือทำเนียบรัฐบาล และท่าเรือพระราม 8 โดยใช้กำลังเจ้าหน้าที่ จำนวนทั้งสิ้น 859 คน เรือตรวจการณ์ 71 ลำ และรถยนต์ 128 คัน

ขณะเดียวกันยังได้บูรณาการการทำงานร่วมกันกับกองทัพเรือ จัดกำลังพล 52 นาย และเรือ 8 ลำ กองบังคับการตำรวจน้ำ จัดกำลังพล 21 นาย และเรือ 6 ลำ /สำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กรุงเทพมหานคร จัดกำลังพล 50 นาย และเรือ 4 ลำ พร้อมด้วยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กองบังคับการตำรวจน้ำ สถานีตำรวจท้องที่ ตำรวจท่องเที่ยว คณะแพทย์ศาสตร์วชิรพยาบาล เครือข่ายอาสาวารี มูลนิธิ สมาคม จิตอาสาและเจ้าหน้าที่จากภาครัฐและภาคเอกชน เพื่อดูแลความปลอดภัยให้กับประชาชนและนักท่องเที่ยวที่ออกมาท่องเที่ยวและใช้การสัญจรทางน้ำในคืนวันลอยกระทง

นายกริชเพชร กล่าวว่า กรมเจ้าท่าได้ดำเนินการตรวจสอบความปลอดภัยของเรือ ท่าเรือและอุปกรณ์ช่วยชีวิต อย่างเข้มงวดต่อเนื่อง เพื่อสร้างความมั่นใจและปลอดภัยประชาชนที่มาลอยกระทง โดยได้ตรวจสอบท่าเทียบเรือ และโป๊ะเรือ ทั้งส่วนกลาง และ ภูมิภาครวมทั้งหมด 358 โป๊ะ แบ่งเป็น ส่วนกลางซึ่งเป็นโป๊ะเรือแม่น้ำเจ้าพระยา 235 โป๊ะ งดใช้ท่าเทียบเรือชั่วคราว 12 โป๊ะ และ ภูมิภาค 123 โป๊ะ ทั้งนี้คาดการณ์ว่าจะมีผู้ใช้บริการเรือโดยสารสาธารณะทั่วประเทศในช่วงลอยกระทงปีนี้ประมาณ 300,000 คน แบ่งเป็น ส่วนกลาง 91,000 คน ภูมิภาค 208,000 คน เพิ่มขึ้น 30% หรือคิดเป็น 70,000 คน เมื่อเทียบกับจำนวนผู้โดยสารที่ใช้บริการเรือโดยสารปัจจุบันอยู่ที่ 230,000 คน แบ่งเป็น ส่วนกลาง 70,000 คน และ ภูมิภาค 160,000 คน

อย่างไรก็ตามกรมเจ้าท่าได้สั่งการเข้มงวดกวดขันให้ผู้ประกอบกิจการ ผู้ครอบครอง โป๊ะเทียบเรือ เจ้าของเรือและผู้ควบคุมเรือ ปฏิบัติตามประกาศกรมเจ้าท่าเคร่งครัด พร้อมจัดชุดเฉพาะกิจออกตรวจสอบสภาพโป๊ะเทียบเรือและเรือโดยสารเป็นการล่วงหน้าแล้ว รวมทั้งประสานงานทุกหน่วย รายงานเหตุการณ์ช่วงเทศกาลลอยกระทงให้กับศูนย์ปฏิบัติการควบคุมความปลอดภัยและการจราจรทางน้ำ กรมเจ้าท่า ตามมาตรการความปลอดภัยในคืนวันลอยกระทง อย่างเต็มกำลังความสามารถ เพื่อเป้าหมายสูงสุด คือความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนและนักท่องเที่ยว ทั้งนี้หากมีเหตุด่วนสามารถแจ้งได้ที่สายด่วนกรมเจ้าท่า หมายเลข 1199 ตลอด 24 ชั่วโมง

นายกริชเพชร กล่าวด้วยว่า  ในคืนวันลอยกระทง วันที่ 27 พ.ย.66 เวลา 16.30 น. กรมเจ้าท่าจะจัดพิธีปล่อยแถวเจ้าหน้าที่และเรือตรวจการณ์ ในเทศกาลลอยกระทง  ภายใต้แนวคิด “ลอยกระทงปลอดภัย ใส่ใจสิ่งแวดล้อม พร้อมสร้างรอยยิ้ม ให้กับประชาชนและนักท่องเที่ยว” ตามนโยบาย “คมนาคม เพื่อความอุดมสุข ของประชาชน” และ “ราชรถยิ้ม” พร้อมลงเรือตรวจการณ์เจ้าท่า 39 เพื่อตรวจความพร้อมของท่าเทียบเรือและการจราจรทางน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยา (กรมเจ้าท่า ไอคอนสยาม-ท่าเรือสาทร-เอเชียทีค-กรมเจ้าท่า) และร่วมสืบสานประเพณีไทยลอยกระทงจากวัสดุธรรมชาติฯ ณ ท่าเทียบเรือ กรมเจ้าท่าด้วย