“เจ้าท่า” ออกประกาศมาตรการด้านความปลอดภัยทางน้ำลอยกระทงปี 65

ผู้ชมทั้งหมด 237 

เจ้าท่า” ออกประกาศมาตรการด้านความปลอดภัยทางน้ำคืนวันลอยกระทงปี 65 สร้างความเป็นระเบียบเรียบร้อยในการเดินเรือ และป้องกันอุบัติเหตุทางน้ำ

นายภูริพัฒน์ ธีระกุลพิศุทธิ์  รองอธิบดีกรมเจ้าท่า ด้านปลอดภัย เปิดเผยภายหลังเป็นประธานในการประชุมเตรียมความพร้อมดูแลรักษาความปลอดภัยทางน้ำก่อนคืนเทศกาลลอยกระทง ประจำปี 2565 ว่า จากการประมาณการณ์คาดว่าจะมีท่าเรือหลักๆ ที่ประชาชนจะมาร่วมกิจกรรมลอยกระทงเป็นจำนวนมาก ได้แก่ ท่าเรือสะพานพุทธ ท่าเรือสี่พระยา ท่าเรือเอเชียทีค และท่าเรือไอคอนสยาม เป็นต้น ซึ่งกรมเจ้าท่าได้จัดกำลังเจ้าหน้าที่รักษาการณ์ในคืนลอยกระทง ส่วนกลาง จำนวน 200 คน เรือรักษาการณ์ 8 ลำ เรือตรวจการณ์ทั่วไป 1 ลำ เจ้าหน้าที่ประจำท่าเทียบเรือ 63 ท่าเรือ ส่วนภูมิภาค จำนวน 510 คน เรือตรวจการณ์ 61 ลำ

นายภูริพัฒน์ กล่าวอีกว่า กรมเจ้าท่ายังได้ออกประกาศควบคุมการเดินเรือและเตือนให้ใช้ความระมัดระวังในการเดินเรือในช่วงเทศกาลลอยกระทง จำนวน 3 ประกาศ ได้แก่ ประกาศที่ 246/2565 เรื่อง กําหนดให้แม่น้ําเจ้าพระยาเป็นพื้นที่ควบคุมการเดินเรือในวันลอยกระทง และประกาศที่ 247/2565 เรื่อง มาตรการเพื่อความปลอดภัยในวันลอยกระทง และประกาศที่ 248/2565 เรื่อง เตือนให้ใช้ความระมัดระวังในการเดินเรือในวันลอยกระทง พร้อมออกคำสั่งแต่งตั้งคณะทํางานเฉพาะกิจในตรวจสภาพความปลอดภัยของเรือโดยสารทุกชนิดในพื้นที่กรุงเทพมหานคร มีการดำเนินการตรวจสภาพเรือโดยสารสาธารณะจํานวน 38 ลํา ให้ดําเนินแก้ไขเล็กน้อยจํานวน 6 ลํา เช่น ไม่มีพวงชูชีพ ไม่มีป้ายบอกจํานวนคนโดยสาร ควบคุม เน้นย้ำให้สภาพตัวเรือปลอดภัยต่อการใช้งานมีอุปกรณ์ช่วยชีวิตครบตามที่กรมเจ้าท่ากำหนด

ทั้งนี้ การเตรียมความพร้อมของมาตรการดังกล่าว จะเป็นการช่วยตรวจตราควบคุม ดูแลการเดินเรือ การใช้เรือและท่าเทียบเรือต่างๆในวันลอยกระทงในปี พ.ศ.2565 ให้เกิดความเป็นระเบียบเรียบร้อยในการเดินเรือ สร้างความปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน ตลอดจนป้องกันอุบัติเหตุทางน้ำที่อาจจะเกิดขึ้นได้ รวมทั้งขอความร่วมมือประชาชนปฏิบัติตามคำแนะนำของเจ้าหน้าที่ประจำท่าเทียบเรือโดยเคร่งครัด หากท่านใดพบเห็นเหตุการณ์ความไม่ปลอดภัยทางน้ำ โทรแจ้งสายด่วนกรมเจ้าท่า 1199 ได้ตลอด 24 ชั่วโมง