“เจ้าท่า” เปิดแผนการปฏิบัติการช่วยเหลือและบรรเทาสถานการณ์อุทกภัย

ผู้ชมทั้งหมด 584 

“เจ้าท่า” เปิดแผนการปฏิบัติการช่วยเหลือและบรรเทาสถานการณ์อุทกภัยในภาวะฉุกเฉินอย่างเร่งด่วน พร้อมกำหนดมาตรการเข้มด้านความปลอดภัยในการเดินทางทางน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยา

นายสรพงศ์ ไพฑูรย์พงษ์ รองปลัดกระทรวงคมนาคม รักษาราชการแทนอธิบดีกรมเจ้าท่า เปิดเผยว่า ตนและคณะผู้บริหารกรมเจ้าท่าได้ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์น้ำในแม่น้ำเจ้าพระยา เมื่อวันที่ 5 ต.ค.65 หลังจากเกิดฝนตกหนักต่อเนื่องจากอิทธิพลของพายุโนรู ส่งผลให้หลายพื้นที่เกิดอุทกภัยและมีน้ำท่วมขัง โดยได้กำชับให้ทุกหน่วยงานของกรมเจ้าท่าระดมสรรพกำลังลงพื้นที่และให้การดูแลช่วยเหลือผู้ประสบภัยอย่างเร่งด่วนและต่อเนื่อง

พร้อมจัดเจ้าหน้าที่พร้อมเรือตรวจการณ์เตรียมพร้อมตลอด 24 ชั่วโมง เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับประชาชนที่สัญจรทางน้ำ ตลอดจนรับส่งประชาชนที่มีความจำเป็นที่ต้องใช้การสัญจรทางน้ำ กรณีเรือโดยสารเกิดผลกระทบไม่สามารถให้บริการได้จนกว่าสถานการณ์น้ำจะเข้าสู่ภาวะปกติ รวมถึงสั่งการให้สำนักความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมทางน้ำ กรมเจ้าท่าจัดทำแผนการปฏิบัติการช่วยเหลือและบรรเทาสถานการณ์อุทกภัยในภาวะฉุกเฉินอย่างเร่งด่วน พร้อมกำหนดมาตรการเข้มด้านความปลอดภัยในการเดินทางทางน้ำ ดังนี้

1. ควบคุมความเร็วในการเดินเรือ ในช่วงระดับน้ำขึ้นสูง (เดินเรือกลางน้ำ ช้าและเบา)

2. ให้ผู้ควบคุมเรือ เพิ่มความระมัดระวังในการเทียบท่ารับ – ส่งผู้โดยสาร

3. ให้เจ้าหน้าที่ประจำท่า และผู้ควบคุมท่าเรืออำนวยความสะดวกในการขึ้น-ลงเรือของผู้โดยสาร

4. สั่งเตรียมความพร้อมเรือตรวจการณ์ และเจ้าหน้าที่ในการช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบภัยทางน้ำ

5. ให้เจ้าหน้าที่ประจำท่า ผู้ควบคุมท่าเรือ และผู้ควบคุมเรือ ตรวจความพร้อมก่อนเรือออกจากท่า

นายสรพงศ์ กล่าวอีกว่า นอกจากนี้ยังได้ลงพื้นที่ท่าเรือราชินี เพื่อเร่งติดตามความคืบหน้าการปรับปรุงพัฒนาท่าเรือ ให้พร้อมบริการประชาชน โดยให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เร่งดำเนินการให้แล้วเสร็จ ก่อนช่วงเทศกาลลอยกระทงที่กำลังจะมาถึงและพร้อมสำหรับพิธีเปิดท่าเรือที่เตรียมจะจัดขึ้นในช่วงเดือน พ.ย. 65

สำหรับ ท่าเรือราชินี เป็นท่าเรือที่กรมเจ้าท่าดำเนินการพัฒนาถือเป็นจุดเชื่อมต่อการเดินทางเข้าสู่เมืองและแหล่งท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์รอบเกาะรัตนโกสินทร์ มีผู้โดยสารใช้บริการผ่านท่าเรือฯ เป็นจำนวนมาก อาทิ นักเรียน ประชาชน นักท่องเที่ยวชาวไทยและต่างชาติ อีกทั้งยังเป็นจุดเชื่อมต่อระบบขนส่ง ล้อ-ราง-เรือ ที่สมบูรณ์แบบ โดยเฉพาะรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงิน หรือ MRT บริเวณสถานีสนามไชย

โดยการปรับปรุง พัฒนาท่าเรือราชินี มีแนวคิดการออกแบบเน้นความสวยงามและมีเอกลักษณ์ความเป็นไทย ให้เป็นท่าเรือที่สวยที่สุดในแม่น้ำเจ้าพระยา และเป็นแลนด์มาร์คแห่งใหม่ของกรุงเทพมหานคร ช่วยให้เกิดความสะดวก ปลอดภัย โดยดำเนินการพัฒนาปรับปรุงก่อสร้าง ได้แก่

1. ก่อสร้างอาคารพักผู้โดยสาร 2 ชั้น พื้นที่ 1,277 ตารางเมตร พร้อมพื้นที่ดาดฟ้าหลังคา ให้เป็นลานกิจกรรมใช้ประโยชน์เป็นจุดชมวิวริมแม่น้ำเจ้าพระยา พร้อมตกแต่งภายในบริเวณอาคารพักคอยเน้นความเป็นไทย มีระบบควบคุมและการให้บริการที่ทันสมัย

2. ก่อสร้างทางเดินเชื่อมท่าเรือกับพื้นที่บนฝั่งจุดเชื่อมต่อทางขึ้นสถานีรถไฟฟ้าสนามไชย พร้อมซุ้มประตูทางเข้าท่าเรือให้มีความเป็นเอกลักษณ์

3. ก่อสร้างโป๊ะเทียบเรือ ขนาด 9×24 เมตร พร้อมสะพานปรับระดับขึ้นลงโป๊ะเทียบเรือ จำนวน 1 โป๊ะ

ทั้งนี้ ภายหลังปรับปรุงแล้วเสร็จ จะสามารถรองรับผู้ใช้บริการเพิ่มขึ้นเฉลี่ย 1,900 คน/วัน ซึ่งขณะนี้ดำเนินการก่อสร้างคืบหน้าไปแล้ว 95 % คาดว่าจะสามารถเปิดให้บริการได้ในเดือนพ.ย.65 นี้