เชฟรอน-ปตท.สผ. บรรลุข้อตกลงด้านโทรคมนาคมแหล่งเอราวัณ

ผู้ชมทั้งหมด 721 

เชฟรอน-ปตท.สผ. ผนึกพันธมิตรบรรลุข้อตกลงด้านโทรคมนาคม หนุนการเปลี่ยนผ่านด้านเทคโนโลยีสารสนเทศแหล่งเอราวัณ

รายงานข่าวจาก บริษัท เชฟรอนประเทศไทยสำรวจและผลิต จำกัด (เชฟรอนประเทศไทย) ระบุว่า เชฟรอนฯ และบริษัท ปตท.สผ. เอนเนอร์ยี่ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (PTTEP ED) บรรลุข้อตกลงด้านโทรคมนาคม กับบริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) หรือ NT และบริษัท ทรูมูฟ เอช ยูนิเวอร์แซล คอมมิวนิเคชั่น จำกัด (True Move H) เพื่อสนับสนุนการเปลี่ยนผ่านแหล่งเอราวัณให้กับ PTTEP ED ในเดือนเมษายน พ.ศ.2565

ทั้งนี้ NT และ True Move H เป็นผู้ให้บริการเครือข่ายโทรคมนาคมแก่แหล่งเอราวัณ (แปลงสัมปทานหมายเลข 10-13) ที่เชฟรอนประเทศไทยเป็นผู้ดำเนินงานในปัจจุบัน โดยภายใต้ข้อตกลงฉบับนี้ NT และ True Move H จะยังคงให้บริการระบบโครงข่ายสายเคเบิลใต้น้ำและบริการ 4G อย่างต่อเนื่องเมื่อแหล่งเอราวัณถูกส่งมอบให้กับ PTTEP ED ซึ่งเป็นผู้ดำเนินงานรายใหม่ในวันที่ 23 เมษายน พ.ศ.2565

โดยเมื่อ PTTEP ED เข้ามาเป็นผู้ดำเนินงานของแหล่งเอราวัณ PTTEP ED จะสามารถใช้อุปกรณ์ด้านโทรคมนาคมต่างๆ ที่มีอยู่ก่อนแล้ว อันจะช่วยลดความเสี่ยงที่อาจมีต่อการดำเนินงาน เพื่อประโยชน์สูงสุดของประเทศ

นอกจากนั้น เชฟรอนประเทศไทยจะยังคงให้การสนับสนุนด้านเทคโนโลยีสารสนเทศแก่ PTTEP ED หลังการส่งมอบแหล่งเอราวัณในวันที่ 23 เมษายน พ.ศ.2565 ต่ออีกระยะหนึ่ง เพื่อสนับสนุนการส่งมอบแหล่งเอราวัณซึ่งมีรายละเอียดต่างๆ ที่ซับซ้อน ด้วยความปลอดภัย