เตรียมขึ้นราคาขายปลีก LPG แตะ 423 บ.ต่อถัง 1 มี.ค.นี้

ผู้ชมทั้งหมด 623 

สกนช.ชี้ ราคาLPG ตลาดโลกยังอยู่ในช่วงขาขึ้น เกือบแตะ 800 ดอลลาร์ต่อตัน คาด 1 มี.ค.นี้ ราคาขายปลีกถัง 15 กิโลกรับปรับขึ้นอีก 15 บาท แตะ 423 บาท ตามมติ กบง. ขณะที่บัญชี LPG ติดลบกว่า 45,000 ล้านบาท

นายวิศักดิ์ วัฒนศัพท์ ผู้อำนวยการสำนักงานกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง (สกนช.) เปิดเผยว่า สถานการณ์ก๊าซปิโตรเลียมเหลว(LPG) ตลาดโลก ในปัจจุบันยังอยู่ในช่วงขาขึ้น เนื่องจากยังไม่พ้นช่วงฤดูหนาวในต่างประเทศทำให้ความต้องการใช้ LPG ยังอยู่ในระดับสูง และส่งผลให้ราคา LPG ตลาดโลก ปรับขึ้นไปแตะระดับเกือบ 800 ดอลลาร์สหรัฐต่อตัน

โดยปัจจุบัน กองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง ได้ใช้เงินเข้าไปอุดหนุนราคาขายปลีก LPG ถัง 15 กิโลกรัม อยู่ที่กว่า 6 บาทต่อกิโลกรัม จากราคาขายปลีก อยู่ที่ 408 บาทต่อถัง 15 กิโลกรัม ขณะที่ราคาขายปลีกตามต้นทุนที่แท้จริง ควรอยู่ที่ระดับ 460-470 บาทต่อถัง 15 กิโลกรัม ส่งผลให้ สถานะกองทุนน้ำมันฯ  ณ วันที่ 29 ม.ค.2566 ในส่วนของบัญชี LPG ยังแบกรับภาระจากการอุดหนุนราคา โดยติดลบอยู่ที่ 45,303 ล้านบาท จะเข้าใกล้กรอบวงเงินกองทุนน้ำมันฯ ในส่วนของบัญชีก๊าซ LPG ที่ให้ติดลบได้ไม่เกิน 48,000 ล้านบาท

ทั้งนี้ ตามมติคณะกรรมการบริหารนโยบายพลังงาน (กบง.) เมื่อวันที่ 20 ม.ค.2566 ได้เห็นชอบให้ปรับราคาขายปลีก LPG เพิ่มอีก 15 บาทต่อถัง 15 กิโลกรัม ในเดือน มี.ค. โดยจะปรับเป็นราคาขายปลีกเป็น 423 บาทต่อถัง 15 กิโลกรัม มีผลตั้งแต่ 1 -31 มี.ค.2566

อย่างไรก็ตาม หากมีการปรับขึ้นราคาขายปลีก LPG ในเดือนมี.ค.นี้ ตามกบง. ก็อาจส่งผลให้กองทุนน้ำมันฯมีสภาพคล่องดีขึ้น และถึงเวลานั้น สกนช.อาจพิจารณาความเป็นไปได้ในการบริหารจัดการสถภาพคล่องของกองทุนฯโดยนำไปช่วยเหลือราคาขายปลีกดีเซล ได้เพิ่มขึ้น แต่ก็ต้องรอติดตามสถานการณ์ราคาน้ำมันในตลาดโลกในช่วงเวลานั้นด้วย