เตือน! ผู้ค้าน้ำมัน เลิกขายดีเซลB10 ภายในสิ้น ก.ค.นี้

ผู้ชมทั้งหมด 109 

กรมธุรกิจพลังงาน ขีดเส้น ผู้ค้าน้ำมัน ผ่านปั๊มกว่า 2.7 หมื่นแห่งทั่วประเทศ เร่งดำเนินการตามกฎหมาย ยกเลิกการจำหน่ายดีเซล B10 ก่อนสิ้นระยะเวลาผ่อนผัน 31 ก.ค. นี้

หลังจาก กรมธุรกิจพลังงาน (ธพ.) ได้ออกประกาศลดหัวจ่ายน้ำมันกลุ่มดีเซล เหลือเพียง 2 ชนิด คือ น้ำมันไบโอดีเซล B7 เป็นน้ำมันดีเซลพื้นฐานของประเทศ และให้น้ำมันไบโอดีเซล B20 เป็นน้ำมันทางเลือกสำหรับรถบรรทุกขนาดใหญ่ โดยกำหนดให้ผู้ค้าน้ำมัน ยกเลิกการจำหน่ายน้ำมันไบโอดีเซล B10 ซึ่งมีผลตั้งแต่ 1 พ.ค. 2567 เป็นต้นไป แต่ยังผ่อนผันให้ผู้ค้าน้ำมัน ดำเนินการให้ถูกต้องได้จนถึงสิ้นเดือน ก.ค. 2567 นี้

นายสราวุธ แก้วตาทิพย์ อธิบดีกรมธุรกิจพลังงาน ระบุว่า กรมฯ ขอย้ำเตือนให้ผู้ค้าน้ำมัน ที่มีสถานีบริการน้ำมัน(ปั๊ม) ทั่วประเทศ จำนวนประมาณ 27,000 แห่ง เร่งดำเนินปฏิบัติตามกฎหมาย โดยยกเลิกการจำหน่ายน้ำมันไบโอดีเซล B10 ภายในสิ้นเดือน ก.ค.นี้

ทั้งนี้ การกำหนดให้ดีเซล B7 เป็นน้ำมันดีเซลพื้นฐานของประเทศ และให้ดีเซล B20 เป็นน้ำมันทางเลือกสำหรับรถบรรทุก เป็นการดำเนินการไปตามมติคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ (กพช.) ที่เห็นชอบแนวทางการปรับลดชนิดน้ำมันดีเซลหมุนเร็วเหลือ 2 ชนิด และให้กรมฯ ไปดำเนินการออกประกาศตามกฎหมาย โดย กพช.พิจารณาแล้วเห็นว่าดีเซล B7 สามารถใช้งานกับรถยนต์ในปัจจุบันที่เป็นมาตรฐานยูโร 5 ได้ทุกรุ่นทุกยี่ห้อ

สำหรับ สถานการณ์ยอดรวมการใช้น้ำมันดีเซล ของประเทศไทย พบว่า ช่วงเดือน ม.ค.-พ.ค. 2567 เฉลี่ยอยู่ที่ 69.30 ล้านลิตรต่อวัน แบ่งเป็นน้ำมันดีเซล B7 อยู่ที่ 69.14 ล้านลิตรต่อวัน ส่วนน้ำมันดีเซล B20 อยู่ที่ 0.15 ล้านลิตรต่อวัน

โดย น้ำมันดีเซล B7 (สีเหลือง) ได้กำหนดสัดส่วนการผสมน้ำมันปาล์มบริสุทธิ์ไว้ 6.6-7% ในดีเซลทุกลิตร ส่วนน้ำมันดีเซล B20 (สีแดง) กำหนดสัดส่วนการผสมน้ำมันปาล์มบริสุทธิ์ไว้ 19-20% ในดีเซลทุกลิตร โดยปัจจุบันยังมียอดการใช้ดีเซล B20 เหลืออยู่แต่ไม่มาก