เตือน! ระวังเพจปลอมนำภาพธุรกิจหรือตราสัญลักษณ์ของ OR ลวงลงทุน

ผู้ชมทั้งหมด 508 

บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน) หรือ OR เตือนภัยการชักชวนให้ลงทุนหรือเสนอเป็นที่ปรึกษาการลงทุนผ่านทางโซเชียลมีเดียโดยใช้ตราสัญลักษณ์ หรือภาพธุรกิจของบริษัทฯ ได้แก่ สถานีบริการ พีทีที สเตชั่น (PTT Station) สถานีชาร์จไฟฟ้า EV Station PluZ หรือร้านกาแฟ คาเฟ่ อเมซอน ประกอบเพื่อสร้างความน่าเชื่อถือว่าเป็นการลงทุนกับ OR ไม่ได้ดำเนินการโดย OR หรือมีส่วนเกี่ยวข้องกับ OR แต่อย่างใด

ทั้งนี้ OR ไม่มีนโยบายในการเสนอขายหุ้น หรือประชาสัมพันธ์กิจกรรมการลงทุนใด ๆ ผ่านช่องทางโซเชียลมีเดีย ขอให้ประชาชนอย่าหลงเชื่อและใช้ความระมัดระวังในการลงทุนผ่านช่องทางต่าง ๆ โดยควรตรวจสอบความน่าเชื่อถือและตัวตนของบริษัทก่อนตัดสินใจลงทุน โดยสามารถตรวจสอบรายชื่อผู้ให้บริการและบุคคลเกี่ยวกับการลงทุนที่ได้รับอนุญาตได้ที่ www.sec.or.th และสำหรับผู้ที่สนใจลงทุนในหุ้นของ OR สามารถศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้จากเว็บไซต์ของ OR ในหัวข้อ นักลงทุนสัมพันธ์ หรือทางลิงก์ https://investor.pttor.com/th/home