เทสโก้ โลตัสจับมือSCGPเปิดจุดรับกล่องและลังกระดาษเพื่อรีไซเคิล

ผู้ชมทั้งหมด 1,881 

เทสโก้ โลตัส ร่วมกับ SCGP ติดตั้งจุดรับกล่องและลังกระดาษที่ใช้แล้วที่ไฮเปอร์มาร์เก็ตทุกสาขาทั่วประเทศ  เพื่อนำบรรจุภัณฑ์กลับเข้าระบบอย่างถูกวิธีและนำกลับไปรีไซเคิลเป็นกล่องกระดาษเพื่อนำกลับมาใช้ใหม่ ตามแนวทางเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy) นอกจากบรรจุภัณฑ์กล่องและลังกระดาษแล้ว เทสโก้ โลตัส ยังมีจุดรับบรรจุภัณฑ์ชนิดอื่น ๆ อาทิ ขวดน้ำพลาสติก ถุงพลาสติก สร้างพฤติกรรมแยกขยะและรีไซเคิลในสังคมไทย

นางสาวสลิลลา สีหพันธุ์ ประธานกรรมการฝ่ายกิจการบรรษัท เทสโก้ โลตัส กล่าวว่า “ปัจจุบัน กล่องและลังกระดาษมีปริมาณที่มากขึ้นอันเนื่องมาจากการเติบโตของพฤติกรรมการสั่งซื้อสินค้าออนไลน์ เราเชื่อว่าลูกค้าหลายท่านตระหนักถึงการนำบรรจุภัณฑ์ต่าง ๆ มารีไซเคิลเพื่อสร้างประโยชน์ แต่ปัจจุบัน จุดรับบรรจุภัณฑ์เหล่านี้ไม่เป็นที่แพร่หลายและไม่อำนวยความสะดวกในการใช้บริการ จึงนำไปสู่ปัญหากล่องและลังกระดาษจำนวนมากที่ไม่ได้รับการจัดการอย่างถูกวิธี หนึ่งในเป้าหมายของเทสโก้ โลตัส ในด้านสิ่งแวดล้อม คือการสร้างระบบปิดของบรรจุภัณฑ์ (closed-loop packaging system) ตามแนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy) ส่งเสริมการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าที่สุด ด้วยการลดการใช้ (Reduce) ใช้ซ้ำ (Reuse) และรีไซเคิล (Recycle) จึงเป็นที่มาของความร่วมมือกับ SCGP ในการติดตั้งจุดรับกล่องและลังกระดาษที่ใช้แล้วภายในไฮเปอร์มาร์เก็ตทุกสาขาทั่วประเทศ เพื่ออำนวยความสะดวกให้ลูกค้า โดยเทศกาล 12.12 ที่กำลังจะมาถึง คาดว่าประชาชนจะมีการสั่งสินค้าออนไลน์เป็นจำนวนมาก ขอเชิญชวนลูกค้าและประชาชนคัดแยกกล่องกระดาษและนำมารีไซเคิลได้ที่เทสโก้ โลตัส สาขาใกล้บ้านท่าน แทนที่จะทิ้งให้เปล่าประโยชน์ ทุกคนสามารถมีส่วนช่วยในการรักษาสิ่งแวดล้อมของเราได้”

นอกจากจุดรับกล่องและลังกระดาษที่ใช้แล้ว เทสโก้ โลตัส ยังดำเนินโครงการอื่น ๆ เพื่อนำบรรจุภัณฑ์ที่ใช้แล้วกลับมารีไซเคิล อาทิ โครงการ “มือวิเศษ X วน”  จุดรับถุงพลาสติกและฟิล์มพลาสติกสะอาดเพื่อนำไปรีไซเคิลเป็นถุงพลาสติกแบบหนาใช้ซ้ำ เครื่องรับขวดพลาสติก 2 รูปแบบ โดยเครื่องรูปแบบแรกจะมอบแต้มคลับการ์ดเมื่อลูกค้านำขวดน้ำพลาสติกมารีไซเคิล และเครื่องรับขวดรีไซเคิลอีกรูปแบบจะมอบคูปองให้ลูกค้าได้แลกรับไข่ไก่ ภายใต้โครงการ “ข.ขวด และ ข.ไข่” ทั้งหมดนี้เป็นกลยุทธ์การดำเนินงานของเทสโก้ โลตัส เพื่ออำนวยความสะดวกให้ลูกค้าและประชาชนในการนำขยะบรรจุภัณฑ์กลับเข้าสู่ระบบตามความมุ่งมั่นในการสร้างระบบปิดของบรรจุภัณฑ์ (closed-loop packaging system) ของเทสโก้ โลตัส