“เนเชอร์เวิร์คส์” ตอกเสาเข็มโรงงานผลิตพลาสติกชีวภาพในไทย

ผู้ชมทั้งหมด 524 

เนเชอร์เวิร์คส์ วางศิลาฤกษ์ก่อสร้างโรงงานผลิตพลาสติกชีวภาพ Ingeo™️ PLA แบบครบวงจรแห่งใหม่ในประเทศไทย กําลังการผลิต 75,000 ตันต่อปี คาดว่าแล้วเสร็จช่วงครึ่งหลังของปี2567

เนเชอร์เวิร์คส์   ผู้ผลิตเม็ดพลาสติกชีวภาพพอลิแลกติกแอซิดคาร์บอนต่ำ (PLA) ชั้นนําของโลกที่ทําจากทรัพยากรหมุนเวียน เป็นเจ้าภาพจัดพิธีวางศิลาฤกษ์เพื่อเฉลิมฉลองการก่อสร้างศูนย์การผลิต Ingeo™️ PLA แห่งใหม่ในประเทศไทย งานพิธีได้จัดขึ้นเมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566 เพื่อเป็นอนุสรณ์แสดงถึงความคืบหน้าของโรงงานพอลิเมอร์ชีวภาพแบบครบวงจรแห่งใหม่ที่ตั้งอยู่ในนครสวรรค์ ไบโอ คอมเพล็กซ์  (NBC) ในจังหวัดนครสวรรค์ ประเทศไทย

โรงงานแห่งใหม่นี้ ถูกออกแบบเพื่อการผลิตแบบครบวงจร ซึ่งรวมถึงการผลิตกรดแลคติค แลคไทด์และพอลิเมอร์ ซึ่งคาดว่าจะก่อสร้างแล้วเสร็จในช่วงครึ่งหลังของปี พ.ศ. 2567 เมื่อแล้วเสร็จ โรงงานแห่งนี้จะมีกําลังการผลิต 75,000 ตันต่อปี และจะผลิตเม็ดพลาสติกชีวภาพ Ingeo เกรดต่างๆอย่างเต็มรูปแบบ การขยายกำลังการผลิตพลาสติกชีวภาพ Ingeo จะช่วยรองรับการเติบโตในตลาด เช่น ตลาดการพิมพ์ 3 มิติและผลิตภัณฑ์ด้านสุขอนามัย รวมทั้งแคปซูลกาแฟที่สลายตัวได้ทางชีวภาพ และถุงชา บรรจุภัณฑ์แบบยืดหยุ่น และภาชนะบรรจุอาหาร ที่ต้องการวัสดุที่ยั่งยืน, คาร์บอนต่ำ ที่ต้องการคุณสมบัติและประสิทธิภาพชั้นสูง ซึ่ง Ingeo คือวัสดุที่ตอบโจทย์ความต้องการได้เป็นอย่างดี

ทั้งนี้ เดือนพฤศจิกายน 2565 ที่ผ่านมา NatureWorks ได้ประกาศคัดเลือกบริษัท ทีทีซีแอล จํากัด (มหาชน) (SET: TTCL) เป็นผู้รับเหมาทั่วไปในโครงการ ซึ่งจะเกี่ยวข้องกับโครงสร้างพื้นฐาน การตอกเสาเข็ม การวางท่อใต้ดิน การจัดการน้ำ และวางรากฐานของแท้งค์ขนาดใหญ่

สำหรับ เนเชอร์เวิร์คส์   เป็นบริษัทที่นำเสนอวัสดุชีวภาพขั้นสูงและเคมีชีวภาพที่มาจากวัสดุหมุนเวียน ด้วยประสิทธิภาพและเศรษฐศาสตร์ที่แข่งขันกับวัสดุที่ผลิตจากน้ํามัน วัสดุชีวภาพขั้นสูง Ingeo™ วัสดุจากตามธรรมชาติซึ่งมีคุณสมบัติการทํางานที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัว ใช้ในการสร้างสรรค์ตั้งแต่ผลิตภัณฑ์จากแคปซูลกาแฟและเครื่องใช้ไปจนถึงถุงชาและเส้นใยในการการพิมพ์ 3 มิติ   เนเชอร์เวิร์คส์  เป็นเจ้าของร่วมกันโดย บริษัท ปิโตรเคมีและโรงกลั่นแบบครบวงจรชั้นนําของอาเซียนและใหญ่ที่สุดในประเทศไทย PTT Global Chemical และ Cargill ซึ่งเป็นผู้ให้บริการด้านอาหาร การเกษตร ผลิตภัณฑ์และบริการทางการเงินและอุตสาหกรรมแก่โลก