เน็กซ์-ล๊อตเต้หนุนเชียงใหม่เดินหน้าเศรษฐกิจสีเขียวด้วยรถอีวี

ผู้ชมทั้งหมด 540 

เน็กซ์-ล๊อตเต้ จับมือหนุนผู้ประกอบการขนส่งในเชียงใหม่เดินหน้าขับเคลื่อนเศรษฐกิจสีเขียวด้วยยานยนต์ไฟฟ้า หลังฟื้นจากวิกฤติโควิด-19 ดีเดย์! เม.ย.65 นำรถอีวี 5 คันให้บริการโดยสารสาธารณะประจำทางก่อนทยอยเพิ่มให้ครบ 40 คันตามแผนภายในสิ้นปี 65

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เมื่อวันที่ 20 ธ.ค.ที่ผ่านมา หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนาระดับพื้นที่ (บพท.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม ร่วมกับภาคีเครือข่ายในเมืองเชียงใหม่ จัดงานแถลงข่าว โครงการ “Chiang Mai EV Society ขับเคลื่อนเมืองคาร์บอนต่ำด้วยยานยนต์ไฟฟ้า” ซึ่งเป็นผลต่อยอดจาก โครงการ “การจัดการเมืองเชิงระบบในภาวะฉุกเฉินเพื่อรับผลกระทบ ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)” ที่อุทยานหลวงราชพฤกษ์เชียงใหม่ (ลานช้างคำ ) โดยมีนายรัฐพล นราดิศร รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานงาน พร้อมด้วยผู้แทนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐ เอกชน และสื่อมวลชน เข้าร่วม

นายรัฐพล กล่าวว่า จังหวัดเชียงใหม่พร้อมสนับสนุน โครงการขับเคลื่อนเมืองคาร์บอนต่ำด้วยยานยนต์ไฟฟ้าอย่างเต็มที่ภายใต้ความร่วมมือของภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วนในจังหวัดเชียงใหม่ที่มีเป้าหมายเพื่อสนับสนุนให้นำยานยนตไฟฟ้าเข้ามาใช้แทนยานยนต์พลังงานน้ำมัน ถือเป็นการดำเนินงานที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่ เรื่องเมืองท่องเที่ยว สวยงาม การเดินทางที่สะดวก และมีสิ่งแวดล้อมที่ดี และเชื่อมั่นว่าในอนาคตอันใกล้ทุกภาคส่วนในจังหวัดเชียงใหม่จะร่วมมือกันนำยานยนต์พลังงานไฟฟ้ามาทดแทนยานยนต์พลังงานน้ำมัน ซึ่งจะส่งผลให้เชียงใหม่กลายเป็นเมืองไร้มลพิษอย่างแท้จริง

รศ.ดร. ปุ่น เที่ยงบูรณธรรม รองผู้อำนวยการ บพท. กล่าวว่า ผลวิจัยจากโครงการ”จัดการเมืองเชิงระบบในภาวะฉุกเฉินเพื่อรับผลกระทบของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019″ พบว่าการขับเคลื่อนเศรษฐกิจยุคหลังวิกฤติโควิด-19 นั้นจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องหันมาใช้รูปแบบของเศรษฐกิจสีเขียว และผลักดันให้เกิดสังคม EV อย่างเป็นระบบ เพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจสีเขียวในระดับฐานราก โดยมีท้องถิ่น คือ เทศบาลเมืองแม่เหียะ เป็นพื้นที่นำร่องทดลองติดตั้งสถานีอัดประจุไฟฟ้า สำหรับยานยนต์ไฟฟ้า เพื่อทดสอบการดำเนินงานจริงของสังคมคาร์บอนต่ำ ที่มีจังหวัดเป็นหน่วยสนับสนุนให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรม ก่อนจะขยายผลในการส่งเสริมให้ทุกภาคส่วน ทั้งภาพรัฐ เอกชนและประชาชนทั่วไป ปรับเปลี่ยนการใช้ยานยนต์พลังงงานน้ำมันเป็นยานยนต์พลังงงานไฟฟ้า เพื่อร่วมกันเดินหน้าขับเคลื่อนเมืองเชียงใหม่เป็นเมืองคาร์บอนต่ำรองรับเงื่อนไขของภาวะปกติใหม่ (New Normal)

นายธนวัฒน์ ยอดใจ นายกเทศบาลเมืองแม่เหียะ กล่าวว่า ในฐานะที่เป็นเมืองนำร่องมีความพร้อมในการจุดประกายให้ประชาชนในท้องถิ่นให้ใช้พลังงานที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและมีความปลอดภัย ด้วยการเปลี่ยนยานยนต์พลังงานน้ำมันเป็นยานยนต์พลังงานไฟฟ้า โดยเฉพาะเรื่องการท่องเที่ยวที่จะนำรถอีวีมาใช้ในการรองรับนักท่องเที่ยวตามแหล่งท่องเที่ยวในพื้นที่เมืองแม่เหียะ รวมถึงส่งเสริมให้ประชาชนในท้องถิ่นหันมาใช้รถอีวีให้มากขึ้นด้วย

ด้านนายคณิสสร์ ศรีวชิระประภา ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เน็กซ์ พอยท์ จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า จังหวัดเชียงใหม่ที่เป็นหัวเมืองหลักของประเทศจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องเตรียมการและตั้งรับการเปลี่ยนแปลงในด้านต่าง ๆ เพื่อฟื้นฟูเมืองหลังจากวิกฤติโควิด-19  ดังนั้นในฐานที่เน็กซ์เป็นผู้นำด้านธุรกิจยานยนต์ไฟฟ้าในประเทศไทย ด้วยประสบการณ์มากกว่า 20 ปีในธุรกิจยานยนต์ในประเทศไทย และความเชี่ยวชาญด้านยานยนต์ไฟฟ้าที่มีความพร้อมทั้งโรงงานประกอบยานยนต์ไฟฟ้า โรงงานประกอบแบตเตอร์รี่ นำเข้าและจัดจำหน่ายยานยนต์ไฟฟ้า รวมถึงการให้บริการด้านการสนับสนุนทางการเงินสำหรับยานยนต์ไฟฟ้าในทุกมิติ จึงยินดีเป็นอย่างยิ่ง และพร้อมที่จะให้การสนับสนุนเมืองเชียงใหม่ เพื่อร่วมกันสร้างสังคมที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมในฝันอย่างเป็นรูปธรรม

อย่างไรก็ตามจากการหารือกับผู้ประกอบการขนส่งโดยสารสาธารณะประจำทางในเมืองเชียงใหม่มีแผนที่จะนำรถอีวี ขนาด 20 ที่นั่งไปให้บริการประชาชนในเส้นทางเดิมที่ได้รับสัมปทานอยู่ จำนวน 40 คัน เช่น เส้นทาง สนามบินเชียงใหม่-ตัวเมืองเชียงใหม่ เป็นต้น โดยการสนับสนุนแผนการลงทุนจากเน็กซ์และล็อตเต้ คาดว่าจะสามารถส่งมอบรถอีวีล็อตแรกสำหรับนำไปให้บริการประชาชนได้ในเดือนเม.ย.65 จำนวน 5 คัน จากนั้นจะทยอยส่งมอบให้ครรวมตัวของทุกบตามแผนภายในปี 65

นายจาง โฮ จุน ประธานกรรมการบริหารบริษัท ล๊อตเต้ เร็นอะคาร์ ประเทศไทย จำกัด กล่าวว่า รู้สึกดีใจอย่างยิ่งที่ได้เห็นการรวมตัวของทุกภาคส่วนในเมืองเชียงใหม่ โดยการนำภายใต้วิสัยทัศน์ที่แหลมคม และมองไกลของท่านผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ในอันที่จะร่วมกันกับทุกภาคส่วนการสร้างระบบนิเวศน์ด้านการอนุรักษ์พลังงานและลดมลพิษในพื้นที่เมืองผ่านโครงการ “ขับเคลื่อนเมืองคาร์บอนต่ำด้วยยานยนต์ไฟฟ้า (Chiang mai EV Society)” ในครั้งนี้ ทางล๊อตเต้ พร้อมที่จะส่งเสริมให้เชียงใหม่กลายเป็นเมืองปลอดมลพิษอย่างยั่งยืนต่อไป