เปิดตัวเลข! ผู้โดยสาร ทอท. ปี 65 ฟื้นแล้วแตะ 43 ล้านคน เติบโต 121.6%

ผู้ชมทั้งหมด 1,276 

ผลการดำเนินงานของ บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) หรือ AOT (ทอท.) ในปี 2565 เริ่มฟื้นตัวดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง หลังจากสถานการณ์โควิด-19 คลี่คลายมากขึ้น รัฐบาลเปิดประเทศ หลายประเทศผ่อนการเดินทาง ส่งผลให้ตัวเลขผู้โดยสารปรับตัวดีขึ้น

ภาพรวมผู้โดยสารของท่าอากาศยานของ ทอท. ทั้ง 6 แห่งของปีงบประมาณ 2565 (ต.ค. 64 – ก.ย. 66) ตัวเลขตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2564 จนถึงวันที่ 14 กันยายน 2565 นั้นมีจำนวนผู้โดยรวม 43,615,551 คน เพิ่มขึ้น 121.6% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน โดยแบ่งเป็นตัวเลขผู้โดยสารระหว่างประเทศ 12,518,926 คน เพิ่มขึ้น 1,292.5% ผู้โดยสารภายในประเทศ 31,096,625 คน เพิ่มขึ้น 65.5%

ส่วนตัวเลขผู้โดยสารเฉพาะช่วงเดือนสิงหาคม 2565 นั้นมีจำนวนผู้โดยสารรวม 5,933,204 คน เพิ่มขึ้น 5,219.2% เทียบกับช่วงเดือนสิงหาคม 2564 ที่มีจำนวนผู้โดยสารรวม 111,544 คน

ขณะที่ภาพรวมเที่ยวบิน ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2564 จนถึงวันที่ 14 กันยายน 2565 มีจำนวนเที่ยวบินรวม 372,716 เที่ยวบิน เพิ่มขึ้น 56% เทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน แบ่งเป็นเที่ยวบินระหว่างประเทศ จำนวน 128,112 เที่ยวบิน เพิ่มขึ้น 101.4% เที่ยวบินภายในประเทศ 244,604 เที่ยวบิน เพิ่มขึ้น 39.5%

นายนิตินัย ศิริสมรรถการ กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ ทอท. ระบุว่า ผลการดำเนินงานในปี 2565 ฟื้นตัวดีขึ้น เมื่อเทียบกับปี 2564 ที่มีผลการดำเนินงานต่ำสุด โดยขาดทุนสุทธิ 16,322 ล้านบาท เนื่องจากมาตรการการเดินทางภายในประเทศ และระหว่างประเทศเริ่มกลับเข้าสู่ภาวะปกติ ซึ่งส่งผลให้จำนวนผู้โดยสารรวมปีงบประมาณ 2565 ของท่าอากาศยาน 6 แห่ง ได้แก่ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ (ทสภ.) ท่าอากาศยานดอนเมือง (ทดม.) ท่าอากาศยานเชียงใหม่ ท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวง เชียงราย (ทชร.) ท่าอากาศยานภูเก็ต และท่าอากาศยานหาดใหญ่ ณ ปัจจุบันมีจำนวนผู้โดยอยู่ที่ 43 ล้านคน ใกล้เคียงกับตัวเลขที่คาดการณ์ไว้ที่ 45 ล้านคน

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ทอท.ได้ประเมินตัวเลขผู้โดยสารในปีงบประมาณ 2566 ซึ่งเป็นปีที่ 43 ของ ทอท. จะมีผู้โดยสารรวมทั้ง 6 สนามบินของ AOT จำนวน 96 ล้านคน ฟื้นตัว 68% เมื่อเทียบกับระดับผู้โดยสารก่อนเกิดโควิด-19 และคาดว่าจำนวนผู้โดยสารจะกลับมาอยู่ในระดับเดียวกับช่วงก่อนเกิดโควิด-19 ในปีงบประมาณ 2567 ที่จำนวน 142 ล้านคน ซึ่งเป็นไปในทิศทางเดียวกันกับสมาคมขนส่งทางอากาศระหว่างประเทศ(International Air Transport Association : IATA) องค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศ (International Civil Aviation Organization : ICAO) และ S&P Global ได้คาดการณ์ไว้