เปิดตำนานบทใหม่ “เอ็กซอนโมบิล” ลุยธุรกิจน้ำมันหลุ่อลื่น – เคมีภัณฑ์ – ผลิตก๊าซธรรมชาติ

ผู้ชมทั้งหมด 11,011 

หลังจากที่ เอ็กซอนโมบิล เอเชีย โฮลดิ้ง พีทีอี. แอลทีดี. ซึ่งถือหุ้นร้อยละ 65.99 ในบริษัท เอสโซ (ประเทศ) จำกัด (มหาชน) ได้ขายหุ้นที่มีใน เอสโซ่ ให้กับบริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) เท่ากับว่าบางจากจะได้สินทรัพย์ที่เป็นธุรกิจ Downstream ของเอสโซ่ในประเทศไทย ไม่ว่าจะเป็นโรงกลั่นน้ำมันศรีราชา คลังน้ำมัน และเครือข่ายสถานีบริการน้ำมันเอสโซ่กว่า 820 แห่งทั่วประเทศ ก็ไม่ได้หมายความว่าเอ็กซอนโมบิลจะไม่ดำเนินธุรกิจในประเทศไทย หรือทิ้งไว้เหลือเพียงตำนานที่ดำเนินธุรกิจในประเทศมานานเกือบ 130 ปี

โดยในปัจจุบัน เอ็กซอนโมบิล ยังคงดำเนินธุรกิจในกลุ่มน้ำมันหล่อลื่นสำเร็จรูป และกิจกรรมการตลาดเคมีภัณฑ์ภายใต้แบรนด์ “โมบิล” ทั้งในภาคผู้บริโภคและภาคพาณิชย์ ดำเนินการโดย บริษัท เอ็กซอนโมบิล มาร์เก็ตติ้ง (ประเทศไทย) จำกัด อย่างไรก็ตามในอนาคตอาจจะได้เห็นธุรกิจใหม่ๆ ภายใต้กลุ่มเอ็กซอนโมบิลเกิดขึ้นอีก โดยเฉพาะเคมีภัณฑ์   

สำหรับน้ำมันหล่อลื่น “โมบิล” นั้นมีจำหน่ายที่ร้านจำหน่ายผลิตภัณฑ์หล่อลื่นชั้นนำ ศูนย์บริการซ่อมบำรุงรถยนต์ และศูนย์น้ำมันหล่อลื่นทั่วประเทศ ในส่วนของผลิตภัณฑ์หล่อลื่นอุตสาหกรรม และงานบริการเพิ่มมูลค่าภายใต้แบรนด์ MobilServ ได้ทำธุรกิจผ่านผู้แทนจำหน่ายที่ได้รับการแต่งตั้งโดยตรงซึ่งมีอยู่ทั่วประเทศ  

ส่วนผลิตภัณฑ์เคมีภัณฑ์นั้นเป็นสารละลายประเภทไฮโดรคาร์บอนภายใต้เครื่องหมายการค้าของเอ็กซอนโมบิล อาทิ Isopar™ Exxsol™และ Solvesso™ โดยสารละลายประเภทไฮโดรคาร์บอนได้รับการคิดค้นให้มีประสิทธิภาพและความปลอดภัยสูงเป็นที่ยอมรับจากผู้ใช้งานในหลายอุตสาหกรรม มีคุณสมบัติที่ดีในการทำละลาย การกระจายตัว การเจือจาง และการเป็นสารนำพา นอกจากนี้บริษัทมีสารละลายประเภท ไฮโดรคาร์บอนที่มีช่วงการกลั่นและการระเหยที่หลากหลายเหมาะสมสำหรับการใช้งานที่แตกต่างกันตามความต้องการของลูกค้า

นอกจากนี้ บริษัท เอ็กซอนโมบิล จำกัด ยังดำเนินการศูนย์ธุรกิจระดับโลก กรุงเทพฯ ปัจจุบันมีพนักงานกว่า 2,400 คน มีสำนักงานอยู่ 3 แห่ง คือ เอสโซ่ ทาวเวอร์ อาคารหะรินธน และอาคารคิวเฮาส์ ลุมพินี ให้บริการในเครือเอ็กซอนโมบิลและลูกค้ากว่า 60 ประเทศทั่วโลก ครอบคลุมทั้งทวีปเอเชีย ทวีปยุโรป และอเมริกาเหนือ – ใต้ บริการของศูนย์ฯ ครอบคลุมงานด้านบัญชี ฝ่ายภาษี และเครดิตลูกค้า เทคโนโลยีสารสนเทศ ฝ่ายบริการลูกค้าด้านน้ำมันเชื้อเพลิง น้ำมันหล่อลื่น และเคมีภัณฑ์ การจัดซื้อและจ่ายเงิน ด้านทรัพยากรบุคคล และฝ่ายปฏิบัติการในธุรกิจน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น

ธุรกิจผลิตก๊าซธรรมชาติในเขต อ.น้ำพอง จ.ขอนแก่น ภายใต้บริษัท เอ็กซอนโมบิล เอ็กซ์โพลเรชั่น แอนด์ โพรดักชั่น โคราช อิงค์ ซึ่งจำหน่ายก๊าซธรรมชาติที่ผลิตได้ให้กับ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) เพื่อส่งไปให้การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.)