เปิดตำนาน Café Amazon จากจุดเริ่มต้นปี 45 สาขาแรกปั๊มปตท.ศรีเจริญภัณฑ์ ผ่านไป 21 ปีมี 4,412 สาขา

ผู้ชมทั้งหมด 4,932 

ร้านกาแฟ Café Amazon เกิดจากความคิดริเริ่มและการมีวิสัยทัศน์ของผู้บริหารระดับสูงของ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) คุณอภิสิทธิ์ รุจิเกียรติกำจร อดีตรองกรรมการผู้จัดการใหญ่กลุ่มธุรกิจน้ำมัน ปี 2545 ซึ่งในช่วงเวลาดังกล่าวธุรกิจร้านกาแฟอยู่ในช่วงคึกคักและตื่นตัวเป็นอย่างมาก อาจเนื่องจากมีธุรกิจร้านกาแฟรายใหญ่จากต่างประเทศเข้ามาลงทุนในประเทศไทย ขณะเดียวกันกระแสความนิยมการดื่มกาแฟของคนไทยเริ่มเปลี่ยนไป จากเดิมดื่มกาแฟสำเร็จรูปเปลี่ยนมาดื่มกาแฟคั่วบดจึงได้เห็นร้านกาแฟน้อยใหญ่เกิดขึ้นมากมายรวมทั้งในสถานีบริการน้ำมันด้วย

​จากข้อมูลการวิจัยในขณะนั้นพบว่าตลาดกาแฟคั่วบดในเมืองไทยยังมีอนาคตสดใส เนื่องจากเมืองไทยยังมีอัตราการดื่มกาแฟต่อคนต่ำมาก เมื่อเปรียบเทียบกับประเทศในแถบยุโรปและอเมริกาด้วยเหตุนี้ ปตท.ได้เล็งเห็นถึงโอกาสทางการตลาดที่จะนำเอาร้านกาแฟที่มีมาตรฐานมาเป็นธุรกิจค้าปลีกในสถานีบริการ เพื่อช่วยเพิ่มรายได้ให้กับผู้ประกอบการสถานีบริการน้ำมัน และเป็นการพัฒนาธุรกิจดังกล่าว ให้เป็นจุดแข็งของปั๊มน้ำมัน ปตท. ในขณะนั้น (ปัจจุบันเปลี่ยนชื่อเป็น PTT Station) ซึ่งสามารถให้บริการเครื่องดื่มที่มีคุณภาพเป็นมาตรฐานเดียวกันให้กับกลุ่มผู้บริโภคที่เดินทางท่องเที่ยว หรือเป็นจุดพักสำหรับนักเดินทางเพื่อผ่อนคลาย และเติมความสดชื่นได้ด้วย ภายใต้ Concept “ Café Amazon เข้มข้น…เพื่อนคนเดินทาง” โดยร้านกาแฟ Café Amazon เปิดให้บริการครั้งแรกในเดือนเมษายน 2545 สาขาแรกอยู่ที่สถานีบริการน้ำมัน ปตท.ศรีเจริญภัณฑ์ ถนนวิภาวดี-รังสิต

สำหรับชื่อ Café Amazon นั้นมีที่มาจากแหล่งกาแฟที่มีชื่อเสียงของโลกต้องมาจากประเทศบราซิลที่เป็นต้นตำรับแห่งกาแฟ ผนวกกับเมื่อคิดถึงป่า Amazon ก็จะคิดถึงความร่มรื่นของธรรมชาติอันประกอบด้วยแมกไม้และเสียงน้ำไหลที่ให้ความร่มเย็น ดังนั้นจึงลงตัวทั้งด้านชื่อ และแนวคิดที่อยากให้เป็นร้านกาแฟแบบนั่งพักผ่อนระหว่างการเดินทาง หรือเป็นแหล่งนัดพบของกลุ่มผู้บริโภครุ่นใหม่ที่นิยมดื่มกาแฟที่มีรสชาติอร่อยเข้มข้นสไตล์อิตาเลียน พร้อมบรรยากาศเย็นสบายด้วยร่มไม้ล้อมรอบ

ในระหว่างปี 2545 -2547 Café Amazon เป็นช่วงที่เริ่มสร้างแบรนด์ให้เป็นที่รู้จักของผู้บริโภค โดยการสำรวจพื้นที่และหาทำเลที่เหมาะสมในระยะแรกได้ขยายการเปิดร้านกาแฟในเขตกรุงเทพและปริมณฑล ตามเส้นทางหลักที่จะออกไปสู่จังหวัดต่างๆ และต่อมาได้ขยายไปสู่ภาคกลาง  ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคเหนือ   ในช่วงระยะเวลา 3 ปีแรก สามารถขยายสาขาร้านกาแฟ Café Amazon ได้กว่า 100 สาขา

หลังจากปี 2547 – 2550 เป็นช่วงที่ร้านกาแฟ Café Amazon สามารถขยายและเพิ่มจำนวนสาขาไปกับสถานีบริการน้ำมัน ปตท. ที่มีการปรับปรุงภาพลักษณ์ให้มีความทันสมัย ตลอดจนมีร้านค้าสะดวกซื้อ 7-ELEVEN  ร้านอาหารแบรนด์ที่มีชื่อเสียงต่างๆ ไว้คอยให้บริการอย่างครบครัน และได้มีการปรับพื้นที่มุมด้านข้างของห้องน้ำสะอาดให้เป็นพื้นที่สีเขียว ซึ่งแผนการพัฒนาดังกล่าวได้รับนโยบายจาก CEO คุณประเสริฐ บุญสัมพันธ์ และภายใต้การผลักดันของ คุณชัยวัฒน์  ชูฤทธิ์  รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ และ คุณวิทยา  หวังจิตรารักษ์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ กลุ่มธุรกิจน้ำมัน รวมทั้ง ผู้แทนจำหน่าย ปตท. ที่เห็นด้วยกับนโยบายดังกล่าว และเป็นโอกาสที่ทำให้ร้านกาแฟ Café Amazon ที่อยู่ในสถานีบริการน้ำมัน ปตท. เป็นเสมือน “ห้องรับรองแขกของสถานีบริการน้ำมัน ปตท.”

​อนึ่งในปี 2561 Café Amazon ได้ออกมาอยู่ภายใต้ บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน)  หรือ โออาร์ ภายหลังการแบ่งธุรกิจออกมาตั้งบริษัทใหม่ภายใต้กลุ่ม ปตท. อย่างไรก็ตามกว่า 21 ปีนับตั้งแต่เปิดสาขาจนถึงปัจจุบันนั้น Café Amazon ได้ขยายสาขาทั่วประเทศกว่า 4,018 สาขา รวมทั้งขยายสาขาไปยังต่างประเทศอีก 10 ประเทศ (กัมพูชา ลาว ฟิลิปปินส์ สิงคโปร์ ญี่ปุ่น เมียนมา มาเลเซีย จีน โอมาน  ซาอุดีอาระเบีย) รวม 394 สาขา ถ้าหากรวมทั้งในไทยและต่างประเทศก็จะเป็น 4,412 สาขา