เปิดใช้งานแล้วถนนสายทล.2445 สาย บุรีรัมย์ – ต.แสลงโทน – อ.ประโคนชัย 

ผู้ชมทั้งหมด 491 

เปิดใช้งานแล้วถนนสายทล.2445 สาย บุรีรัมย์ – .แสลงโทน – .ประโคนชัย .บุรีรัมย์  เพิ่มประสิทธิภาพเครือข่ายทางหลวง รองรับปริมาณการจราจรในอนาคต กระตุ้นโลจิสติกส์ภาคอีสาน 

ฝ่ายประชาสัมพันธ์กรมทางหลวง (ทล.) แจ้งว่า ทลโดยสำนักก่อสร้างทางที่ 1 ได้ดำเนินโครงการก่อสร้างขยายทางหลวงหมายเลข 2445 สายบุรีรัมย์ – .แสลงโทน – .ประโคนชัย ระหว่าง กม.26+500 – กม.41+500 ระยะทางยาวประมาณ 15 กิโลเมตร (กม.) เสร็จเรียบร้อยและเปิดใช้งานแล้ว ซึ่งเดิมคือทางหลวงหมายเลข 219 สายบรบือ – บุรีรัมย์ ที่เชื่อมต่อระหว่างจังหวัดมหาสารคามกับจังหวัดบุรีรัมย์ในแนวเหนือ – ใต้ และมีเส้นทางคาบเกี่ยวกับจังหวัดสุรินทร์ รวมระยะทางตลอดสาย 136.48 กมเนื่องจากมีอายุการใช้งานมานานมีปริมาณการจราจรและรถบรรทุกหนักจำนวนมากไม่สามารถรองรับปริมาณจราจรที่หนาแน่น ประกอบกับมีทางแยกเป็นจำนวนมากและอยู่ใกล้กัน จึงก่อให้เกิดอุบัติเหตุเป็นประจำ ทล.จึงได้ดำเนินโครงการดังกล่าวขึ้น

โดยได้ดำเนินการขยายถนนดังกล่าวจากเดิม 2 ช่องจราจรไปกลับ ให้เป็นมาตรฐานทางชั้นพิเศษ 4 ช่องจราจร (ไป– กลับ ข้างละ 2 ช่องจราจรผิวทางแบบแอสฟัลต์คอนกรีต กว้างช่องละ 3.50 เมตร ไหล่ทางด้านนอกกว้าง 2.50 เมตร ด้านในกว้าง 0.50 เมตร  แบ่งทิศทางการจราจรด้วยเกาะกลางแบบแบริเออร์คอนกรีต และเกาะกลางแบบยกรวมความกว้างประมาณ 21.75 – 23.60 เมตร พร้อมติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างและอุปกรณ์อำนวยความปลอดภัย งบประมาณ 458.47 ล้านบาท 

เมื่อแล้วเสร็จจะเป็นโครงการเพิ่มประสิทธิภาพบนเครือข่ายทางหลวงที่เชื่อมจากจังหวัดบุรีรัมย์ ไปตัดทางหลวงหมายเลข 224 (นครราชสีมา – หินโคนบริเวณชายแดน ไทย – กัมพูชา ซึ่งเป็นเส้นทางคมนาคมที่สำคัญอีกเส้นหนึ่งซึ่งสามารถให้บริการแก่ผู้ใช้เส้นทางได้รับความสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยมากขึ้น อีกทั้งยังเป็นการรองรับปริมาณการจราจรที่จะเพิ่มขึ้นในอนาคต ทำให้การคมนาคมมีความคล่องตัวยิ่งขึ้น และสามารถใช้เป็นเส้นทางส่งเสริมการท่องเที่ยวไปยังประเทศเพื่อนบ้านที่เป็นรายได้หลักส่วนหนึ่งของประเทศทั้งปัจจุบันและอนาคต