เริ่ม 1 มี.ค.นี้ ทางด่วนฉลองรัช และบูรพาวิถีปรับราคาขึ้น 5 บาท

ผู้ชมทั้งหมด 1,828 

เริ่ม 1 มี.ค.นี้ ทางด่วนฉลองรัช และบูรพาวิถีปรับราคาขึ้น 5 บาท ตามเงื่อนไขสัญญากองทุน TFF หลังชะลอมาตั้งแต่ปีที่แล้ว

การทางพิเศษแห่งประเทศไทย (กทพ.) แจ้งว่า ในวันที่ 1 มี.ค. 2567 จะปรับอัตราค่าผ่านทางพิเศษฉลองรัช และทางพิเศษบูรพาวิถี ตามเงื่อนไขสัญญากองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานเพื่ออนาคตประเทศไทย( TFF) ที่จะปรับขึ้นทุก 5 ปี  หลังจากที่ชะลอการปรับขึ้นค่าผ่านทางตามสัญญามาตั้งแต่ 1 ก.ย. 2566 เพื่อช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายของผู้ใช้ทางพิเศษและประชาชน ทั้งนี้ทางพิเศษฉลองรัช และทางพิเศษบูรพาวิถี ไม่ได้มีการปรับขึ้นค่าผ่านทางมากว่า 6 ปี ทั้งนี้การปรับขึ้นค่าผ่านทางดังกล่าวคิดคำนวณตามดัชนีผู้บริโภค (CPI) ที่จะปรับขึ้นประมาณ 10% หรือประมาณ 5 บาท โดยมีรายละเอียดดังนี้

อัตราค่าผ่านทางพิเศษฉลองรัช รถ 4 ล้อ ราคาเดิม 40 บาท ปรับเป็น  45 บาท ,รถ 6-10 ล้อ ราคาเดิม 60 บาท ปรับเป็น 65 บาท ,รถมากกว่า 10 ล้อ ราคาเดิม 80 บาท ปรับเป็น 90 บาท ยกเว้นด่านฯ รามอินทรา 1 และด่านฯ สุขาภิบาล 5-2 รถ 4 ล้อราคาเดิม 20 บาทไม่มีการปรับขึ้น ,รถ 6-10 ล้อ ราคาเดิม 30 บาท ปรับเป็น 35 บาท  และรถมากกว่า 10 ล้อ ราคาเดิม 40 บาท ปรับเป็น 45 บาท

ส่วนอัตราค่าผ่านทางพิเศษบูรพาวิถี รถ 4 ล้อ กรณีเดินทางไม่เกิน 20 กิโลเมตร จะใช้อัตราค่าผ่านทางเดิม กรณีเดินทางเกิน 20 กิโลเมตร จะปรับอัตราค่าผ่านทางต่ำสุด 5 บาท สูงสุดไม่เกิน 10 บาท โดยคิดตามระยะทางรถ 6-10 ล้อ กรณีเดินทางไม่เกิน 20 กิโลเมตร จะปรับขึ้น 5 บาท กรณีเดินทางเกิน 20 กิโลเมตร จะปรับอัตราค่าผ่านทางต่ำสุด 10 บาท สูงสุดไม่เกิน 20 บาท โดยคิดตามระยะทาง รถมากกว่า 10 ล้อ กรณีเดินทางไม่เกิน 20 กิโลเมตร จะปรับขึ้น 5 บาท กรณีเดินทางเกิน 20 กิโลเมตร จะปรับอัตราค่าผ่านทางต่ำสุด 10 บาท สูงสุดไม่เกิน 25 บาท โดยคิดตามระยะทาง

ทั้งนี้ กทพ. ได้พยายามชะลอการปรับขึ้นค่าผ่านทางของทางพิเศษทั้ง 2 สายดังกล่าว มาอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะทางพิเศษฉลองรัช ที่ไม่ได้ปรับขึ้นค่าผ่านทางมาเป็นระยะเวลา 15 ปีแล้ว แม้ค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการ การบำรุงรักษาทางพิเศษเพื่อให้อยู่ในสภาพที่ดีจะเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องทุกปีก็ตาม ซึ่ง กทพ. ขอขอบพระคุณประชาชนผู้ใช้ทางพิเศษ ที่ให้การสนับสนุน กทพ. ด้วยดีมาโดยตลอด